Hide Articles List

20 articles on this Page

Advertising

MR. H. M. STANLEY.

0 CHWARELWYR Y VEXRIIYN.

YMGYRCH AM AUR.

ANRHYDEDD ADDYSGOL.

EISTEDDFOD GENEDLAETHOL CASNEWYDD.

YSGOL SIROL MACHYNLLETH.

MACHYNLLETH.

ABERDYFI.

ABERMAW.

ARHOLIADAU GORSEDD Y BEIRDD.

Y CORAU CYMREIO YN Y PALAS…

ABERYSTWYTH.

MR. A. E. OWEN-HUMPHREYS,…

ABERGYNOLWYN.

DOLGELLAU.

CORRIS.

YN PARHAU.

doljtlnautljau.

Advertising

Advertising
Cite
Share

DARLLENWCH. COFiWCII, YiSTYlUWOH. BITTERS GWILYM EVANS. Meddyginiaeth oreu yr oes. AT DDIFFYG TREULIAD, DOLURIAU YR AFU, GWENDIDAU GIEUOL. A phob math o WEN DID. Defnyddir Quinine Bitters Gwilym Evans gan gleifiou yn mhob gwdad sydd yu dioddef oddiwrth Nychdod, Gwendid, a Llesgedd. Y mae yn rhoddi Nerth i'r gwan, Iechyd i'r claf, Mwynhad bywyd 1 bawb. Tystiolaeth Bwysig. Llysawen, Rhyl, E brill 17eg, 1895. DITfYG TREULIAD. Auwyl Syr,-Blinid ii yn dost gan y Bite a IJifly- Trouliad, ac anogwyd fi i roddi prawf ar eieli cyfieri cliwi-Quinine Bitters a Digestive Pearls, ac y mae yn dda genyf allu tystio i'r lies mawr a gefais o'u defnyddio. Cymerais amryw boteli 4s. 6c. o'r Bitters, ac yr wyf yn penderfynu cadw potelaid e liono wrtk law bob amser, a cliyiueryd dogn dyddiol awr cyn boreu- fwyd. Aeth y cur o fy mhen, a'r neuralgia a'r gymalwst, a gelynioll eraill ar ifo a gobeithio na wnant byth ddycliwelyd. Cefais lwyr yruwared o'r Mile a'r Diffyg Treuliad, acy mae y Quinine Bitters wedi cryfhau fy ystuinog, puro fy ngwaed, a sirioli fy ysbryd. Yr wyf wedi oi argyinoil i liaws sydd yu awr yu rlioddi canmoliaetk uchel iddo fel meddyginiaeth effeitkiol at walianol ankwylderau. Wyf, Syr, yr eiddocli yn ddiolchgar, JAMES DAVIES (lago Tegeingl). BITTERS GWILYM EVANS, Iéir GWYLIWCH Gochelwch Dwyllwyr. Edrychwcn fod enw crwilym Evans ar bob label, stamp, a pliotel. Gwertliir liwyiit lllCWll poteii iB. Uc., Hie, 6C. yr un; Biyeliau yn cynwys tair potel 46. 6c. am 12,3. tic. I'w caci yn mhob man, neu daufollir h wy yn rhad am y pritiiau ucliod yn ddyogel drwy y pust oddiwrth y perelieiiogiuu,- QUININE BITTERS MAHUFAGTUitINQ COMPANY LIMITED, LLANELLY, SOUTH WALES. GORUCIIWYLINYli YN AMERICA— Mr. R. D. WILLIAMS, Plymouth, Penn. ARDDANGOSFA FAWR AT YR HAF. -0:- ■ •JVIae RICHARD REES, Paris House,' MACHYNLLETH, Wedi pryiiu Stock ysblenydd o bob math o Nwyddau Drapery at yr HAF, y rhai a ddangosir yr WYTHNOS HON. CHEAP PRINTING AT "NEGESYDD" OFFICE! CORRIS, R.S.O.