Hide Articles List

20 articles on this Page

Advertising

MR. H. M. STANLEY.

0 CHWARELWYR Y VEXRIIYN.

YMGYRCH AM AUR.

ANRHYDEDD ADDYSGOL.

EISTEDDFOD GENEDLAETHOL CASNEWYDD.

YSGOL SIROL MACHYNLLETH.

MACHYNLLETH.

ABERDYFI.

ABERMAW.

ARHOLIADAU GORSEDD Y BEIRDD.

Y CORAU CYMREIO YN Y PALAS…

ABERYSTWYTH.

MR. A. E. OWEN-HUMPHREYS,…

ABERGYNOLWYN.

DOLGELLAU.

CORRIS.

YN PARHAU.

doljtlnautljau.

News
Cite
Share

doljtlnautljau. SEINDORF BRES CORRIS. Syr,—Caniatewch i mi ofod bychan o'ch papyr clodwiw, i ddatgan fy llawenydd, fod cynrychiolwyr yr ardal yn ymsymud 8f talu am yr offerynau pres a brynasant dros yr ardalwyr. Gwelaf eu bod wedi anfon cylch-lythyr i bob ty i erfyn am gynorthwy, ac fod y Band wedi bod yn Corris Uchaf un noswaith yn chwareu, a chasglwyr yn myned o'r naill dy i'r llall i gasglu. Da, mor belled ag y mae yn myned ond caniataed y pwyllgor i mi awgrymu mewn ysbryd brawdol, nad ydyw y cylch-lythyr, a myned allan unwaith neu ddwy fel hyn i gasglu, ond haner y gwaith. Dyma bedair blynedd wedi pasio er pan brynwyd yr ofiferynau, ac y codwyd arian ar log i dalu am danynt. Ac mor bell ag yr wyf yn gwybod, nid oes dim wedi eu talu o'r rhan oedd yn syrthio arnynt fel pwyllgor i dalu, ond myned i fwy 0 ddyled o hyd, am fod y Ilogau yn cynyddu. Goddefed y pwyllgor i mi awgrymu iddynt y priodoldeb i 11 u o honynt anfon trwy y NEG- ESYDD, i egluro y sefyllfa mae y Band ynddo. Gwn fod yn yr ardal lawer o honom yn credu mai mantais bersonol sydd gan y Band wrth fyned allan i gasglu arian, a rhai yn ddigon dibris i lefaru ^eiriau caledion am danynt, a phriodoli gau amcanion iddynt, pryd mewn gwirionedd nad ydyw yn elw personol i un 0 honynt o gwbl, ond yn hytrach ynaberth mawr. Os nad wyf yn camgymeryd yr oedd teimlad yr ardal yn fyw iawn chwe' blynedd yn ol i gael meddiant o'r offerynau, rhag i'r Band tyned yn chwilfriw a dewiswyd pwyllgor o ddynion teilwng a chymeradwy i gario yr amcan allan. Ac wedi iddynt gael meddiant o'r offerynau, a'u harchwilio, maent hwy ac aelodau y Band yn d'od i'r penderfyniad fed yn rhaid cael offerynau newyddion, os oedd y Band i sefyll cystadleuaeth a Bandiau eraill y wlad ac felly maent yn pwrcasu offerynau newyddion gwerth rhyw 12op. ar ol tynu allan y discount, a'r rhai hyn oll i fod yn feddiant i'r ardal. Ac os felly, yr ardal ddylai dalu am danynt. Ond yr wyf yn deall fod aelodau y Band eu hunain 0 dan yr amgylchiadau yna, wedi ymgymeryd a thalu rhai degau o bunoedd eu hunain, o'r hyn a enillant trwy wasanaethu gwahanol gymdeithasau, a'r hyn a allent gasglu tu allan i gylch yr ardal. Ac eto, dyma bedair blynedd wedi pasio heb i'r pwyllgor wneyd dim bron. Oni ellir trefnu rhyw foddion i glirio hyn ddyled, o hyu dyweder i fis Mai nesaf, rhyw gynllun fyddai yn foddion i gadw y pwyllgor mewn gwaith, a chael golwg barhaus ar y ddyled; ac hefyd i gadw y Band mewn ymarferiad parhaus hyd hyny beth bynag. Pe gwybyddwn na wnai y pwyllgor fy ystyried yn ymhonwr, buaswn yn awgrymu fod gwir angen ar y Band am le i lie na raid iddynt symud i bawb a phobpeth. Disgwyliaf weled rhyw air yn y NEGESYDD gan un o'r pwyllgor er egluro yr holl fater.-Ydwyf, yr aiddoch yn gywir,—DjPYMUS,

Advertising