Skip to main content
Hide Articles List

20 articles on this Page

Advertising

MR. H. M. STANLEY.

0 CHWARELWYR Y VEXRIIYN.

YMGYRCH AM AUR.

ANRHYDEDD ADDYSGOL.

EISTEDDFOD GENEDLAETHOL CASNEWYDD.

YSGOL SIROL MACHYNLLETH.

MACHYNLLETH.

ABERDYFI.

ABERMAW.

ARHOLIADAU GORSEDD Y BEIRDD.

Y CORAU CYMREIO YN Y PALAS…

ABERYSTWYTH.

MR. A. E. OWEN-HUMPHREYS,…

ABERGYNOLWYN.

DOLGELLAU.

CORRIS.

YN PARHAU.

News
Cite
Share

YN PARHAU. Mae llawer o bethau yn talu ymweliad a'n gwlad ag y gellir dywedyd am danynt megis ag y dywedir am gicaion Jonah, Mewn noswaith y bu, ac mewn noswaith y darfu.' Ond y mae pethau eraill yn ymweled a'n gwlad, ac yn aros ynddi yn hir, a'u dylanwad yn aros yn hwy. Dydd y Jiwbili! Ie, dydd hynotaf y flwyddyn hon ond dydd a ddarfu fel y dyddiau eraill. Ond dydd ag y mae ei ddylanwad yn parhau hyd heddyw, a diau y pery am ddyddiau lawer, os nad am flynyddoedd maith, Hawdd oedd gweled yn Nghorris dydd Iau diweddaf fod dylanwad dydd y Jiwbiii yn parhau yn y lie, canys ar y dydd hwnw er cot am y Jiwbili, y rhoddodd Mr. a Mrs. W. Jones, Mount Pleasant, knife and fork tea o'r fatli ragoraf i wragedd gweddwun Rehoboth (M.C.) Ymgymerwyd a darparu yr arlwy, yr hon oedd yn gynwysedig o wahanol gigoedd, blanc- mange, jellies, pastries, a llawer o bethau eraill nad oes genyf enwau i'w rhoddi arnynt, gan Mrs. Griffiths, Bridge Street, yr hon yn ol ei harfer oedd yn hynod o siriol a chynhesol tuag at y gwahoddedigion. Cyuorthwyid Mrs. Griffiths i wasanaethu wrth y byrddau gan Mrs. Owen, Gwynfryn, a Miss Sophia Lewis. Eisteddodd wrth y byrddau gyniter a dwy ar bymtheg o wragedd gweddwon, ynghyd a'r Parch. J. a Mrs. Roberts, Mrs. W. Jones, Mount Pleasant, a Mr. Thomas, Chemist. Wedi gorphen gwledda, cafwyd anerchiad gorphenedig gan Mrs. Mary Hughes, Idris Street, ar De fel moddion i gynyrchu ysbryd- iaeth.' Wedi hyny, cynygiwyd diolchgarwch i Mr. a Mrs. Jones am eu caredigrwydd, gan y Parch. J. Roberts, yr hwn a roddodd anerch- iad ar Ddylanwad y Jiwbili.' Cefnogwyd gan Mr. Thomas, yr hwn a roddodd anerchiad ar Fanttision cyfeillgarwch.' Cydnabyddwyd y diolchgarwch gan Mrs. Jones. Yna diolch- wyd i Mrs. Griffiths am ei llafur yn parotoi y fath arlwy. Drachefn, cafwyd anerchiadau gan Mrs. Owen, Gwynfryn, ac amryw eraill. Treuliwyd prydnawn hynod ddifyr, ac ymwa- hanai pawb ar y diwedd gan ddywedyd yn eu hysbryd a'u hosgo 0 estyn eto i barhau.'

doljtlnautljau.

Advertising