Hide Articles List

16 articles on this Page

PLESERAU CARTREF.

PLANT CENFIGEN.

gtfait.,

PRIFYSGOL CYMRU.

TOWYN.

BWRDD YSGOL TOWYN A PEKNAL.

LLANWRIN.

Y GYNADLEDD WESLEYAIDD.

Y DIWEDDAR MR. MUNDELLA.

COF-COLOFN I LLYWEIYN EIN…

YSTUMIAU PREGETHWROL.

BARN FEDDYCOL AR EFFEITHIAU…

AMRYYVJON.

News
Cite
Share

AMRYYVJON. Cyduna agos yr oil o newyddiaduron Llundain i ddweyd, ar bwys yr hyn a hysbysir iddynt Can weision y llys, fod y Frenhines yn mwynhau iechyd rhagorol; ac nad ydyw yr holl lafur yr aeth hi drwyddo ar hyd yrwythnosau diweddaf wedi cael unrhyw effaith niweidiol arni, fel yr efnid oddiwrth yr oedran mawr y mae hi yn4do. Ystypir llwytho yr agerlong Campania A a 1,720 o dunelli 0 10 mewn deuddeng awr, fel y gwnaed yn Southampton y dydd o'r blaen, fel y gwrhydri mwyaf a wnaed erioed. Rhoddwyd uii fiiitau ar bymtheg-deuddeg dyn yn nihob mititai-ar waitli; aeer syndud i bawb, gor- phenasaut eu tasg yn yr amser a nodwyd. Sonir am ddyfeisio peirianau i wneyd hyn. Ni bydd eisiau, tra y ceir dynion i'w wneyd yn well ac yn gynt. Nifer cymdeithasau yr Ymdrech Gristion- ogol yn Lloegr yw 3,925; Ysgotland 433; Cymru 311 a'r Iwerddon 169. Mae yn sym- udiad efengylaidd, ac yn allu grymus yn yr Eglwysi Rhyddion drwy wladydd y byd. Dechreuodd yn 1881 gydag un gymdeithas a 57 o aelodau; yn awr y mae 50,780 o gym- deithasau, a'r aelodau dros 3,000,000. Ymadawodd Prif-weinido-ion y Trefedig- aethau am eu cartrefi. Yr oedd y derbyniad a gawsant, a'r areithiau a draddodwyd ganddynt yn bobpeth a ellid ddymuno. Addawodd Mr. Chamberlain yn y Senedd y cyflwynai i'w sylw brif bwyntiau y drafodaeth fu rhyngddo A hwy gyda golwg ar ddwyn y trefedigaethau a'r fam-wlad i undeb agosach a'u gilydd. Yn ddiweddar, penderfynodd Bwrdd Ysgol Caerdydd wahodd rhieni plant i ddweyd a ddewisent i'w plant gael dysgu y Gyraraeg yn yr ysgolion elfenol. Mae y papyrau pleidleisib a ddychelwyd yn dangos fod 8,124 0 blaid dysgu y Gymraeg, a 1,770 yn erbyn mwyafrif o blaid 6,354. Mae Cartref a Swyddfa Gofrestru Gynareig i forwynibn, a sefydlwyd yn Liverpeol yn 1871 wedi eisymud o 127, Falkner Street, i adeilad eangach yn 2, Hope Place, allan o Hope Street. Ar el talu y draul aed iddt yn y symudiad, yr hyn a ddisgwylir a wneir drwy haelioni ei garedigion, disgwylir y bydd y sefydliad yn hunan-gynhaliol. Mewn cyfarfoda gynhaliwy4 yB Liverpool, gwnaeth y Parch. J. Williams, Princes Road, sylwadau ar y ddaeargryn yn India a'r Gen- hadaeth Fethodistaidd ar Fryniau Cassia. Dywedodd mai ymwellad oddiwrth yrArglwydd oedd y ddaeargryn, ac nad oedd dim yn profi dynion yn fwy nag ymweliadau daeargrynfaol a'r natur hyn. Bydd yr ynawetiad yn ddiau yn brawf ar ffydd a haelioni y Cyfundeb Method- istaidd. Cyfaill mynwesol i'r Pab oedd Thos. Aquinas. Un diwrnod aethi ymweled a'i Sancteiddrwydd, ac yr oedd y Pab y pryd hyny yn prysur gytrif pentyrau o ariaii. I All yr eglwys, yn awr,' meddai'r Pab, 'ddim dweyd, Arian tc aur nid o<*s genyf.' Meddai Aquinas fredr yr eglwys yn awr ddim dweyd wrth y cloff, Cyfod a rhodia.' Felly ni all y cyfundeb Methodistaidd ddweyd Arian ac aur nid oes genyf,' ond gall ddweyd wrth yr achos cen- hadol sydd wedi ei glofti gan y ddaeargrya, Cyfod a rhodia.' Gubeithiai ef y byddai i'r cyfundeb wneyd ei oreu i alluogi y genhadaelth hon i gyfodi o'i chleffni a rhodio.

DOLGELLAU.

DINJLS MAW.Dl)wy.,-

[No title]