Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

a rbbotti at t li. #_____

BWRDD Y GWARCHEIDWAID.

UNDEB MACHYNLLETH.

Advertising

Advertising
Cite
Share

RHAG Y DDANNODD NEURALGIA, Aj > PII03N YN YT. PEN Y 0 YW o MEDDYGIN1AETH OREU'R fJESI HOLLOL DDIOGEL 1 BAVVB. MEWN POTELI, IS. Iåc, 2s, 3s. 6c. GAN BOB FFEll YLL YUD, NEC GAN: M —HOW I]LI JONES, -.TONVYN," NIIERIONETH. II: W. GRIFFITHS BOOT AND SHOE WAREHOUSE, 26, HIGH STREET, TOWYN. A.mrywiaeth mawr o bob math o Esgidiau, Slippers, Gaiters, a Leggings i DDYNION, J^MERCHED, A PHLANT. Goruch^>yliwr i'r K BOOTS. JOHN PARSONS XaONDON HOUSE. COHRIS, -80. DIAMOND JUBILEE OF Her Majesty's Accession. A SUPERBLY ARTISTIC PICTURE OF HER. MAJESTY, QUEEN VICTORIA, Size 20 by 30 inches) Printed in 20 COLOURS, ONE OF TIn; FINEST SPECIMENS OF COLOUR PORTRAITUKE EVER PRODUCED. JtirG IV EN AWAY with i lb. of Blended Tea 2s. per poun3. By Post 2s. 6d. A Specimen of the above GRAND PICTURE can be seen at London House, Corris. .ise- Order Early to avoid Disappointment, as the demand is enormous. J. PARSONS also distribute,, (THOUSANDS OF USEFUL & ORNAMENTAL „. ARTICLES TO BUYERS OF THIS WONDERFUL^TEA. A YDYCH WEDI CAEL c JAMS Y CHESHIRE PRESERVING! CO, Y maent wedi eu gwneud o'r ffirwythau goreu wedi eu tyfu gartref, (Sir Gaer), a'r siwgr goreu yn unig. Hefyd, y mae yl- MARMALADE mewn Jars dau bwys yn ddigymhar. Gofalivch ofyn am danynt gan etch GROCER, JONES' TREMADOC PILLS Pa un yw y Feddyginiaeth ag sydd wedi cael prawf hwyaf a 111 wyaf effeithiol i Gleii- ion yr Oes ? ATEB PELENAU LLYSIEUQL JONES, TREMADOC a brofwyd yn ystod y 60 Mlynedd a basiodd y feddyginiaeth fwyaf effeithiol er symud pob anhwylderau, a rliagflaenu pob doluriau sydd yn dilyn diffyg treuliad bwyd. A oes perygl rhedeg ar ol pelenau newydd- ion a gynygir yn awr i'r wlad ? ATEB.—OES; gwell yw cadw at yr hen Feddyginiaeth Gymreig, brofedig, sef JONES' TREMADOC PILLS, a brofwyd am gynifer o flynyddoedd yn j adferydd iechyd i filoedd o ddioddefwyr gan y Diffyg Trenliad, Gvvyntogrwydd, Rhwymedd y Coluddion, Crydeymalau, Dolur yr Afu (Liver Complaint), Gravel, y Piles, J Poen yn y Pen, &c. A oes rhyw Feddyginiaeth wedi dal ei thir y I am gynifer o ugeiniau o flynyddoodd, a def- nyddiad mor gyffredinol o honi gan bawb a JONES' TREMADOC PILLS? ATEB.—Nac oes yr un tebyg iddi. Ymofyner a'r Goruchwylwyr am dystiol- aetliau o welliadau miloedd a adferwyi o ymyl angen drwy offorynoliaeth PELENAU TEEMADOC. Ar werth gan holl oyturwyr y byd, mewn blychau Is. ltc" 2s. 6j., a 4s. (c. Y rhai IL wyaf yw y rhataf mewn eadworth. Gocheler Twyll-Nid oes llai na blweli cyfah o- BILLS !fEEMAD0C i'w cael Ar werth gan MR. MOREIS THOMAS FFERYLLYDI), CORRIS. jv IIHAGFLAENVDD A'R ADFERYBD ANGHYMAROL sef BALM IREIDDIOL JONES TREMADOC (JONES'S PEOTOEAL BALSAM). SFFYDL lVYlJ YN Y FL WYlJlJ YN 1838 Rhag y Pesivek, yr Anwyd, Caethder, DijJyg Anadl, Atalfa yn y Fred, Crygni, Influenza, y Fas ar Blant, ae ereill, 8fc. Y mae yn y Balm Llysieuol hwn rinwedd di-1 gyffelyb i esmwythau ac atal yn ddioed yr holl anwylderau uchod, ynghyd ag amryw iroill o amnhariadau'r Ysgyfaint, pa rai a lareiddir yn effeithiol, ac (yn ami) a rag- daenir yn hollol drwy ddefnyddiad amserol o'r Meddyglyn hwn. AtBeswch, diweddar a lien, a Diffyg Anadl, y mae yn anghydmarol. Pob anhwylderau yn y Frest a'r Ysgyfaint, Phlegm wydn, &c., a arllwysir yn llwyr a di- berygl ganddo, gan ei fod yn gweithredu drwy deneuo caledrwydd y Pldegm, a thrwy, ihyny adnewyddu i'r Claf anadliad dirwystr.* Y mae y tystiolaethau am welliantau rhyfeddol y BALM yn ystod y GO MLMIEDD yn (iloedd lawer. PAROTOIR (YN UNIG) GAN ROBERT ISAAC JONES, (Alitud Eifion) Fferyllydd, Tremadog'. Gwerthir gan bob Fferyllydd mewn Poteli zn .1 1 7c,; Is. lc.; a 2s. 9c. yr un. -«- THE COUNTY STUDIOS' *<I DOLGELLEY TOWYN [>0 gl.. J1). OUltg is now so well known, that every one may be certain 0t getting the best possible work. No better or more artistic photograph can be taken any where, and can be had at all prices. AVVAAVXvV^VWW^XAVWVXAWV^V SUCCESS IS ALWAYS GUARANTEED. "SEWING MACHINES ON HIRE AT 2s. PER WEEK. 4, I AGENT to LEADING MAKERS of BICYCLES, SEWING MACHINES, LOCKS, GUNS & CATRIGE. Sewing Machines from £2 2s. to 914.-Guranteed for 3 years.—Is. 3d. p w week. .A II parts of the ctbove cleaend and repa£red on the PreïJHses p -e -ei) ses Old Machines taken in Part of Payment. JOHN EVANS Whitesmith, Machinist^ 25, Maengwyn Street, M A0H YNLLETH GWELLHAD ODDIWRTH BESWCH MEWN DENG MUNYD. HAYMAN'S BALSAM, Meddyginiaeth Gyilyrn at Beswch, Anwyd, a holl anhwylderau y Frest a'r Ysgyfaint. Pan ei gymerir ymadawa'r peswch-, anesmwythder ddiflana, a chanlyna cwsg adfywiol. Anmhrisiad"7Ty a Diogel i blant—Ni chynwysa ddim Opium. At alia Anwyd. Gwellha Beswch. AH AVEETH YN GYFFBEDINOL— Is. ljc.; 2s. 9c. DINAS MAWODWY AJ HAMGYLCHOEDO. -:s:- GAN T. DAVIES (TEGWYN), DINAS MAWDDWY I'w gael oddiwrth yr Awdwr, Pris is. CYMERADWYAETHAU I'R LLYFR. I'r neb sydd yn adnabyddus ag ardal y brydferth a rhamantus y Dinas, y maeLlyfr Tegwyn fel panorama o'r niynedol yn ogystal a'r presenol.' -ivIonwyso'Jl. Mae yn cynwys toraeth dda o hanes, des grifiadau, a thraddodiadau.'—Elfed. Nid swp o ffeithiau sychion, di-ysbryd, ond y cwbl mewn arddull ystwyth a nodedig o ddarllenadwy.'—Einion, I Allan o'r Wasg. Yn Swyddfa Madoc, Tremadog. Y ddau Rifyn Cyntaf o'r "BRYTHON." Pedwar plyg, yr hwn a argreffir yn un gyfrol (Royal Octavo), sef yr un blygiad a'r rhai olaf. Dygir ef allan mewn 120 Rifynau 6c yr un, a gellir tanysgrifio am dano yn rhifynau neu yn gyfrol. Ni argreffir ond y rhif y tanysgrifir am dano. Derbynir enwau gan y Llyfrwerthwyr, neu yn Swyddfa'r NEGESYDD. Argraphu! Argraphu! V\VW\W\\WWVXX^Y\VW\W Argraphir pob math o waith yn SWYDDFA'R "NEGESYDD" yn rhad ac yn ddestlus. Argraphir:— Hysbysleni, Adroddiadau, Tocynau Pamphlets, Catalogues, Posters, Mourning Cards, Billheads, Memorandums. Club Eules, Club Accounts, Club Cards, Uuarry|Keports, Quarry Accounts, .1 Quarry Eules, Noteheadings Calling Cards, Programme( Cymaufaoedd Canu, &c., &c. See, Cofiwch y cyfeiriad, NEGESYDD OFFICE Glanydon, CCRRIS, R.S.O AT MR. HUGH DAVIES, Fferyllydd, Machynlleth. ANWYL SYH,—Yn y gwanwyn diweddaf, bum yn dioddef yn fttwr iawn oddiwrth grugni yn fy llaie, latliyndra yn yr ysgyfaint, ond yn ddamweiuiol gwelais mewn newyddiadur hysbysiad am eich (JOUGK MIXTURE cliwi, a plienderi'ynais ar unwaith wneyd prawf o hono. Wedi i mi gymeryd un botelaid o liono, teimlwn lawer yn well; ac wedi cymcryd rhyw ddwy arall yn ycliwanegol, yr oedd yr anliwylusdod blin wedi ymadael a mi yn 1101101. Gallaf yu y modd yma roddi i'ch COUGH JMIXTUUE chwi y gaiimoliaeth uchaf fel meddyginiaeth ar gyfer anhwylderau amrywiol y gwddf a'r ysgyfaint. Yr eiddoeli yn gywir, Glynarthen, Tach. lieg, 1890 E. DAVIES TRADE MAKK. ,too WX a REGISTERED 167583. Y FEDDYGINIAETH t- )f tEAWR GYMREIGJ TCAGJ^AT BESWCH, ASHMA. BRONCHITIS, A holl Anhwylderau y Frest, y Gwddf, a'r Ysgyfaint. 11 PESWCH Ysgrifena y Parch E. W. Davies, Ton Peutre, yn ddiweddar Gallaf ddwYll tystiolaeth glir i boblogrwydd mawr y o PESWCH HUGH DAYIES'S COUGH MIXTURE, ac i dderbyniad lies -ncillduol fel siaradwr cyhoecldus oddiwrth dclefnyddiad o hono PESWCH ac hefyd i'w werth yr adeg hon "C', liailit yr lililtieiiza.' Dywed y Parch J. E. Owen, Llanberis: PESWCH —' Y mae hen wraig yn Pentraeth, Sir Fon, yn dueddol iawn i besweh caled, yn enwedig ar amserau rhewllyd. Nid oes dim yn y ffordd to feddj-giniaeth yn ei PESWCH lleslntu gystal a'ch OOVGH J/IXTUBK. Ei hunig gysur ar y ddaear, ebe hi, yw y Beibl a Davies's Cough J/ixture. PESWCH Dywed y Parch LI. B.Roberts, Caer- narfon:— Dan ocliain anwyd yn nychu—a'r lungs PESWCH Yn rhyw lesg weitliredu w- Mwy cais clrwy y Cough Mixture cu, IjOCS o iechyd ddi-besycliu.' Y mae DAVIES'S CODGlI MIXTURE- yn Cynesu y Frest, Yn Clirio y Llais, Yn Rhyddhau y Ftlem, Ei flas mor felus a Mel, Plant yn hoff o hono. &Sr Mynwch y Peal Thing, a pheidiwclx a chymeryd eich perswadio i gymeryd mathau eraill Ul wy proffidiol. j k DAVIES'S TONIC ANTIBILIOUS PILLS, (tSwjar Coated) at DDIFFYG TBEULIAD. Beth symuda ar unwaith Surni yn yr Ystumog r, Davies' Tunic \Î' Antibilxous lkills. Beth sydd yn feddyginiaeth effeitliiol at boen rhwng yr Yegwyddau ? b Davies' Tonic § Antibilious nils, A oes meddyginiaeth at iselder ysbryd b Davies' Tonic 9' AntibiUous Pins. Beth ydyw y ddarpariaetli fwyaf effeithiol at godi yr archwaetli at fwyd r Davies' Tonie 9. AntibililJlIS Pills Gyfaill UtiB*' J/ethu gweitliio, niethu bwyta Darllen methu cysgu—dyna gri llawer y dyddiau liyii-cli-ysbryd, digalon, poen yn y eylhi poon yn pen, poen yn y Gefu, bias drwg ar y genuu yn y boreu, y gwaed yn annihur, y croun yn aiiacli y llygaicl Yll bwl a mar: Beth yw yr achos o hyn i gyclr Dim ond Diffyg Treuliad y gellir yu lxawdd ei synmd drwy gymeryd ycliydig ddoguau o Hugh Davies's Antibilious Pills Gwneir y pelenau hyn gan JTfr HUGH DAVIKS, J/achynlleth, pcrclienog y ClJugh Mixture—y Feddyginiaeth fiwr at y Peswch, &c Deallwn eu bod yn Llysieuol (lJan- delion, Cammomile, Phubarb, &c), He yn ddiogel i bob oed a rhyw Diau y byddai llai o /Aliffyo- Treuliad oild galw gydag UHrhyw Fferyllydd am flycliiad o 2>AVXES S PILLS 'Gwel Tarian y Gweithiwr Gan bob iferyUydd, Is 1-le y bocs Argraphwyd a Chyhoeddwyd gan yr Idris Press Co., yn Glanydon, Corris, R S.O,