Hide Articles List

4 articles on this Page

a rbbotti at t li. #_____

BWRDD Y GWARCHEIDWAID.

News
Cite
Share

BWRDD Y GWARCHEIDWAID. Dydd Mercher, Mr. Ellis Hughes yn y gadair. Y Ty.-Meistr y Ty, yu ei adroddiad a ddywedodd fod Mr. Richaid Rees wedi anrhegu pawb yn y Ty a chadach llogeli fel cof-arwydd am y Jiwbili, a phasiwyd diolch iddo am hyn. AWQRYIIIADAU MR. BIBCHAM.—Mr. Bircham a ddywedai iddo ymweled a'r Ty y diwrnod blaenorol, ae iddo gael pobpeth yn litn. Ni dderbyniodd gwyuion gan y tlodion. Credai ef y dylai yr hen bobl yn y Ty gael pedwar pryd a fwyd yn y dydd yn lie tri. Yr oedd yr am set o 12 hyd 6 yn rhy hir i hen bob] aros heb fwyd. Nid oedd yn meddwl y byddai hyn yn golygu llawer ycliwaneg o f wyd-dim ond ei ranu yn fwy priodol o boaibl. Galwodd sylw hefyd at bwyllgor o forched i ymweled a'r Ty. Yr eedd un wedi ei apwyntio, ond keb wneyd ond ychydig o waith. Siaradwyd ar y mater hwn gan amryw aelodau, ond ni wnaed dim terfynol ynglyn a hyn. Aciios LLAJTRRYAW AIR ETO.- Y clerc a ddywedodd fod Uythyr wedi ei dderbyn oddiwrth Fwrdd Llywodraeth Leol, a chaed allan fod y llythyr hwn yn dal cysylltiad ag achos Llanbrynmair, a bod Mr. Bircham yu bresenol yn fwyaf arbenig oherwydd yr achos hwn. Gofynwyd i'r gohebwyr fyned allan, tra y buwyd yn myned i niewn i'r aohos, yr hyn a barhaodd am dros awr; yna cafodd y gohebwyr ddychwelyd i mewn, a hysbysodd y clerc yr hyn y penderfynwyd arno. Eu bod wedi dwyt yatyriaeth, yn methu a hollol gydweled «Vr dull gymerwyd i wtrthu y dodrefn; ac o hyn allan y gofynir am i bob arwerthiant gael ei oiod o fiaen y Bwrdd, a'r arian i'w talu i'r trysorydd. Hefyd pasiwyd fod Mr. Rowell Relieving Officer, i roddi iyny ei le fel Cynghorwr Sirol. Amlygodd Mr. Watkins hefyd ofid iddo of ddefnyddio yr ymadrodd rotten lof am y gwarcheidwaid. Yna dywedodd Mr. Bircham y gwnai y gohebwyr yn dda gymerya sylw o'r ohebiaeth fu o dan sylw gwarcheidwaid mewn pwvllgor yn yr y achos. Ytuddengys i Mr. Watkins anfon at Fwrdd Llywodraeth Leol, lythyr dyddiedig, Mohefin 24ain, yn galw sylw at yr arwerth- iant o eiddo y ddiweddar Hannah Evans, am 4p. 10s., y rhai a Jbrisiai ef yn lOp. Dymunwyd ar Mr. Howell werthu y cyfryw drwy arwerthiant cyhoeddus. Cafodd allan iddynt gael au prynu gan y Relieving Officer (Mr. Howell), ei hun, ac un Catherine Jones am y awm a nodwyd. Hefyd ystyriai Mr. Watkins fod gan Mr. Howell ormod o ymrwymiadau i allu gwneyd cyfiawnder a'r twydi bwysig a ddaliai o dan y Bwrdd. Heblaw bod yn Reilieving Officer, yn Gofrestrydd genedigaethau, priodasau, a marwolaethau, yn Swyddog Gorfodol, yn dal fferm a melin, yr oedd hefyd yn oruch- wyliwr i ystad, ac yn aelod o'r Cyngor Plwyf a'r Cyngoi Sirol. Cymerodd y gwareUeidwaid i ystyriaeth y swyddi eraill a ddaliai Mr. Howell, ond gan fod hyn wedi bod dan ystyriaeth Bwrdd Llywodraeth Leol, ac naddarfu iddynth wy wneyd dim yn y mater, gadawodd y gwarcheidwaid bethau M || iddynt.

UNDEB MACHYNLLETH.

Advertising