Hide Articles List

21 articles on this Page

Advertising

Y * NEGRSYDD.

EU GWAITH DINYSTRIOL.

YR YMCHWILIAD AFFRICANAIDD.

CYNDYNRWYDD Y TWRC.

MACHYNLLETH.

PWYLLGOR HEDDLU CEREDIGION.

LLYS SIROL MACHYNLLETH.

CORRIS.

UNDEB DOLGELLAU.

ABERYSTWYTH.

[No title]

BWRDD PYSGOTA MEIRION.

News
Cite
Share

BWRDD PYSGOTA MEIRION. Cynhaliwyd y cyfarfod chwai teiol dydd Iau, yn Abermaw. Preseuol, Dr. R. Roberts, eadeirydd, Col. Norton, Mri. Slauey Wynne, R. Prys Oweu, H. Bousall, Mutiro Edwards, Leigh Taylor, R. Rees, J. Rowlands, M. Roberts, D, D. AViiiiams, W. Hughes, L. Lewis, M. Thomas, a W. R. Davies, clerc. Dewiswyd Mr. J. Rowlands, Machynlleth, yn gadeiiydd am y flwyddyn, a Mr. H. Bonsall, Aberystwyth, yn is-gadeirydd.— Apwyntiwyd Col. Norton i gynrychioli y Bwrdd ar Bwyligot- y Pyegota Morawl.- Hysbyswyd fod 244p. as. 6c. mewn Haw oddiwrth drwyddedau. Nifer trwyddedau rhwydi am eleni yw 15, ar gyfer 22 y flwyddyn ddiweddaf.—Darllenodd y clerc gwynion am herw-bysgota yn y dosbarth. Penderfynwyd fod ceidwaid yn cael eu penodi ar yr afonydd ar unwaith hyd ddiwedd Ionawr. PYSOOTA BRIXIIYLLIAID.—Dygwyd cyn- ygiad gan Mr. Munro Edwards o blaid gwahardd pysgota brithylliaid heb drwydded y Bwrdd. Gwrtliwyuebwyd y cynygiad, ac ar bleidlais collwyd ef drwy fwyafrif o ddau, yn mhlaid gadael pethau fel y niaeut.- Trosglwyddwyd cynygiad o blaid declireu pysgota brithylliaid ar Mawrth laf yn He Chwefror laf, i'r gwarchodwyr ar y gwa- hanol afonydd i anfon eu hadroddiad nrno. RHWYDO Y DYFI.—Darllenwyd llythyr oddiwrth Gyngor Trefol Machynlleth, yn mherthynas i'r cwynion yn erbyn Clwb y Dyfi, am rwydo llynoedd uchaf yr afon, lie y deuai y llanw i fyny, er niwed i'r pysgota gyda gwialen.—Ar gynygiad Mr. D. 0 D. Williams, pasiwyd i ofyn i Syr Watkin, perchenog y byegotfa i siorhau fod y Clwb yn cario allan y rheolau a fabwysiadwyd iddynt, fel na byddo yr afon yn cael ei gor-rwydo. AMUYWION.—Cyfarwyddwyd y clerc i alw ar berchenogion gweithydd Glasdir a Gwyn- fynydd i atal llygriad afon Mawddach.— Pasiwyd i wahodd Mr. Berrington, arolyg- ydd dros Fwrdd Masnach, i ymweled a'r gymydoiraoth.-Ar awgrymiad Mr. L. Lewis, pasiwyd i ofyn i Bwyllgor Pysgota Morawl i ganiatau gwasanaeth eu gwylwyr i archwilio rhwydi gleisiaid o fewn y dosbarth.

ABERMAW.

YMBORTH Y PAB.

ABERGYNOLWYN.

All Ylt OLWYN.

,Eto dro yn ol,

Y PREGETHWYR CYMRAEG MWYAF…

Family Notices

Advertising