Hide Articles List

21 articles on this Page

Advertising

Y * NEGRSYDD.

EU GWAITH DINYSTRIOL.

YR YMCHWILIAD AFFRICANAIDD.

CYNDYNRWYDD Y TWRC.

MACHYNLLETH.

PWYLLGOR HEDDLU CEREDIGION.

LLYS SIROL MACHYNLLETH.

CORRIS.

UNDEB DOLGELLAU.

News
Cite
Share

UNDEB DOLGELLAU. BWRDD Y GWAROHEIDWAID. Cynhaliwyd dydd Sadwrn, Mr. John Evans, Abermaw, yn y gadair. Yr unig swin yn ddyledus i'r Undeb oedd 165p. o'r Abermaw, a 52p. o Llangelynin. Gosodwyd y gwaith o wyngalchu y tloty i Mr. John Williams. Darllenwyd llythyr oddiwrth Mr. Gillart yn dweyd naii gallai gwblhau prisiad plwyfi Brithdir ac Islawrdref erbyn y 17eg o Gorphenaf, ond y byddai iddo ei gwblhau mor fuan ag y gallai. Caniatawyd pythefnos yn rhagor iddo. Gofynodd Mr. John Roberts, Henblas, pa un ai yr Undeb ai y plwyf oedd i dalu i Mr. Gillart; atebodd y cadeirydd mai yr Undeb oedd i dalu, ac mai yr Undeb oedd wedi talu am brisio yr Abermaw. Darllenwyd adroddiad Mr. Bircham o'i ymweliad a'r tloty, yn mha un yr oedd yn gwrthwynebu chwalu gwlan yn y nursery yn y ty. Yr oedd adroddiad y meistr yn dangos fod treats rhagorol wedi eu rhoddi i'r tlodion er dathlu y Jiwbili. Pasiwyd diolch i'r oil. Dywedodd y meistr fod yr awdurdodau wedi d'od i ymofyn un Thomas Jonea o'r tloty, a myned ag ef i'r carchar. Yr oedd warrant yn ei erbyn er's 16eg o flynyddau.

ABERYSTWYTH.

[No title]

BWRDD PYSGOTA MEIRION.

ABERMAW.

YMBORTH Y PAB.

ABERGYNOLWYN.

All Ylt OLWYN.

,Eto dro yn ol,

Y PREGETHWYR CYMRAEG MWYAF…

Family Notices

Advertising