Hide Articles List

21 articles on this Page

Advertising

Y * NEGRSYDD.

EU GWAITH DINYSTRIOL.

YR YMCHWILIAD AFFRICANAIDD.

CYNDYNRWYDD Y TWRC.

MACHYNLLETH.

PWYLLGOR HEDDLU CEREDIGION.

News
Cite
Share

PWYLLGOR HEDDLU CEREDIGION. Cynhaliwyd y cyfarfod cliwai-tot-ol (lydd Iau, yn Aberaeron. Gofynai y Pwyllgor Arianol am y swm o 1, 1 74p., traulyr heddlu am y chwarter presenol, a pbasiwyd of. Yn ol adroddiad y Prif Gwnstabl, yn ystod mis Ebrill, ymwelwyd a 32 o ffermydd yn mhlwyii Penbryn, Troodyraur a Llangranog, lie y cariwyd allan archebion y Llys Sirol o herwydd diffyg talu y degymau. Yr oedd tri swyddog gyda'r bailiff, a phasiodd y gweithrediadau yn heddychol. Yn ystod y chwarter, erlynwyd 266 o hersonau o flaen yr ustusiaid, o'r rhai y rhyddhawyd 45, cytunwyd ag 11, dyfarnwyd ar y pryd 207, a thraddodwyd tri i sefyll eu prawf. 0 dan Ddeddf Trwyddedau erlynwyd 61, a dyfarn- wyd 57, gydag unporson dan yr Adulter- ation Aot. Caniatawyd 31 o drwyddedau achlysurol, ac 16 am estyuiad oriau.

LLYS SIROL MACHYNLLETH.

CORRIS.

UNDEB DOLGELLAU.

ABERYSTWYTH.

[No title]

BWRDD PYSGOTA MEIRION.

ABERMAW.

YMBORTH Y PAB.

ABERGYNOLWYN.

All Ylt OLWYN.

,Eto dro yn ol,

Y PREGETHWYR CYMRAEG MWYAF…

Family Notices

Advertising