Hide Articles List

12 articles on this Page

EISTEDDFOD Y BORTH.

ANRHEGION.

I^TOWYN.

GLANDYFI.

MACHYNLLETH.

News
Cite
Share

MACHYNLLETH. YR YSGOL NEWYDD. Gosodir ceryg sylfaen yr Ysgol Sirol Newydd gan M, r. A. C. Humglireys-Owen, A.S., Major Pryce Jones, A.S., Mrs. Ffoulkes Jones, ac eraill. Y GWIRFODDOLWVR_—Mae y rhai hyn yn brysur barotoi eu hunain at fyned am wythnos o yinarferiadau oddioartref. Y maent wedi cael eu gwisgoedd a'u gynau; ac y maent yn edrych yn rhagorol. Y JIWBILI.—Yn nghyfarfod diweddar y Pwyllgor uchod, hysbyswyd fod y derbyn- iadau at y dathliad yn 25p., sef 4p. yn llai na'r treuliau. Cymarir mesurau i gasglu y swm hwn. YR YIiGOL GANOLRADDOL.—Yn arholiad diweddar y Science and Art, pasiodd y rhai canlynol yn llwyddianus mewn Mathematics —Miss Medora Lloyd, Miss Claudia Morgan, Master Percy Lewis, Master Richard Hughes Miss Frances A. Rees, Miss Jannett Davies, Miss Alice Morgan, Miss S. J. Humphreys, Master W. A. Williams, Master J. W. Lloyd, Master C. R, Reginald Jones, Master J. Edward Reese, Master L. Oswald Jones, Master H. R. Owen, Master Llewelyn i y Hughes, a Hugh Jones. GWOBRWYO TEILYNGDOD.—Yn Ulis Ebrill diweddaf, ohorwydd gorlifiad yr afon, fel y coiir, yr oedd y ffordd sydd yn arwain at Bont Dyfi, wedi ei gorchuddio a dwfr; ond ymddengys i Mri. J. Hughes, Postal Clerk, a H. Hughes, Letter Carrier, weithio eu ffordd drwy ganol y dwfr a dyfod a'r llythyrau yn ddiogel i'r dref. Hysbyswyd hyn gan y Postfeistr i awdurdodau y Llyw- odraeth, ac fel canlyniad, y mae Mr. J. Hughes, wedi derbyn ychwanegiad yn, ei gyfiog o 4s. yr wythnos; a Mr. H. Hughes 2s. yr wythnos, ynghyd a dau good conduct strifes.

LLWYNGWRIL.

,ABERDYFI.

ITAL-YLLYN.

AMRYWION.~

GWEDDI YN°AMSER PLA.

PELLEBRU HEB WIFRAU.

g)'r gffiut.