Hide Articles List

12 articles on this Page

EISTEDDFOD Y BORTH.

ANRHEGION.

I^TOWYN.

GLANDYFI.

MACHYNLLETH.

LLWYNGWRIL.

,ABERDYFI.

ITAL-YLLYN.

AMRYWION.~

News
Cite
Share

AMRYWION. Mae Esboniad y Piifathraw T. C. Edwards ar yr Epistol Cyntaf at y Cerintluaid wedi cyraedd y trydydd argraphiad. A. Dygwyd cynghaws gan foneddiges yn Clapham, Llundain, yn erbyn deintydd, am iddo gymeryd haiarn poetli at ddifetha y giau. Rhoddwyd iop. o iawn a'r cestau Sefydlwyd chwech o pymdeithasau gan y Wesleyaid o dan Ddeddf Addysg Wirfoddol. Bydd yr Ysgolion Wesleyaidd yn derbyn dan y Ddeddf 30,ooop. y flwyddyn. Agorwyd Cynhadledd Flynyddel y Wesleyaid yn Leeds, dydd Mawrth diweddaf. Yr oedd amryw bersonau o'r trefedigaethau sydd ar ymweliad a'r wlad hon mewn cysylltiad a Jiwbili y Frenhines, yn cael eu cyflwyne i'r Gynhadledd, ac yn eu plith Mr. S. J. Way, Prif Farnwr Awstralia. Y saith teyrnasiad hwyaf niewn hanesydd- iaeth Seisnig ydynt: Y Brenhines Victoria, 600 flynyddoedd; Sior III, 59; Harri ITI, 56; y Frenhins Elizabeth, 44; Harri VIII, 38 Harri II, 35 Y teyrnasiad byraf oedd un Risiart III, yr hwn ni pharhaodd ond yn unig ddwy flynedd a mis. Bwriada Ardalydd Londonderry drosglwydde ei lofeydd yn Durham, a rheilffyrdd a'r porth- laddoedd perthynol iddynt i gwmni cyhoeddus, gan na ddewisa ychwanegu at y cyfrifoldeb o eangu y dociau a'r gweithfeydd fel y gelwir am danynt. Bydd yn dal rhan fawr o'r cyfalaf, yr hwn fydd tua dwy filiwn o bunau. Penaeth y byd Mahometanaidd ywy Sheik- ul-Tslam, ac yn Nghaercystenyn y trifiana efe. Hyd o fewn ychydig yn ol, nid yw wedi dweyd dim ar yr amedau hcddwch rhwng Groeg 4 Thwrci. Yn awr modd bynag, efe a ddyrchafa ei lef yn erbyn i Thassalygael ei rhoddi yiuol i Groeg. Dywed fod y Coran- (I Beibl' y Ma- hometaniaid) yn gwahardd i unrhyw diriogaeth a enillir gan y I ffyddloniaid gael ei rhoddi yn ol. Dathliad hynod 0 ddyddorol o'r Jiwbili oedd hwnw a gymerodd le ar y graig yn y mor yn agos i ynys Socotra, Mehefin 22. Ar ol bod dri diwrnod ar ddeg ar y llong ddrylliedig Aden: yn mhlith creigiau, yn cael eu gelchi gan y tonau, cynhaliodd y dwylaw a'r teithwyr eu Jiwbili trwy ganu 'Duw gadwo'r Frenhines.' Trueni na fuasent yn Gymry er eael tro ar Yn y dyfroedd mawr a'r tonau' hefyd. Cymwys iawn hefyd i'r amgylchiad fuasai ♦ Dyrna gariad fel y moroedd, tosturiaethau fel y Ili.' Fodd bynag, yr oedd yn ddigwyddiad anar- ferol iawn, ac fel arfer ni anghofioddti Mawrhydi anfon pellebr o gydymdeimlad a hwy Mae arferion y seals, crwyn y rhai a werth- fawrogir gymaint gan y boneddigesau tuag at wneyd jacedi, yn rhai rheolaidd iawn. Am Q chwech i wyth mis maent yn byw ar y tir. Hoffant niwl gymaint ag y maent yn cashau rhew a haul. Ar y traeth y mae y rhai ieuainc yn cael eu geni, eu mamaethu, a'u dysgu i nofio. Y tymhor hwn ant gryn bellder i'r mor -weitliiau gan' milldir, i chwilio am fwyd, yn ami am ddiwrnod neu ddau. Yn ystod y gauaf ymadawant i'r cefnfor, na wyddis pa can' belled hyd y gwanwyn dilynol. Mae cweryl terfynau pysgota y seals wedi ail godi rhwng Canada a'r Unol Daleithiau. Gan yr Americaniaid mae yr ynyseedd yr arhosant arnynt, a honant fod pysgodwyr Canada yn torilr rheolau a wnaed ynglyn a'u dal. Tebygol y cyflwynir y cwestiwn i gynhadieldd o'r pleidiau. Diffyg ystyriaeth, maoln d*Uyg, sy'n gesod dynion yn agered i gael eu dal yn akrapiau llafar. Ar ei ffordd i'r farchnad, pan oedd Twm o'r Nant yn croesi cae tatws unwaith, fe ofynodd i hen labrwr eedd wrthi yn ddygn yn codi ei blaniad blwyddyn, Sut ma-i!'r tatws yn codi, f'Ewyrtli Jelin ?' pryd yratebodd yrhen ewythr heb godi ei olwg o'r pridd, Yn llon'd ei crwyn Tomos Edwards.' Yr eedd yr ateb pert wedi blino Twm yn ofnadseii rddo gael ei frathu gan hen labrwr, a plien-derfyuodd dalua 01 gynted y ca Ii fyfie. Cafodd hyny yn ftghynt nag y meddyliodd, canys wrth groesiV eae pan yn dychwelyd o'r farchnad, gwaeddodd y codwr tatws arno o'r cwr aral! i'rcae—* Fuoch chi yn y farchnad, Tomos EdwtNls?"i<:Oo,' ebai yntau 'Beth oedde nhwn'n roi am y tatws heddyw ?' ychwanegai yr hen wr, pryd y cafodd yr ateb pigog, Sache, IlEwYrth John,'

GWEDDI YN°AMSER PLA.

PELLEBRU HEB WIFRAU.

g)'r gffiut.