Hide Articles List

17 articles on this Page

Advertising

Y * NEGESYDD. TELERAU AM HYSBYSIADAU.

^GOliSEDD YR EISTEDDFOD."

Y TRYCHLNEB YN KHASIA.

DESGRIFLAD O'R DINYSTR.

GROEG A THWRCI.

STREIC Y PEIRIANWYR.

BWRDD YSGOL TALYLLYN.

News
Cite
Share

BWRDD YSGOL TALYLLYN. Nos Lun, presenol, Mri. Rhys Owen, R. Owen, John Lewis, J. Williams, a D. Ifor Jones, clerc. Darllenwyd rhestrau y pres- enoldeb. Hysbysodd y clorc a'r isgadeii-ydd y wedd ddifrifol gymerai Arliolydd Ysgolion y Llywodraoth ar y presenoldeb yn yr ysgol- ion hyn- Yr oedd yn gresynu na chymerai y Bwrdd fesurau llawer llymach, er gorfodi rhieni i anfon eu plant i'r ysgol yn gyson. Yn unol a hyn penderfynodd y Bwrdd ar gynllun i gadw cyfrif manwl o bresenolde b y plant, ac o erlyn yn ddiarbed y rhai fyddant yn esgeuluso yr ysgol.-Galwodd yr Arholydd sylw at ryw fan welliantau anghenrheidiol yn ysgol Corris, a threfnwyd ymweliad a'r lie. Anogwyd hefyd i bwyllgor Aberlleienni ymweled yn ddioedi a'r ysgol hono.—Yr oedd rhai o adroddiadau y Llywodraeth o berthynas i'r Ysgolion wedi dod i law, ond oedwyd sylw arnynt hyd oni ddel y lleill.—Yn unol ag awgrym y Fren- hines, penderfynwyd rhoddi wythnos yn rhagor o holidays i'r plant eleni, a bod yr ysgolion i dori i fyny nos Wene-r nesaf.— Etholwyd Mr. William Edwards, Cwrt, i gynrychioli y plwyf hwn ar Fwrdd Ysgol Llanfihangel am y tair blynedd nesaf.

CYMRY I CANADA.

DOLGELLAU.

ANRHEG 0 LONG RYFEL.

DINAS MAWDDWY.

TROI Y 'PRIF-FARDD PENDANT'…

EISTEDDFOD PENEGOES.

Family Notices

Y MARCHNADOEDD.

Advertising