Hide Articles List

17 articles on this Page

Advertising

Y * NEGESYDD. TELERAU AM HYSBYSIADAU.

^GOliSEDD YR EISTEDDFOD."

News
Cite
Share

^GOliSEDD YR EISTEDDFOD. Bu yr hen Orsedd urddasol uchod yn nod i saethau a difriaeth gan amryw y flwyddyn ddiweddaf. Ac o dan y dyrnodiair a dder- byniodd gan las-lanciau ac eraill, gallesid meddwl 11a fuasai genym erbyn hyn ond syllu yn alarus ar ei hadfeilion, a thosturio wrth ei llwch hi,' ond yn lie hyny, y mae yr Orsedd yn ymddangos yn fwy urddasol, a'i g'ogoniant yn cael ei ycliwanegu yn barhaus. Y darn sydd yn tyna mvvyaf oddiwrth ei hurddas o bosibl ydyw fod ei cliyntedd wedi cael ei led a, fel ag y gollyngir i mewn drwyddo rai na fodrant wrth ei uefion, ac nad oes ganddynt gydymdeimhul a'i ham- canion, y rkai a dderbyniant ei luirddau a'i breintiau, nid am en bod 1 o'r uu waed a'r awen wir,' ond am eu bod o'r un wned a l'hyw bendefig neu arall. Tra yu dywedyd hyn, da genym weled fod yr Orsedd yu brysur ymgyfoethogi a diameu fel y bydd yn myned yn mlaen yn y cyfeiiiad hwn-mewll eyfoeth-y bydd llai o ddywedyd yn ei herbyn. Erbyn hyn, mae y diwygiadau diweddaf yn creu dydd- ordeb yn mhlith Eisteddfodwyr. Fel y mae yn wybyddus, mae y Pi-offeswr Her- komer wedi anrhegu yr Arcliddervvydd a g'wisg deilwng, ynghyd a phenwisg o aur a dwyfroneg brydferth. At hyn, feohwanegir gwisgoedil eyff elyb i'r frawdoliaeth farddol. Y mae Syr Arthur Stepney wedi aiirhegu yr Orsedd a baner hardd, ynghyd a saf-ddal (standJ brydferth, o bres, yr hyn fel y deallwn a gostia dros 150p. Deallwn hefyd fod Arg'lwydd Tredegar yn en hanrhegu a chorn hirlas arian pur, addurnedig a gemau, gwerth oddeutu 250p. Wedi cael hwn, bydd y corn prydferthaf yn y byd yn eiddo Duwies Awen. Dylasem fod wedi nodi hefyd fod y Proffeswr Herkomer a'i fryd ar anrhegu yr Orsedd a chleddyf addurnedig a g'emau; fel rhwng pobpeth a'i gilydd, disgwylir y bydd celfi yr Orsedd erbyn Eisteddfod Ffestiniog yn werth dros l,000p., a'r rhai hyn wedi eu derbyn yn rhad roddion gan fawrion y tir. Ond ni ddylid gaclael yn ddi-sylw fod hyn wedi ei gael, i fesur helaetli iawn, drwy tUlvlanwad Mr. T. H. Thomas (Arlunydd, Penygarn). Ffaith gwerth ei chrybwyll yw mai Cymry -iuewnflordd o gynllunio a clielfyddydwaith -sydd wedi gwneyd y pethau hyn oil Dengys hyn fod yn ein cenedl allu arbenig- yn y cyfeiriad hwn, ond iddo gael ei feithriu yn briodol; ond gwneyd hyn, gall y Cymry droi allan gynyrchion ddeil eu cydmaru ag eiddo unrhyw genedl dan haul; ac mae yr Orsedd fel pe am gyfiawnhau ei bodolaeth a'i pharhad, drwy gynyrchu ysbrydiaeth ac uchelgais at y celfau cain yn yr Hen Wlad. Ac os liwydda i wneyd hyn, diau y bydd pob Cymro, nid yn unig yn dymuno oes y byd i'r iaith Gyiiir *aeg,' ond hefyd, oes yr iaith i'r Orsedd hen. Bwriada yr Orsedd hefyd, drwy gynllun sydd i'w ddatguddio yn Casnewydd, sicrhau cyllid blynyddol, er cario allan mewn modd effeithiol y gwaith yr ymgymera ag of. Trachefn y mae yr Orsedd yn bwriadu tori tir newydd gallem feddwl. Yr hyn y cyfeiriwn ato yw yr awgrymiad a wnaed i gael Beddrod a Ohofgolofn Ganedlaethel i Archdderwyddon Cymru. Daeth y syniacl hwn. i mewn drwy i Gadfan amlygu dymuniad am gael Colofn Goffa i Clwydfardd yn unig. Ond aeth. Watcyn Wyn tuhwnt' iddo drwy gynyg gwneyd y golofn yn goffadwriaethol i holl olyniaeth arehdder- wyddol. Ac i ni, y mae mwy o 'farddoniaeth' ac urddas gorsedd' yn syniad Watcyn. Bydd colofn goffa i arclidderwyddon Oymru, yn rhywbeth gwerth ymestyn ati, ac yn taflu ysbrydiaeth i'r oesau a ddel

Y TRYCHLNEB YN KHASIA.

DESGRIFLAD O'R DINYSTR.

GROEG A THWRCI.

STREIC Y PEIRIANWYR.

BWRDD YSGOL TALYLLYN.

CYMRY I CANADA.

DOLGELLAU.

ANRHEG 0 LONG RYFEL.

DINAS MAWDDWY.

TROI Y 'PRIF-FARDD PENDANT'…

EISTEDDFOD PENEGOES.

Family Notices

Y MARCHNADOEDD.

Advertising