Hide Articles List

17 articles on this Page

Y GOF YN Y MIL-FLWYDDIANT.

CENFIGEN A'I FFRWYTHAU.~

News
Cite
Share

CENFIGEN A'I FFRWYTHAU. GAN DK. D. REES, BRONANT. Y rhan amlaf o lawer, y mae cen fig-en yn niweidio ei hun yn fwy na'i gwrthddrych. Ond ni raid diolch iddi, canys y mae ei chawell yn Hawn o gleddyfau a bidogau i niweidio dynion. Cenfikeii a ladd ei pherchenog.' Mae y dyn sydd yn cadw cenfigen at ei gyd-ddyn yn gwanhau pob cyneddf sydd ofewnei feddwl a'i gorph. Mae yn debyg fel pe byddech yn meddwl am ddyn yn cario yn barhaus gareg fawr drom gydag ef i bobman, a hyny i ddim pwrpas. Oni chyfrifech un felly yn eithafol ffol, yn difa ei nerth heb fod yn ddim gvvell, end yn hytrach yn waeth. Dyna fel mae cenfigen yn gwanhau ei pherchenog. Mae danedd cenfig-en in or ddiog'el yn ei phen fel nad oes yr un efail a'u tyn yn rhydd, a dyna sydd yn ddrwg. maent yn tyfu wrth heneiddio. Mae lie i ofni y gall cenfigen fod at eu gilydd ymysg amaetlnvyr, crefftwyr, &c., yn tynu eu gitydd i lawr yn nghefnau eu gilydd. Y crefftwr gwael, fynychaf, sydd yn rhedeg ar grefftwyr da. Os bydd anifail da gan gymydog yn well na'i un ef, ei waith fydd chwilio manau clrwg arno. Cenfigen yw hyn eto. Mae cen- figen mewn pregethwyr a blaenoriaid, ac y mae i'w gondemnio ynddynt hwy fel yn mhawb arall Mae ysbryd cenfigen yn un anfaddeugar iawn ac anhawdd ei blygu. Mae hanes am ddau facligen yn Sir Aberteifi, er's 4oain mlynedd yn ol mewn cenfigen at eu gilydd. Ond aeth un o honyntyn g-laf iawn o'r dwymyn boeth, fel nad oedd gobaith iddo wella. Cynghorodd dynion call ybacligen iach i roddi tro am y bachgen claf, ac aeth trwy hir gymell ato. A ydych chwi yn sal iawn ?' meddai wrtlio, Ydyw,' meddai ei frawd yn ei ymyl. Daethum yma,' meddai yn ol, i wneyd i fyny a'n gilydd am yr anghydfod oedd rhyngom. Yr wyf fi yn maddeu y ewbl, a wyt ti,' 0 ydwyf,' meddai y claf, ond meddai wrth ei frawd oedd yn ei ymyl, Cofia di John fy mrawd am dano pan y cei di gyfie arno.' Dyna genfigen heb ei lladd eto er proffesu maddeuant.

DINAS MAWDDWY,

CADER IDRIS.

TOWYN.

MACHYNLLETH.

' Yn YXAIJLVS.

IABERYSTWYTH.

UNDEB YR YMERODRAETH.

CORRIS.

BODDIAD YMSUDDWR.

TALYBONT.

Y PAB ARHFWYDYDD.¡

ABERDYFI.

TAN MAWR YN DERBY.

A M in \V I ON.

[No title]