Hide Articles List

5 articles on this Page

EISTEDDFOD PENEGOES.

Advertising

Advertising
Cite
Share

H. W. GRIFFITHS- BOOT AND SHOE WAREHOUSE, 26, HIGH STKJEET, TO\VYN. Amrywiaeth mawr o bob math o Esgidiau, Slippers, Gaiters, a Leggings i DDYNION, AIEliCHEl), A PHLANT. Goruchwyliwr i'r K BOOTS. -y -r-n_- ARDDANGOSFA FAWR AT YP, HAF. -:0: AI ao RICHARD REES, Paris Housed MACHYNLLETH, Wedi prynu Stock ysblenydd o bob math 0 Nwyddau Drapery at yr HAF, y rliai a ddangosii yr • WYTHNOS HON. JOHN L'AUSONS. XAONDOL^F HOXTSB. GOREIS, DIAMOND J (JlilLEE OF Her Majesty's Accession. A SUPERBLY ARTISTIC PICTURE OF I E I MAJESfy, QUEeN VlGfOHIA, (Size 20 by 50 inches) Piinted in 20 COLOURS, ONE Of THE FINEST SPECIMENS or COLOUR PuliTliAlTUKE EVEK PRODUCED. fl^GlVE N A WAV with i lb. of Blended Tea 2s. per pound. liy Post 2s. bd. A Specimen of the above GRAND PICTURE can be seen at London House, CorriS. 4W Order Early to avoid Disappointment, as the demand is enormous. J. PARSONS also distributes THOUSANDS OF USEFUL & ORNAMENTAL ARTICLES TO EC VERS OF THIS WONDERFUL TEA. 1, A YDYCH WEDI CAEL JAMS- ===-== AlV-L y CHESHIRE PRESERVING! CO, Y maeni wedi eu gwneud o'r ffrwythau goreu wedi eu tyfu gartref, (Sir Gaer), a'r siwgr goreu yn unig. Hefyd, y mae y MARMALADE mewn Jars dau bwys yn ddigymhar. Gofalwch ofyu am danynt gau eich GROCER. TP Pi f F JONES'THEM A D00 FILLS Paunywy Feddyginiaofch ag sydd wedi cael prawf liwyaf a invvyaf effoitiiiol i Gleii- ion yr Uen ? AT AN PELENAU LLYSIEIiGL JmS, TDEMAflOO a brofwyll yu ystod y GJ Miyuedd a basiodd y feddyginiaeth fwyaf effeitliiol er symud pob aalxwylderau, a riiagflaenu pob doluriau sydd yn dilyn diffyg trouliad bwyd. A oes perygl rhedeg ar ol pelenau newydd- ion a gynygir yn awr i'r wlad ? ATEB,—OES gv. ell yw cadw at yr lien Feddyginiaeth Gymreig, brofadig, se, JONES' TEEMALC C PILLS, a brofwyd am gynifer 0 tlynydduedd vi. adferydd iechyd i tiloedd o ddioddefvvy] gan y Diffyg Treuliad, Gwyntogrw\'da} Rh wymedd y Coluddiu u, UrydüYlllalH u, Doiu. yr Afu (Liver Complaint J, Gravel, v Tiles, Poen yn y Pen, &e. A oes rliyw Fcddy^iuiaetli wedidal ei thir C, am gynifer o ugeiniau. 0 flynyddot/dd, a def- nyddiad mor gyffredinol o honi gau baw b a JONES' TREMADOC PILLS? ATEB.-Nae oes yr un tebyg iddi. Ymofyner a'r Goraclnvyhvyr am dystiol- aetliau o weliiadau miloedd it adfervvyi o Ylllyl arigen drwy TREMADOC. Ar werth gan bob y byd, mewu blyeLau Is. lie., 2s. (j a Ce. i ILwyaf yw y rliataf mewu eadwerth. SWGoelieler Twyll-Nid oes llai na blwdl eyfan o BILLS TEEMADOC i'w cael Ar werth gan MR. MORRIS THOMAS FFERYLLYDD, Coiuns. RH.AQFLAEJYJD A'R AO.'EHYDO ANQMAROL sef BALM IUEIDDIOL JONES TREMADOC (JONES'S PECTOEAL BALSAM). SFFYBL WYD YR Y FLWYDDYN1838 Rlwg y Pesivoh, yr Anwyd, Cuethder, \Diffyg Anacll, Aidfa yn y Frost, Crygni, Influenza, y Fas ar nZant, av ere til, frc. i mae yu y Balm L'ysiouol liwn rinvvedd di- ylfelyb i esmwytluiu ao atal yn ddioed yr oil aawylderau uuliod, yngliyd ag mllryw iruill o anmliariadau'r Ysgyfaillt, pa rai a areiddir yn effeitliiol, ac (yn ami) a rag- iaenir yn hollol drwy ddefnyddiad amserol iJ'1' Meddyglyn hwn. At Beswch, diweddar a lè18n,n. Diffyg Anadl, y mae yn anghydmarol. ZIY Pob anliwylderan yn y Frest a'r Ysgyfaint, Phleym wydn, &c., a arllwysir yn llwyr a di- ganddo, gan ei fod yn gweitliredu drwy doneno calodrvv^ld v Phlegm, a tlirwy lyny adnewyddu i'r Claf anadliad dirwystr. Y mae y tystiolaothau am welliantau -iiyfeddol y IhLM yn ystod y GO miynedd yn iloedd lawer. PAEOTOIE (YN UNIG) GAN I i ROBERT ISAAC JONES, (Aiitud Eifion) Fferyliydd, Tremadog. Gwerthir gau bob Fferyliydd mc-wu Poteli 7 £ c.; Is. lie. a 2s. 9c. yr uu. 2 L- THE COUNTY STUDIOS 0<1 DOLGELLEY + TOWYN BiTr. §. J1). Oltttg is now 'so well known, that every one may be certain ot getting the best possible work. No better or more artistic photograph can be taken any where, and can be had at all prices. AVVV\A\A\^AAV\A\A\AVYV^V SUCCESS IS ALWAYS GUARANTEED. SEWING MACHINES ON TURK AT 2s. PER WEEK. 4 11 f EI AGENT to LEADING MAKERS of BICYCLES, SEWING MACHINES, LOCKS, GUNS & CATRIGE. Sewing Machines from £ 2 2s. to £ 14.—Gu.rar.tecd for 3 years.—Is. 3d. pr week. A 11 1.)ai-ts of tlw above cloaend and repaired on the Premises Old Machines taken in Part of Payment. JOHN EVANS ^Vhitesiu|th, Machinist' 25, Maengwyn Street, ]\IACHYNLI;I:TH ————-———————————— GWELLHAD ODDIWRTH BESWCH MEWN DENG MUNYD. S_M HAYMAN'S BALSAM, Meddvgiuiaetli Gyflym. at Beswcli, Anwyd, a holl anhwylderau y Erest a'r Ysgyfaint. 'n In I Paii ei gynierir ymadawa'r pesweh, anesmwythder ddiflana, a elianlyna cwsg adfywiol. AmilIn isiad-ryc a Diogel i blant-Ni eliynwysa ddiin Opium. Atalia Anwyd. Gwellha Beswch. :0: APt WEETH YN GYEEREDINOL— Is. lc.; 2s. 9c. ':r-= 'f-"jr THE MERIONETH STEAM CARRIAGE WORKS MANUFACTUHE EVERY DESOJili'TION OF CARRIAGES DOGCARTS GIGS FLOATS, SPRING & AGRICULTURAL CARTS, LORRIES &C. BBPAIRSFEOMFwirAiTiNPSPWO. SSWWATKFREK -.r"t>- -n" Argraphu! Argraphu! Argraphir pob math o waitii vn SWTDDFA'K "NEGESYDD" yn rhad ac yn ddestlus. Argraphir:— Hysbysleni, Adroddiadau, Tocynan Pamphlets, Catalogues, Posters, Mourning Cards, Billheads, Memorandums. Club Eulos, Club Accounts, Club Cards, Quarry Reports, Quarry Accounts, Quarry Rules, Noteheadin-gs Calling Card3, Programmes Cymanfaoedd Canu, &c., &c. &c. Cofiwch y cyfeiriad, NEGESYDD OFFICE Gla/iydon, CCFFIS, R. S. 0 AT MR. 11 U (J i-II) A-VI ES, Fferyllydd, Machynlleth. ANSVVL S Y,tt, -Yii y gwanwyn diweddaf, bum yn dioddef yn Liwr iawu oddiwrtii grugni yn fy llais, a tliyndru yu yr ysgyfaint, ond yii ddamweiuiol gwelais mewn newyddiadur ljysbysiad am eich COVGH MIXTURE chwi, a plienderfyuais ar uuwaith wneyd prawf o ho no. Wedi 1 mi gymeryd un botelaid o lioilo, teiuilwn lawer yn well; ac wedi cymeryd rhyw ddwy arall yn ychwauegol, yr oedd yr anliwylusdod blin wedi ymadael a mi yn hollol. Gallaf yu y modd yma roddi i-eli COUGH MIXTUHE chwi y gaiimoliaeth uchaf fel nieddyginiaeth ar gyfer anhwylderau amrywiol y gwddf a r ysgyfaint. Yr eiddoch yn gywir, Glynarthen, Tach. 14eg, 1890 E. DAVIES TRADE rARK. '0 ES .1.0 •5-s== r- -~rmr-ni-' REGISTERED 167583. Y FEDDYGINIAETH FAWR GYMREIG. > TrAG AT EESWCH, ASHMA, BRONCHITIS, A boll Anhwylderau y Frest, y Gwddf, a'r Ysgyfaint. PE SWCII Yegrifeua y Parch E. Davies, Ton Pentrc, yn ddiweddar Gallaf ddwyn tysbiolaeth giir i boblogrwydd mawr PESWC11 Hum D.VVIKS'S CouGn MIXTUHB, ac i dd.rbyniad lies #ieillduol fel siaradwi- cylioeddiu oddiwrth ddefnyddiad o liono PESVYCH ac Lefyd i'w werth yr adeg lioli gyda'l' liaint yr Influenza.' Dywed y Parch J. E. Owen, Lhraberis: PE..YVCH/—' Y mae hen wraig yn Pentraeth, ISir Foil, yu dueddol iawn i beswch caletl, yn enwedig ar amserau rliewllyd. Nid oes dim yn y ffordd o feddyginiaeth yn ei PESWCH lleshau gystal a'cli COUGH J/IXTUKH. Ei hunig gysur ar y ddaear, ebe Ili, yw y Beibl a Davies's Cough J/ixture. PESWCH Dywed y Parch Ll. B. Roberts, Caer- iiarfon:- Dan ocliain anwyd yn nycliu—A'r lungs PESWCH Yn rliyw lesg weithredu Mwy cais drwy y Cough Mixture cu, Oes 0 iechyd ddi-besycliu.' Y mae DAVIES'S COUGH MIXTURE- yn Cynesu y Frest, Yn Clirio y Llais, Yu Ehyddliau y Efleni, Ei flas mor felus a Mel, Plant yu lioff o bono. ZW- Mynweli y Real Thing, a plieidiwch a cliymeryd eicli perswadio i gymeryd mathau eraill mwy profiidiol, DAVIES'S TONIC ANTIBILIOUS PILLS, (Sitya,i, Coaled) at DDIFFYG TREULIAD. Beth symuda ar uuwaith Surni yn yr Ystuniog < Davies1 Tonic AntibiLiotts i'dll!. Beth sydd yn feddyginiaeth effeitliiol at boen rhwng yr Yegwyddau F Tonic 9' Antibilious Tills. A oes nieddyginiaeth at iselder ysbryd Duties' lOllie g' Antxhilious Tills. Beth ydyw y ddarpariaeth fwyaf etfeithiol at godi yr archwaeth at fwycl Davies' Tonic$Antibilious Tills Gyfaill gweithio, metliu bwyta Darllen metliu cysgu—dyna gri llawer y dyddiau hyn—di-ysbryd, digaion, poen yli y cylia poen yn pen, poen yu y cefn, bias drwg ar y genau yu y boreu, y gwaed yn aiimliur, y crocil yn aliacli, yliygaid yn bwl a niarw. Beth yw yr achos O hyn i gycl r Dim ond Diffyg Treuiiad y gellir yn hawctd ei syulllcl drwy gyiucryd ycliydig ddognau 0 Hugh V¡¡Yit:s's Alltibllious'l'llÜ; GWlwlr y pelenau hyn gan Mx Huuu DAVIES, il/achynlleth, perclieuog y Cotujh Mixture—Y JB'eddyginiaeth fawr Oymreig AT y Peswcli, ICC iJeallwn eu bod yn Llysieuol (./dan- delion, Cannnomile, lihubarb, IC), ac y11 cldlOgel i bob oed a rhyw lJiau y byddai llai o iJdifryg Treuliad ond galw gydag uurhyAV Fiery llydd am ilycliiad 0 NAVIES S L'ILLS '—Owel Turian y (Jwciihiwr (;"t)t bob Fferglh/dd, Is lie !J bovs Argraphwyd a Cbyhoeddwyd gan yr Idris Press Co., yn Glanydon, Carris, R S.O,

Harbiiojthxjtl).

BARN FEDQYCGL AR EFFEITHIAU…

BRAWDLYS CHWARTEROL MALDWYN.