Hide Articles List

19 articles on this Page

FRIOG.

CYNGOR TREFOL MACHYNLLETH.

LLAIsTBRYN M AIR.

PENNAL.

ABERDYFI.

EISTEDDFOD PENEGOES.

EISTEDDFOD Y BORTH.

DYFOD I'W OED.

LLANEGRYN.

CAPEL MADOG, CEREDIGION.

Family Notices

Advertising

Advertising
Cite
Share

DARLLENWCH, COFIWCH, S i'V ill wen. BITTERS (j WILYXL EVANS. Meddyginiaeth oreu yr oes. AT DDIFFYG TREULIAD, DOLURIAU YR AFU, GWENDIDAU GIEUOL. A phob math o NVENDTD. Defnyddir Quiuiue Bitters Gwilym Evans g'au gleitiou yn mhob gwlad syddyn dioddef oddiwrth Nychdod, Gwendid, a Llesgodd. Y mae yu rhoddi Nerth i'r gwan, Iechyd i'r claf, Mwynhad bywyd 1 bawb. Tystiolaeth Bwysig. Llysawen, Rhyl, Ebrill 17og, 1895. Anwyl Syr,—Bliuid 11 yn dost gan y Bile a Diffyg Treuliad, ac anogwyd fi i roddi prawf ar eich cyfleri chwi-Quiuine Bitters a Digestive Pearls, ac y mae yn p- dda g»nyf allu tystio i'r llos mawr a gefais <<o'u defnyddio. Cymerais amryw boteli 48. 6c. o'r Bitters, ac yr wyf yn penderfynu pcadw potelaid e hono with law bob amser, S a chymeryd dogn dyddiol awr cyn borétt- E-t fw.rd. Aeth y cur o fy mhen, a'r neuralgia a'r gymalwst, a gelyniou eraill ar ft'o a goboithio na wnant bytli ddychwelyd. p^Cefais lwyr ymwared o'r Bile a'r Diffyg Treuliad, ac y mae y Quinine Bitters wedi A cryfliau fy ystumog, puro fy ngwaed, a sirioli fy ysbryd. Yr wyf wedi ei argymell i liaws sydd yn awr yu rlioddi canmoliaeth uchel iddo fel meddyginiaeth effeitliiol at wahanol aiallwylderau. Wyf, Syr, yr eiddoch yn ddiolchgar, JAMES DA.VIES\Iago TegeingVf. BITTERS GWILYM EVANS, GWYLIWCH Gochelwch Dwyllwyr. Edrychwuh fod enw Gwilym Evans ar bob label, stamp, a photel. Grwerthu- liwynt uiewn poteii 2s. e., a 4s. 6c. yr un; liiyciiau yu cymvys tair potel 4s. 6c. ana 12s. 6c. i'w cael yu niliob man, neu danfonirhwy yn rhad am y pritiiau uchod yn ddyogei drwy y pusl oddiwrth y percliciiogioti,- QUININE BITTERS MANUFACTURING COMPANY LIMITED, LLANELLY, SOUTH WALES. GUUUCHWYLLWIT YN AMERICA— Mr. n. D. WILLIAMS, Plymouth, Penn. SEFYDLWYD 1857. iitri. iiturpljy a itotoltg, DEINTYDDION. (Honorary Dentists to the Aberystwyth Infirmary and Cardiganshire General Hospital.) Cornel TERRACE ROAD a CORPORA- TION STREET, ABERYSTWYTH. Cyfeiriad Llythyrau-54 Terrace Road, Aberystwyth. Bydd Mr. KOWLEY yn MACHYNLLETH.—Y Cyntaf a'r Trydydd ddydd Merclier yn mhob Mis. Yn bresenol o 2 hyd 5 o'r glocli yn nliy Mrs. J. Huglies, Dovey View. TOWYX.—Yr Ail a'r Pedwerydd ddydd Gweuer yn mliob Mis. Yn bresenol o 2 hyd 5 o'r gloch yu uhy Mrs. Jones, 4J High Street, ger y Railway Station. Bydd Mr. ROWLEY yn Aberystwyth dydd Llun, dydd Mawrtli, a dydd Iau yu mhob wythnos. Dydd Sadwrn wrth gytundeb. Cyflenwir Danedd ar yr Egwyddorion Goreu. Ni llaid Tynu y Gwreiddiau. Nis gellir rhagori ar y Danedd hyn mewn ym- ddangosiad, cysur, parhad, ac iselbris. DElXYDDIH Y MATERION GORBU YX UNIG. Sicrheir Boddlonrwydd. Llenwir Danedd. Cymhwysir Danedd Plant, &c. Sylwch ar y Cyfeiriad. Cynghoriad Rhad. Siaredir Cymraeg. MAE Y NEGESYDD AR WERTH YN: iNlachylilleth-Alri W. H. Smith &, Son, Mr. David Smith, Hairdresser, a Mri G. Parsons & Hon Llanwrin—Mri. David Owen a J. M. Jones Derwenlas—Miss Mary Evans Glasbwll-Mr. J. Waters Aberhosan—Mrs. Ashton Commins Coch—Mr. R. Jones (Afonog) Llanbrynmair—Mri. J. Edwards, a E. James, Bout Cemmes—Mr. Evau Jones Cwmllune—Mr. W. Humphreys Aberangell—Mr. U. Jones, Bookseller Mailwyd—Miss Jones, Shop Dinas Mawddwy—Mr. Morris Roberts Llanymawddwy—Miss M. J. Lewis Eglwysfach—Mr. Lewis Ellis Taliesin—Mr. Edward Lloyd Talybont—Mr. David C. Edwards Pennal—Mr. Owen Jones Aberdyfl-Alr. Gwilym Williams Towyn—Mr. R. W. Jones Llanegryn—Mr. Lewis Jones Bryncrug—Mr. Jacob Davies Abergynolwyn—Mr. W. II. Rowlands BarMoUtll-.liirs. Arnfield Dolgellau—Mr. E. Yiltyr Williams, a Mr. Henry Jones, Arran Cottage Hefyd yn y lleoedd canlynolFoel, Llangadfan, Aberfau, Mertliyr Vale, Bedlinog, Treharris, Pantperthog, Esgairgeiliog, Corris, Corris Uchaf, Garneddwen, Aberilefennif Cymerau, &0., &c.

Advertising

Y * NEG-3SSYDD,

GROEG A TWRCI.

LLANWRIN.~~

CYFARFOD YSGOLION M. C., DOSBARTH…

EISTEDDFOD GENEDLAETHOL FFESTINIOG.

CORRIS.