Skip to main content
Hide Articles List

19 articles on this Page

FRIOG.

CYNGOR TREFOL MACHYNLLETH.

LLAIsTBRYN M AIR.

PENNAL.

ABERDYFI.

EISTEDDFOD PENEGOES.

EISTEDDFOD Y BORTH.

DYFOD I'W OED.

LLANEGRYN.

CAPEL MADOG, CEREDIGION.

Family Notices

Advertising

Advertising

Y * NEG-3SSYDD,

GROEG A TWRCI.

LLANWRIN.~~

CYFARFOD YSGOLION M. C., DOSBARTH…

EISTEDDFOD GENEDLAETHOL FFESTINIOG.

CORRIS.

News
Cite
Share

CORRIS. GWIB-DEITHIAU.—Bydd ysgol Bethania yn gadael Corris am Towyn dydd Sadwrn am 7.25 a.m., ac ysgol Rehoboth am 8.15 a.m., am Aberystwyth. Y BETHESTIAID.—Yn chwanegol at y swm o 56p. ss. c., derbyniwyd tuag at gynorthwyo chwarelwyr Bethesda, o ddosbarth Braichgoch 4s. 3c Pensarn a Garneddwen, jp. i8s. 6c. Bluecottages, 12s. 3c. Penihos, '7s. 9c.—Y cyfan y 59p. 17s. I Ic- ARDDANGOSFA ARDDWROL.-Mae y pwyll- gor yn cychwyn yn galonog eto eleni am gael arddangosfa fydd yn deilwng goffa o hir deyrnasiad ein Brenhines, ac nid yn unig fe barheir eleni eto i roddi gwobrwyon rhagorol, ond bydd hefyd amryw gystadleuaethau ychwanegol pwysig. Fel y gwelir mewn colofn arall o'r rhifyn hwn, mae yr ardd- angosfa wedi ei gohirio wythnos yn nihellach. Mae pwyllgor arbenig o wyr profiadol, wedi ei nodi i wneyd y trefniadau anghenrheidiol 1 9 ynglyn a'r Arbrawfion Cwn Defaid, ac felly gellir disgwyl cystadleuaeth rag-orol eleni. Mater arall ag y mae cryn ddyddordeb ynglyn ag ef, ydyw pwy gaiff y Cwpan Arian ? Amser a ddengys hyn. Mae pob golwg- am Ardd- angosfa lwyddianus.—H. WILLIAMS, Ysg.