Skip to main content
Hide Articles List

19 articles on this Page

FRIOG.

CYNGOR TREFOL MACHYNLLETH.

LLAIsTBRYN M AIR.

PENNAL.

ABERDYFI.

EISTEDDFOD PENEGOES.

EISTEDDFOD Y BORTH.

DYFOD I'W OED.

LLANEGRYN.

CAPEL MADOG, CEREDIGION.

Family Notices

Advertising

Advertising

Y * NEG-3SSYDD,

GROEG A TWRCI.

LLANWRIN.~~

CYFARFOD YSGOLION M. C., DOSBARTH…

News
Cite
Share

CYFARFOD YSGOLION M. C., DOSBARTH CORRIS. Cynlialiwycl yn Rehoboth, nos Wener diweddaf, Mr. J. Evans, Esgairgeiliog, yn y gadair. Darllenwyd papyr gan y Parch. J. Roberts ar Y Pum' Pwnc yn eu perthyn- as a'u gilydd.' Siaradwyd yn nihellach ar y mater gan amryw, yn cyfeirio at v sNIniad- au Calfinaidd ac Arminaidd ai y pynciau hyn. Dewiswyd materion i draethu arnynt yn nghyfarfodydd dilynol y flwyddyn, sef 'Y syched am Dduw,' 'Y Duw-ddyn,' Duwinyddiaeth Cyn-Foesenaidd,' Per- thynas Cyfiawnhad ac Ailenedigaeth,' a Perygl Cymru oddiwrth Babyddiaeth a Defodaeth.' Penderfvnwyd anfon i'r ysgol- ion a ddymunant i'r cyfarfod nos Wener fyned ar gylch drwy y dosbarth. Y Sabbath, cynhaliwyd parhad o'r cyfar- fod, yn Ystradgwyn. Y boreu, holwyd y plant gan y llywydd; a'r dosbarth oanol gan Mr. John Griffith, Ralltgoed. Yn y prydnawn, traethwyd ar y mater, sef Y Teulu Cristionogol,' gan y llywydrl, y gofal- wr, a'r Parch. H. [Rowlands. Cafwyd lianes yr ysgol gan Mr. John Jones, Cildydd. Ymddengys fod cryn nifer yn absenol yn fynych o'r ysgol. Gobeithir cael diwygiad yn hyn. Yn yi- liwyr holwyd y dosbarth hynnf yn y ddwy Salm gyntaf gan y trofalwr, Mr, p, Ifor Jones,

EISTEDDFOD GENEDLAETHOL FFESTINIOG.

CORRIS.