Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

19 articles on this Page

| UNDEB MACHYNLLETH.

News
Cite
Share

UNDEB MACHYNLLETH. BwunD y Gwahcheidwaid. Cynhaliwyd. dydd Mercher. Mr. Ellis Hughes yn y gadttir. Adroddiad Meistr y Ty.—Cynwysai hwn fod eiuiaw arbenig wedi cael ei roddi i'r tlodion vu y Ty ddydd y Jiwbili, yn uuol a phenderfy iriad y Bwrdd, a bod amryw foneddigesau a boneddigion wedi anfon ychwauegiadau at y wledd. Nifer yu y Ty ar hyn o bryd 42 cynorthwywyd 31 o grwydriaid yn ystod y pytliefuos. Talwyd mewn. out-relief Dosbarth Darowen, 44p. 16s. Dosbarth Machynlleth, 18p. 19s. 6c. Dosbarth Penual, 30p. 9s. Guheliaeth.—Darllenwyd gohebiaeth oddi- wrtli Fwrdd Llywodraeth Leol, yn cynwys adroddiad Mr. Baggott, un o'r Dirprwywyr Ymweliadol, ymha un yr aigyinhellai rai ychwanegiadau a gwelliantau yu y Ty. Pasiwyd gofyn i'r archadeiladydd am amean-gyfrif o'r gost i wneyd hyn. Cyjlog y Clerc.—Daeth y mater hwn dan ystyriaeth eto; a hysbyswyd ei fod wedi bod dciwywaith o dan ystyriaeth y Pwyllgo^ Arianol, y rhai 11a ddaethant i uurhyw bouderfyniad arno, ond ei gyflwyno i'r holl Fwrdd. Ystyriai y gwarcheidwaid fod gan y Pwyllgor uehod bob manylion, a bod yn hawddach iddynt hwy felly ei benderfynu. Pasiwyd i gyflwyno y mater yn ol i'r Pwyllgor Arianol. Y Pwyllgor Arianol. Archwiliodd y pwyllgor y biliau, &c., a chymeradvvyodd rD dalu biliau i'r swm e 340p. ])yledion.- Y clerc a ddywedodd nad oedd Overseers plwyii Isygareg a3 Uvvcliygareg 0 tn wedi talu galwadau Melieiiu eto. Pender- fynwyd fod y clerc i aufon cais am daliad uniongyrchol; ac os na wueid hyn, fod owrs cyfreithiol i'w gymeryd ar unwaith. Y Cyhuddiad yn Erbyn y Bwrdd.—Yn y cyfarfod diweddaf, galwodd Mr. AVatkins, Owm, sylw y Bwrdd at y moddy g'werthwyd eiddo un a dderbyniai gynorthwy Plwyfol yn Llaubrynmair, gan ddweyd fod yr arwerthiant wedi ei gario ymlaan inown dull afreolaidd; a galwodd y gwarcheidwaid yn rotten lot. Mr. Wm. Jones, Abordyli, a gyflwynodd hyn i sylw, gan ddweyd na byddai iddo of eto eistedd ar y Bwrdd hyd nes y byddai i Mr. Watlcins dynu ei eiriau yn ol. Bu ymdrafodaeth ar y mater am dros awr o amser ac ar y teriyn apwynt- Iwyd pwyllgor o dri yngliyd a'r clerc, i gyfarfod Mr. Watkins er rlioi cyfle iddo i dyuu y cyhuddiad yn ol; a bod adroddiad i'w gyflwyno yn y cyfarfod nesaf. Uwchygareg.— Y clerc a ddywedodd fod Mr. D. Davies Williams wedi ei ddewis yn Assistant Overseer i'r Dosbarth uchod, ond nad oedd ganddo bond wedi ei arwyddo, &c. Ysgrifenwyd ato, ond ni chafwyd atebiad. Penderfynwyd goliebu a Bwrdd Llywod- raeth Leol ar y mater.

ANRHEGION.

DERWENLAS.

GARTHBEIBIO.

[No title]

einion yv Jlroen. -:0:-

AM RYWION.

AT Y RHYDDFRYDWYR.

ABERYSTWYTH.

YMADAWIAD CENIIADWR.

LLANGADFAN.

DOLGELLAU.

MACHYNLLETH.

TOWYN.

UWCHYGAREG.

BARN MR- PRITCHARD MORCAN…

Y MYNYDDOEDD CREIGIOG.

BRAD-LOFRUDDIAETH YN INDIA.

[No title]