Hide Articles List

22 articles on this Page

- ON HIRE.

JIWBILI Y FRENHINES.

News
Cite
Share

JIWBILI Y FRENHINES. Yn Llundain a manau eraill, ni foddlon- wyd ar ddathliad y Jiwbili ddydd Mawrth, y 22ain cynlisol, ond ymestynodd hyd yr wvtlmos hon. Dydd Mercher, derbyniedd ei Mawrhydi Lofarydd ac aelodau Ty'r eyff. rediu, a lluaws o ddirprwyaetliau Prydeinig a Thramor. Parhawyd i oleuo heotydd y Brihldinas am rai dyddiau, ac yr oedd y tovfcydd a'll mynyehollt yn fawr iawn. Ym- adawodd y Frenhines o Balas Buckingham am Gastell Windsor dydd lau, pryd y rhoddodd y trigolion yno eu lioll yni ar waith i g'roesawu eu tymydoges urddasol. lilioddodd y Freuliiues wledd a medals, a dorbyniodd eraill o'i rhoddion. .Dydd Sadwrn, gwnaed )-r arddangosiad mwyaf a wolodd y byd o long'an rhyfel yn Spithead, ger Portsmouth. Yr oedd yno bum' milldir ar hugain 0 lyfel-longau yn Spithead, ger Portsmouth. Yr oedd yuo hum' milldir ar hugain 0 lyfel-longau yn I zn ystlysau en gilydd 1 Yr oeddynt yn 107 mewn nifer, ac wedi eu ffurfio yu bum' rhes. Yr oedd y rliai cryfaf wedi eu gosod yn y rhes flaonaf, ar rhai llai yn Y lleill. Ar eu byrddau yr oedd deugain mil o for- filwyr a swyddogion a'r magnelau cad- arnaf sydd yn adnabyddus. yn meddu gallu i chwythu celanedd a galanas am lilldiroodd 1 o Tystiolaeth unfrydol y rhai a'u gwelsant ydyw, fod yr arddangosiad hwn yn gvfryw ag y gallai—ac y dylai—yr boll ymerodraetli fod yn Ïaleh o bono, ac yn ddiolchgar am dano, pan y mao i ni fel teyrnas wledydd cryfion mown eiddigedd eryf tuag atom, a'n masnaeh liefyd a boll wledydd y byd. Dylid coiio fod y llynges nerthol a. mawreddog honwedi ei gal w yngbyd heb i gymaint ag un o'r llongau sydd genym. mewn rhanau eraill o'r byd j gael ei galw adref. 0 lwrwycld hyn, y mae 1 hi yn llynges ag y gellir ei rhoddi ar waith lxeb walianu dim ar nerth y llynges dramor [ —ac hefyd, i. bod yn eynwys rhai o'r ( llongau cyfly maf, cadarnaf, a mwyaf din- | ystriol a fedd unrliy w wlad. I, Dydd Llun, dycliwelodd y Frenhines i Lundain, ac ymwelodd a Phalas Kensington, I He y ganed ac y cartrefodd pan alwyd hi i'r orsedd ar farwolaeth ei hewythr. Yna aeth drwy ganol torfeydd lluosog a brwdfrydig i garden party godidog, a ymgasglodd ar ei gwahoddiad i Balas Buckingham. Gwas- anaethodd hyn i'r amcan de-Liblyg o anrhyd- addu dydd y Coroniad, ac i roddi y gorpheniad i'r rhialtweh na bu ei gyffelyb o bosibl yn hanes oesoedd y byd.

CYPAEFOD ADDYSQ.

MARCHNADOEDD ANIFEILIAID.1

~ tFaII WE?iTH.

T * NEGESYDD.

ITLLYCHINEB Y CAMBRIAN.

j STHEIC YN HAFODYWERN.

! GARTHBEIBIO,

PWYLLGOK HEDDLU :MEIRION.

BRONANT.

LLANGYNOG.

UNDEB YR ANNIBYNWYR CYMREKJ.

BRAWDLYS CHWARTEROL MEIRION.

TALYBONT.

YSGOL SIROL MACHYNLLETH.

LLADRATA BABAN.

-,CORRIS.

Y MARCHNADOEDD.

Family Notices

Advertising

MAE Y NEGESYDD AR WERTH YN: