Skip to main content
Hide Articles List

14 articles on this Page

TOWYN.

News
Cite
Share

TOWYN. ELUSENDY.-Nos Wener, cynhaliwyd cyf- arfod o ymddiriedolwyr Elusen Madam Owens, Mr. A. Hunt yn y gadair, i'r amean o ddewis un i'r lIe yn yr Elusendy, a ddaeth yn wag drwy farwolaeth Mrs. Mary Roberts. Yr oedd 4 o geisiadau. Dewiswyd Mrs Margaret Pugh. National Street. Ymddir- iedwyd cario allan y gwelliantau angen- rheidiol ar y ty i Mr. Price Hughes. C, Y JIWBILI.-Y mae y mudiad a gychwyn- wyd gan Mr. W. Rowlands, arwerthwr, i gael te i'r plant ar ddydd y Jiwbili, yn golygu bod yn llwyddiant perffaith. Mae Mr. Rowlands ac eraill wedi gweithio yn egniol er cyraedd hyn. Apwyntiad.—Y mae Bwrdd Ysgol Llan- gelynin wedi apwyntio Mr. R. Owens, A.C., Adfa, Trefahlwyn, yn brifathraw Ysgol y Bwlch, ac y mae yntau wedi dechreu ar ei ddyledswyddau. Y Cyngor DINFSIG.-Dydd Gwener, dan lywyddiaeth Mr. J. fcM. James, U.H.— Dywedodd yr arolygydd fod yr hyn oedd wallus yn Gwyddelfynydd wedi ei wolla.- I gael dwfr o'r gronfa, y mae Mr. J. M. Howell wedi rhoddi caniatad i dynu dwfr o Benror-road ar delerau esmwyth. Diolchwyd i Mr. Howell. Allan o l,000p. nid oedd ond o 16p. i 17p. heb eu cael, a bod y cwbl yn sicr.—Gwnaed tretli o 6c. yn y bunt. Sub- district Aberdovey, 4s. 6c. y bunt; eto Towyn, 3s.; treth y ffordd fawr o'r tuallan 3c. y bunt, Arwyddodd Harrison a'i Gwmni, Abertawe, yrymrwymiadi wneuthur cronfa ddwfr mewn cysylltiad a'r gwaith dwfr (Aberdyfi) am y swm o 3,676p. 16s. 2c.—Gweinyddwyd mortgage er ad-dalu i Fwrdeisdref Sirol West Ham y swm o 8,730p. a fenthyeiwyd at waith dwfr Aber- dyfi, ynghyd a ty marchnad Towyn. YR YNADLYS. Meddw ao Afkeolus.—P.O. Parry, Corris, a erlynai Humphrey Morris o'r cyhuddiad uchod. Dirwywyd i Is. a'r costau, neu yn niffyg hyny saith diwrnod o g'archar. Simdde AR DAN, Cyhuddid Edward Davies, Aberdyfi, o roddi neu adael i'w simdde fyned ar dan. Dirwywyd ef i 2s. 6c. a'r costau. EsGEULUBDRA.-Cybuddid S. Jones, Brook Street, Towyn, E. Lewis, Pentreucha, Bryncrug, a R. Williams, Isandula Terrace, Towyn, o esgeuluso anfon eu plant i'r ysgol, a dirwywyd hwy i 5s. a'r costau yr un.

BWRDD YSGOL TALYLLYN.

TALYBONT.

, - MACHYNLLETH.

CAERSWS.

PENEGOES,

- EISTEDDFOD PENEGOES.

AMRYW ION.

gtemion 1?t' Jlwen.

All YR OLWYN.

ANRHEGION.

ABERDYFI.

LLWYNGWRIL.

UNDEB YSGOLION ANNIBYNWYR…