Skip to main content
Hide Articles List

17 articles on this Page

A ,' El.:'-; UOHErrWYlL¡

YMREOLAETH I GYM HIT.

News
Cite
Share

YMREOLAETH I GYM HIT. Mae y niwyafrif o 1;)0 sydd yu y Senedd yu erbyu Ynireolaeth i'r Iwerddou, wodi atal y symudiud win dymor; mid y mae y ilyliead wedi gwreiddio fyn rhy ddwfu yu nghfdou y g-#nodl AVyddelig i ddim g'&llu Ih-ydeinig' ci ddifOlli, na vhwystro iddo j'uddugoliaetliu. Mae yr un path yn wir am Gyuiru, or nad i'r uu graddau. Ni lwyddodd y cloddyf, yabeiliad yr etifaddiaethau, lioll fesurau gari'orlol I)OI-I dygymod a 11 vvvodraotli estronol I oud yn hytrach g-ryfhau yr awyddfryd am hunan-ly wodraoth. tan eeuedujethol wedi cael ei gadw YlI fyvr oesoedd, ac wedi cynyddu gyda grym yn ystod y blyu-1 ydduu divreddaf, a yu g-oddoithio yn iuxn hyd at Senedd eiu gwlnd. Nid ydys with hawlio hunau-ly wodraeth yn golvgai adfoviud ]iauiuby;uia«tli. Yr ydym yn doyijigarol i'r ac o 1,1111,1 cyfan- l-wydd yr Yiiiliei-odi-ttetti. Yr ydym yn gwybod y fantais ¡.¡ydtl niewn perthyn doyrnas gvef a ehyi'oot.hog-, sydd a'i hauer luusiiuch yn eyracdd liyd eithafoedd y hyd. Ond yr hyn sydd arnom angen yw doddfvwi'a i drill oill hiiohosiou c&rtrofo]. Ni i yw y c-yfreithiau lleol it Loegr, o angoarheidvwydd yn dda i IIi. am ou bod yn dda iddynt lini, am oin bod yn wahauol yn boll deitlii eonodl i'r eiddyut hwy. Gan iod y Cyniry yn g-enodl, nine iddi liawliau :trhüuit', Mao ar iniwaii.li yn liawiio hunau-lv wodraeth, ac 3iyd ues y ceir hyn, rliaid i anghyfiawndor a gurtlirwin barliau, aci'r wlad lion gael ei llvwodraetliu gun iilwyra heddgeidwuidlVl ynyrlvverddon. Mae Tv'r Cyft'rodin yn liolJol aualluo": i v 1 fc- O ddoddfu argyi'er nivrvatVif poblog-aetliCynirn Llwtbir y Ty gan or-vruitli a gor-«iarad, tIC lli fedd vvybodaetli hu tliohnlad i unluiii. y camwri y mass oin cenodl yn ei ddioddei'. Ilyd nes y sefydlir Senedd Gynireig, bydd raid jirotestio yn erbyn fyiVoitbiau a llywoLintbtluiu uugliyiiawn. llr eugraifl't; beth sydd yn fwy gvvavadwyddns na bod barnwr yii profi dyn am ei fywyr.1, pan nas gaJl y barnwr liwnw ddeall gair o'r dystiol. aetb a roddir, nag anercli y rheitbwyr yn yr iaitli a ddeallaut, a'r i'ath wrtliuni ydyw idllo gyfavcb y cavebaror a pbasio dedfryd arno mew n iaitlji y mile y carcharor yu auwybodus o lioni ? Alite'ii -wit- y dofnyddir cylieithwyr, ond y mae anghyniwysder llawei- o lionynt yn ddigou hysbys. Oud paliam yn enw cyfiavnder a synwvi- ey fired in y gwueir liyn yn anghonrlioidioi Y Ni oddofir liyn niewn un wlad gyi'ausoddiad'd arali beblaw Oymru ? Y rhoswui am rb 110 yu* iud y l-!y wodractb iSeisnig eisiau dinystrio uailldnoliou eiinwdlactbel y Oymry a rhodci amy at v g\rartbnod o lwyr orehfvjriad. l.T«b«itiiiwn welod yr »■ O pan na byddo C!yui;o i'w gaol a g-yaioi* arno y uyi'rifuiiiub uvawjuus o fod yn ofioryn yn liwyuiw y bai'invM JSidsnig- i nnbh'r gwariii- l-nud 11\\u ar ci \vla»l, si tiirwy Jivny i orfoui de-ldfwriaotli o bnnan-ivolaotli a l'ydd weinyddiad y gyfraitk yn nwyiaw Cytnry lien Saeaou (iyduabyddus n'r ddwy iaitli. 0 (biifi'yg ynireoiaelii Gynireig' mae'r rtiauotliwyr yu byw mown ausicrwydd a cliyfyuguer vng-lyn a'u galweuigaetli, eglwy.- yr E,ti-oii yn fwrn ar y wlad, ae addys; rydd, aneiiH ado!, a l'hrote.'staniaetli y dyddiau byn HK-WU oddiwrth Addvs<f Klfenol v Llvwodrawtli. Mae O lnwyuf'rif mawr yr aelodaii ('ymieig, vsi liollol wrtliwyueb III\% VLifl-lf 'It y Senodii ar v pynciau liyn, A gwelir oddiwrtli hyn mor fnan y ceid diwygiadan Oynireig, pe ifurlid Senedd Frodorol. Toriaetii fwyaf l-Jiouc yw atal bitiintiau i'v (Jyniry sydd yu addfed iudynt am fod y Saeson lieb eu liargyboeddi o'r angen am danynt iddynt liwy. Hydd sefydliad Senedd Gynireig yn ddecbreuad cyfnod o'r ]twysigrwydd mwyaf. Kboddir i'r g-ouedl ysbrydiaetii nawy'dd. Symudir yinaitli y teinilad mai ceuedi ordd'ygorlig- )'dJ' )"1' 11 wn sydd fel ]¡¡mIlof yn gorwwdd ar ei mynwes. Kstynir manteision trwy y rbai y dadblygii- oi galluoedd, ac y t-yrbaedda y rliagonaothaij sydd yn gwnoyd ccuedluodd yn onwog.

[No title]

-------"W.H> " CHWAREL Y PENilHifJJ.…

COLEG Y BRIFYSGOL ABERYSTWYTH.

BvYHDD YSGOL TALYLLYN.

-:. I

YN MHA""LE7~~

CORRIS._

y siWEor«i 8«wh. isaao mm,…

--:0:--! RHEILFFORDD CORRIS.

Advertising

.,....."'U'40_...4A.oI ----------_-----__--CI…

.. ^4C7HYNIjIiSTH>

tCRVNODEB O'R C.VRS.I

ABEBANGELL.

Family Notices