Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

Y DA RAN.

., Y DIW E1) 1) A RIAID YN…

PEN BARDD YR ALBAN.

News
Cite
Share

PEN BARDD YR ALBAN. Robert Burns yw bardd cenedlaethol yr Ysgotiaid. Ganwyd ef yn 1759, mewn tyddyn bychan yn agos i Ayr, yn Neheubarth Ysgot- land. Bu farw yn Dumfries, Gorphenaf 2iain, 1796, yn 37 mlwydd oed. Cyhoeddodd Robert Burns, neu Rantin Robin fel y galwai ei him, ei gyfrol gyntaf o farddoniaeth pan yn 28 oed. Argraffwyd chwe' chant o gopiau or llyfr, a gvvnaeth elw clir o ugain punt oddiwrtho. Cododd hyn ef ychydig o bwll tlodi, ac enwogodd ef fel bardd yn lioll orllewinbarth Scotland. Nid oedd ei athrylith yn adnabyddus cyn hyn ond i dlodjon ei fro enedigol Ail argaffiad o'r llyfr gydag ychwanegiadau yn Edinburgh, a wnaeth I Aradrwr Ayrsliire' y bardd Scotaidd niwyaf enwog a welodd y byd. 0 ran ei allu a'i barodrwydd i gyhoeddi ei waith, gallasai y llyfr ymddangos yn gynarach yn ei fywyd; eithr yr oedd yn rhy dlawd i dalu y costau. Oni bae am un neu ddau o'i gyfeillion gwir- ifcneddol, yn yr argyfwng tywyll hwn, buasai y -byd heb wybod dim am farddoniaeth naturiol a swynol y bardd enwog Bobbie Burns. Gyda £ olwg arno fel dyn, lleiarodd y crefyddwr cadam, y diweddar a'r galluog Dr. McCosh o Princeton, y geiriau canlynol Y bardd a ysgrifenod I A man's a man for a' that' mewn chwe mis i'w farwolaeth, a chadw Uyfrau y dreth, heb un spotyn a chamgymeriad arnynt, wel, nid oedd wedi myned yn isel iawn fel dyn. Rhaid barnu dyn wrth yr oes y mae yn byw ynddi, a'r manteision sydd yn ei gyraedd. Beth bynag am golliadau y bardd tynergalon hwn, y mae yn ddiameu iddo buro can ei wlad yn ei fywyd byr ond prysur.'

ABJJRDYFI.

Advertising