Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

I.LYN Y COB.I

BI.ODEUYN Y GLASVV'ELLTYX.

LLIFOGYDi) HYDREF 1896,

BEDDROD DE\YI CLAN DULAS.

ABERGYNOLWYN.

[No title]

Advertising

Advertising
Cite
Share

ARDDANGOSFA FAWR AT Y GAUAF. -:0:- IVIae -L_V l elJ HICHAilD REES, Paris House, MAOBYNLLETH, J.J .it II. -h.j 'j 1 Wecti prynu Stock ysblenydd o bob math o Nwyddau «/ Drapery at y GAUAF, y rliai a ddangosii v J yr WYTHNOS HON. JkONDON HOUSE. COKEIf, .l U..t:'¿.A.J \). ,¡.A. V U L:ï.L1 x v) .l\.J- 1: 1) mu la lJOIIN PAItSONS, alw sylw trigolion Corris a'r amgvlclioedd at y prisiau isel y gwertha ei nwyddau Bacon 0 5ci 6c y pwys Hams i 10c y pwys; Caws goreu 6c a 7c. Tapioca, Sago, 3c y pwys Currants, Raisins, Sultanas, Muscales 3c-i fyny Special J..1 ms a .Marmalade 2lbs 6^c. ( Table Je ly's h iner Pint 2^c; Pint 4.^0 Eto Fancy Moulds 6he Pickles a rinned Goods o bob math Corned Beef 6c ac 8c y pwys Canwyllau, Matches. Sebon lie y pwys i fyny Fancy Soap and Peri'u.nes Oil Royal Daylight, gc y galwyn. Pateli Tin yn cynwys 4 chwart 0 oil is. 6c. Hefyd gwerthir mean c is ;i tll ain brisiau isel. Biscuits a Sweets o bob math 0 4c. y pwys. Siwgr am brisiau gostvngol wrth gymeryd 12 pwys ac uciiod. Blended Tea is 3c; is 6c; is 10c; a 2s y pwys Hefyd y Bonus Te 1, is i()c; 2s; a 2s 4c y pwys Rhoddir catalogue yn rhad, yn daug-os y rhoddion ardderchog roddir yda'r Te liwn. Cyliawnder o Bytatws, Moron, Afalau, &c., am brisiau hynod isel. Amryvviaeth mawr o Tobaccos, Cigars, Pouches, Pipes, Walking Sticks. Hefyd Fancy Ornaments arddercliog- aiii 6c. yr un. EYE gRAIN prevented by the timoly use oil HENRY LAURANCES' IMPSDVEO SPECTACLES & EYE-CLASSES "whilh Juive proved beneficial to ,thousands. [HUlldreds of Testimonials Have been received from Medical Cfenfclemeu, the Clergy, &o., whose sight has been zn beneJited by their use when all others had failed. A lengthened )it gratis 011 application to- M. THOMAS. CHEMIST OPTICIAN, BRIDGE ST., COIUUS. By whom these Celebrated Spectacles and Eyo-Ulasses are Sold. .)ie unless stamped ILL. A YDYCH WEDI.CAEL .J.VAL-; ..LV -L Y CHESHIRE .PRESERVING CO, Y maent wedi eu gwneud o'r ffrwythau goreu wedi eu tyfu gartref, (Sir Gaer), a'r siwgr goreu, yn unig. Hefyd, y mae y MARMALADE mewn Jars dau bwys yn ddigymhar. Gofalwch ofyn am danynt gan etch GROCER. BALM IREIDDIOL JONES -A::l ">Ai .,). \Ji )( THE M ADO G-. I (JONES'S PECTOEAL BALSAM). SFFYDLWYD YX Y FLWYBBYN1838 Rllag y Pesweh, yr Atncyd, Cacthder, ])¡'jJ!I!J Atiadl, Atalfa yn j Frest, Crygni, J/JIucnza, y Pas ar Jjlant, ac ereill, Y mae yn y Balm Llysieuol liwn rinwedd di- g-yiielyb i esmwythau ac atal yn ddioed yr liol1 an wyldemu uchod, yngliyd ag amryw ereill o aumliariadau'r Y sgyfn,int, pa rai a lareiddir yn effeithiol, au (Yll ami) a rag- flaenir yn hullol drwy cldefuyddiad aruserol o'r Meddyglyn liwn. AtBeswcli, diweddar a hen, a y mae yu anghydmarol. Bob anliwylderau yu y Erest a'r.Ysgyfaint, ZIY Phlegm wydn, &e., a ariiwysir yn llwyr a di- berygl ganddo, gan ei i'od yn gwelthredu drwy deneuo ealedrwydd y PMegm, a thrwy hyny adnewyddu i'r Ciai auadliad dirwystr. Nid yw yn angiiyt uiio a'r Cylla; yrAnwyd I In cyffredm a iaeheir dnry ei ddylanwad effeith- iol iiit/vii ychydig- amber; a thrwy ei ddefn- yddio eYll Jv aiiethyd fyned yn rhy bell J'hag- tiaenir lJOb perygl o'r i.),,t EiUu pan iyddo u'r anliwylderau hvri o liir bailiad y mae '1 ofynol DILYN gyda'l' Eedd- yginiaeiii lJOu Jiyd nos ceir gwelihad. Y mae y tystiolaetliau am wclliniitau rhyfeddol BALM yn ystod y GO inlyncild yn fxloedd lawer. PAEOTOIIi (YN DNIG) GAN ROBERT ISAAC JONES, (Ailtud Eilion) Fferyllydd, "remadog- Gwoilliir.gan bob Ffe -yliydd mown Poteli "7-ic. IK. 1-AC. J a 2s. t)c. yr un. JONES' TREMADOO PILLS Pa nil yw y Eoddyginiaetli ag sydd wedi v t-' v ö b eaol prawf hwyaf a mwyaf effeithiol i Uleif- Lon yr 008 ? ATKB PELENAU LLYSIEUOL JONES, TREMADOO a, brofwyd yn ystod y 6J Mlynedd a basiodd. y feddyginiaeth fwyaf effeithiol er symud pob anliwylderau, a rhagilaenu pob doluriau sydd yn dilyn diffyg treuliad bwyd. A oes perygl rhedeg ar ol pelenau newyddion a gynvg'ir yn awr i'r wlad ? ATEB.—OES gwell yw cadw at yr hen Feddyginiaeth Gymreig, brofedig, sef JONES' TREMADOC PILLS, a brofwyd am gynifer o fiynyddoedd yn adferydd iechyd i filoedd o ddioddefwyr gan y iJiilyg Treuliad, Gwyntogrwydd, Khwymedd y Coluddion, Crydcymalau, Eolur yr Afu (Liver Complaint J, Gravel, y Piles, Poen yn y Pen, &c. A oes rhy w Eoddyginiaetli wedi dal ei thir am gynifer o ugeiniau o ilynyddoedd, a def- uydiliad mor gyffrodillolo honi gan bawb a JONES' THEMADOC PILLS? ATlm.-Nac oes yp un tebyg iddi. mofyner a'r Gorueli^wyhvyr am dystiol- aetliau o welliadau miloedd a adferwy;l o VInyl angen drwy offorvnoiiaetii PELENAU lEEMADOC. Ar Averth gan Loll gyfiVnwyr y byd, iiiewa blychau Is. lie., -f'. SC., a 4E. Cc. Y rhai mwyaf yw y rhataf mewn caciwertli. £ @"Goeheler Twvll—Nid oes llai na blwch cyfan o BILlB TREMADOC i'w cael Ar worth gan Mn, MOBEIS THOMAS FFERYLJ.YDD, Coraus. THE ABERDOYEY TAILORING AND DRAPERY ESTABLISHMENT •Mi LAMES AND GL,INTLEII GARMENTS Fn\ & WORKMANSHIP GUARANTEED. Largest STOCK of WOOLLENS in the District. Tice Measurements taken on application. ADPBESS:— DAYID HUGHES lROYALi HOUSE, ABERDOYEY. GWELLHAD 0DD1WRTH BESWCH MEWN DENG MIINYD HAYMAN'S BALSAM, Lleddyginiaeth Gyriiym at Beswcli, Anwyd, a holl anliwylderau y Erest a'r Ysgyfaint, Pan ei gymerir ymadawa'r pesweh, anesmwvtlider ddillana, a clianlyna cwsg-adfywiol. AnmlirisiadTy a Diogel i blant—Ni ciiynwysa ddim Opium. Atalia Anwyd. Gwellha Beswch. :0: AR WERTII YN GYEEEEDINOL—Is. llc.; 2s. 9c. ø;¡: w. M, JONE3" a EMACHYNLLETHX "It SYLWER: Ceir vma YLSTOC IIELAETITAF a'r DDI WEDI) AEAF o'r DRAPERY GOREU, am BRISIAU TEG, ac ifellyf SICEILEIE nODDLONRvVYDD I BAWBi J c HIDLAW ROBERTS, 'TIMBER MERCHANT, AndImporter:of Pitch-pine, Red and Spruce Deals, Flooring Boards, etc. STE.AJ\I SAW, PLANING & MOTjLDlNcT MILLS, AT ABERDOVEY, TOWYN AND DOI.GEL-EY. i!; Ladders, Wheelbarrows, Hurdles, Galls, always ready in Stock, also Well Seasoned Timber. THE MERTONEYH STEAM CARRIAGE WORKS ======-== MANUFACTURE IVEltY DESORIPTION tOF CARRIAGES DOGCARTS (JIGS. FLOATS, SPRING & AGRICULTURAL CARTS. LORRIES &C. REPAIRgPRGMPy^Y ATTENDED TO. ESTIMATEFBEE tIie bala Mineral WATER CO. BALA, NORTH WALES. PURE AERATED WATERS. ISUPPLIESSmiPATENT GLASS-STOPPERED & ORDINARY CORK BOTTLES Also in SYPHONS. Carriage paid on 12 doz. & upwards to any Railway Station. :0- Address Bala M.W., Co., BALA. Argraph.il! Argraphu! ^\W\V\\W\W\\W\W\W\W ArgrapLir pob math o waith yn SWTDDFA'R "NEG-ESYDD yn rhad ac yn ddestlus. Ai'grafihir:— .R 1 -(1,-5 Iz Hysbysleni, Adroddiadau, Tocynan, Pamphlets, Catalogues, Posters, Mourning Cards, Billheads, Memorandums. Club Etues, Club Accounts, Club Cards, Quarry Ee^-orts, Quarry Accounts, Quarry Rules, Notehcadings I' Calling Cards, Pi-ogrammes Cymanfaoedd Cami, &0., &0. &c. Coji-wch y cyfeiruid, NEGESYDD OFFICE Ghutydon, CCUIUS, R.S.O AT MR. HUGH DAY IKS, Fferyllydd, Machynlleth. Si«, I11 y g'wamvyu diweddaf, bum 3*11 uioddei vn i'awr iawa oddiwrfcii gragni yn fy liuis a tliyudnt yn yr ysgyiaint, oatl yn ddamweiuiol gwelais mewn newyddiadur liysbysiad am eicli COUGH MIXTURE dnvi, a plienderfyutds ar unwaitli wneyd prawf o houo. Wedi i mi gymeryd Ull botelnido hOllO, teiuilwn lawer yn well; ac wedi cymeryd rhyw ddwy arall yn yehwauegol, yr oedd yr aiiliwylusdod bliu wedi yuiadael a mi yn lioliol. Galluf yn y modd yma roddi i'ch COUGH MIXTUKB chwi y gallllloliacth ueliaf fel meddygiuitietli ar gyfer anliwj Iderau amrywiol y gwddf a r ysgyfaint. Ily Yr ciddoeli yu gywir, Glyaartlien, Tacli. 14eg, 18'JO E. DAVIES TRADE MARK. ESI-i ,w. REGISTERED 167583. Y FEDDYGINIAETH FAWR GYMREIG. Tr AG AT BESWCH, ASHMA, BRONCHITIS, A holl Anliwylderau y Frest, y Gwddf, a'r Ysgyfaint. PESWCH Yegrifena y Pareli E. W. Davies, Ton Pontic, yn ddiweddar I Gallaf ddwYll T,r.vilr tysiiolaeth glir i boblogrwydd mawr 9 L-JjjbU CH Hum D.HH:sts COrGII MIXTUUI:, ac i ddcrbyniad lies neillduol fel siaradwr cyliotddus oddiwrth ddefnyddiad o liono LEBWCH aclufyd i'w wertli yr adeg lion irvda'r liaint yr Influenza.' r wed y Parch J. E. Owen, Llanberls: lEbWCH — mae lien wraig yn Pentraeth, Sii* 1011, y 11 dueddol iawn i besweli caled, yn tnw edig di imiscrtiu rlicwllyd. ^Nid oes n^civir, !'m, J' ^01'dd o feddyginiaeth 3rn ei 1 iiib s\ Gil llcsliau gystal a'ch COUGH Mixtvue. Ei liuuig gysur ar y ddaear, ebe hi, yw y Peibl a Davies s Cough J/ixture. n PESWCH Dywed y Parch Ll. B. ltobertB, Caer- narfon :— ochaiu ailwyd yn liychu—a'r lungs 1 I'.SW CH Yn rliyw lesg weithredu Mwy cais drwy y Cough Mixture cu, Oes o iechyd ddi-besyclm.' Y mae DAVItS'S COUGH 1\1 I XT IT ltE. yu Cynesu y Prest, Y n Ciirio y Llais, Y n Ehyddhau y Filem, Ei flas mor felus a Mel, Plant yu hoff o I10110. y Mynwch y ileal Thing, a plieidiuch ft cttynieryd eicli jierswadio i gymoryd matliau eraill mwy proliidiol. DAVIES'S TONIC ANTIBILIOUS PILLS, (ISttgur Uvutcd) ut DDIFF1: G TBEXJLIAD. Beth symuda ar uuwuith Surui yn yr Ystumog Tonic$Anlibilious Pitts. Leth sydd yu feddyginiaeth dfeithiol at boeu rhwug yr Y ,gwydcla u r A oes meddygiiiiaeth at iselder ysbryd ])ui'icn Ionic cj- Anlibiliouit 1'ills. Leth ydyw y ddarpariaeth fwyaf effeithiol at godi yr arehwaetli at fvvyd ? Dat'ics'' Ionic tj- Antibilious I'ills. G-yiaill 'il/ethu gweithio, inethu bwyta, Darllen methu cysgu—dyna gri llawer y dyddiau Iiyu-di-ysbryd, digalon, poen yn y cylla, poeu y 11 pen, pocu }rn y cefn, bias drwg ar y geusu j 11 y boreu, y gvvaed yn aninliur, y yn itiiach, y llygaid vn bwl a marw, Leth yw yr achos o livu i g.), d Dim end Diifyg Treuliad y gellir yu hawdd ei symud dnvy gymeryd yehydig ddoguau o liugli Davies's AnlibiJiuurf hlls Gwiicir ypdciiuu hyn gan J/r Hxull DAVXVS, -.Vacliyiilletli, perclienog y Cough Mixture—y Eeddygiuiaeih fawr Gymreig at t..J ö y Pesweh, -Z>ealiwn eu bod yn Llysieuol (Dan: delion, Cammomile, Rhubarb, &c), ac yn ddiogel i bob oed a rliyw I)itu llii o -I)diffyg Treuliad ond gahv gydag unrhyw Fferyllydd aiu flyehiad 0 lJXVlESS PILLS Gwel Tarian if (xweithiwr Gan bob Fferyllydd, 18 1 ic y bocs Argraphwyd a Chyhoeddwyd gan yr Idris Press Co., yn Glanydon, Corris, R S.O,