Skip to main content
Hide Articles List

13 articles on this Page

-------TOWYN.

TALYBONT, CEREDIGION.

News
Cite
Share

TALYBONT, CEREDIGION. Syr .-Dymuiiaf alw sylw at sylwadau un a eilw ei hun yn Un 0 lan y Lerry ar oheb- iaeth "Llais Moesoldeb," a ymddangosodd yn y NEGESYDD wythnosau yn ol. Teimlaf rwymedigaeth i ateb yr ynfyd yn ol ei ynfyd- rwydd, rhag iddo fod yn ddoeth yn ei olwg ei hun." Nid yn ddiweddar y bum yn darllen ysgnf mor hunan-gondemniol, ac sydd yn rhy ddiwerth i wastraffu y papur y mae yn ysgri- fenedig arno. Ffugia y person hwn fod yn angel, yn cario llusern. Ond och fi! llusern dywyll ydyw, heb olew na goleu yn perthyn iddi, fel a- y mae sawyr tywyllwch gwlad yr haner nos," wedi ei drwytho gan genfigen yn arogli yn drwm ar ei ysgrif. Yn hollol nod- weddiadol o'r desgrifiad a roddir am y rhai a ddywedant am y drwg, da yw, ac am y da, drwg yw gan osod tywyllwch am oleuni, a I y goleuni am dywyllwch," a than "amryfusedd cadarn" yn cablu a brathu y neb a allo am aflonyddu arno. Gan nad ydyw Un 0 lan y Lerry yn gydnabyddus a thrwst yr annuwiol- ion hyn ar y Sul, wrth ddyfod o'r addoliad, caniataed ei anrhydedd i'r neb a'u clywodd. i ddarbwyllo y cyfryw o'u camgymeriad, cyn yr ly dnt i eithafion anobeithiol, ac nid eu hesgusodi fel y mae y gohebydd hwn yn gwneyd. Dyma I wrthddrych gwir dosturi sydd yn cablu yr hwn a geisia arwain yr annuwiol i fwynhau bywyd uwch a gwell. Beth nesaf "Un o lan y Lerry?" Y maediwygiad mawr wedi cymeryd lie yn rhai o'r personau y cyfeiriwyd atynt erbyn hyn, er fod rhai o blant diaconiaid, a rhai yn ngwas- anaeth diaeohiaid yh parhau yn drystfawr ac aflafar floeddio o hyd ar y Sabbath wrth ddyfod o'r addoliad ac ond i Un o lan y Lerry garthu ei glustiau, a dadorchuddio y rnwgwd oddiam ei lygaid, gall yntau hefyd wybod am eu hanfoesoldeb. Pe bai gan y Ler?~y allu i lefaru am ymddygiadau yr ynfydion hyn, diau y clywid pethau ccthin a gwarthus i'r ;eithaf. Cyfeiria 11 13ii o lan y Lerry" at citha tion ? Beth yn y byd all fod ei safon ef i farnu eithafion ? Pan y sonia am y dafarn a'i chws- meriaid ni wel golyn gwenwynig y bwystfd yn anelu at ei ysglyfaeth. Pwy sydd i farnu eithafion ? Ai nid yr hwn a lywodraetha ei gerdclecliad, ac a ymgais i eraill wneyd yr un modd, ac i feddiano ei ysbryd mewn amynedd ydyw yr hwn sydd ganddo safon i farnu eithafion? Cyfarwyddaf Un 0 lan y Lerry i astudio mwy, fel y dysgo yr egwyddor o onestrwydd gyda'i ysgrif bin. Mae y hwn yn werth iddo yn ei holl drafodaethf Nid ymborthi ar bechod ydyw dangos pechod, ond y cam cyntaf tuag at achub dynion o afaeiion canlyniadau pechod yw gwylio yn effiro ar y mur. Y gwyliwr ar y mur a'u cenfydd, ac a rybuddia rhag y perygl, ac nid cymeriad i'w regu yw yr hwn a wna hyn, fel y rnyn Un o lan y Lerry wneyd. Talybont. LLAIS MGEEOLDEB. NODIAD.—Gaclawsom ranau o lythyr ein gohebydd allan oherwydd ei feithder-aV ynt" adroddion llym a chwerw a gynviys.- GOL.1.

Advertising

.u:n¿!i'J;..x'.:Xt¡:'¡"'JI4,.:.t:;a.:.u¡.:ur.,,'L.'aIlt…

Advertising

----..----.----------.----,.-----,..----'…

ABESMAW.

ABEROOW ARCH.

CEMMES.

Family Notices

COB-BIB.

CORRIS a'r GOLEUO.,

Advertising