Skip to main content
Hide Articles List

19 articles on this Page

[No title]

'.ABERGYNOLWYN.

ABERANGELL.

'DOLGELLAU.

BORTH.

TOWYN.

(ftoljt btartljan.

PRIFYSGOL CYMRU. (

TALYBONT.

Family Notices

[No title]

Y MARCHNADOEDD.

FFEIBIAU DYFODOL.I

Advertising

Advertising
Cite
Share

Y codi o 2c. i 4c. y pwys yn ol yr ansawdd. Derbynir drwy y codi ad hwn G,000,C00p. yn chwanegol at y prisiau blaenorol. QUININE BITTERS GWILYM EVANS QUININE BITTERS GWILYM EVANS Hwn yn ddios yw Darganfyddiad Meddygol penaf yr oes. Nid oes un ddarpariaeth feddygol a ddeil e cliymliaru am foment a QUININE BITTERS GWILYM EVANS QUININE BITTERS GWllYM EVANS. Mae pawb a roddasant brawf teg arno, yn ddi- eithriad yn tystio nad oes ei gjdfelyb, ac mai hwn yw MEDDYGINIAETH ORKU'R 0K8 CYMERAUWYTR GAN FEDDYGON, DADANSODDWYE, A FFERYLLWYR, atchanmolir gan bawb sydd wedi rhoddi prawf e g ami, TYSTIOLAETHAU. Penuwch, Llaiig 'eitlio I Hydref 23ain, 1892.11 ANWYL SYR,—Mae amryw aelodau o'm teulu yn wanaidd eu hiecliyd, yn enwedig un o'm merched sydd wedi tyfu i fyny, ac wedi tyfu i fyny yndal iawn. Mae yn dyoddef yn fawr oddiwrth ddiffyg anadl ar ol yr ymdrecli leiaf wrth ddilyn ei gorch- wylion. Byddaf yn cadw QUININE BITTEKS GWILYM EVANS bob amser yn y ty gan fy mod yn cael ei fod yn gwneyd mwy o les i'm plant Da dim a gawsant erioed.—Yr eiddoeh, (Parch) D. W. JONES. BITTERS GWILYM EVANS 24, Lynton-street, Salford, Mehefhi 23ain, 1893. FONEDDIGION,—Blinid fi yn fawr gan Bron- chitis ddydd a nos, ac er bod dan driniaeth medd- ygon yn yr hospital nid oeddwn fawr gwell. Anog- wyd li i roddi prawf ar (UININE BITTERS GWILYM EVANS. Ccfais csmwythad mawr mown byr amser, ac erbyn hyn yr wyf yn teimlo fel person arall. Ni fyddaf byth mwy heb botel- aid ohono yn y ty,—Yr eiddoch, &c., (Mrs) S. PARKINSON. 'j BITTERS GWILYM EVANS. RHYBUDD: Gochelwch Dwyllwyr. Edrychwch fod enw Gwilym Evans ar bob label, stamp, a photel. Gwertl-iir iiiewn poteli Is. li-e., 2s. 9c., a 4s. 6c. 2 yr un Blycliau yn cynwys tair potel 4s. 6c. am 12s. 6c. I'w cael yn mhob man, neu danfonir hwy yn rhad am y prisiau uchod yn ddyogel drwy y post oddiwrth y perehenogion,- QUININE BITTERS MANUFACTURING COMPANY mtiTED, LLANELLY, SOUTH WALES. PRIF ORUCHWYLIWR YN AMERICA— Mr. R. D. WILLIAMS, Plymouth, Penn. DAVIES'S fo WX (Eegistered Trade Mark). COUGH MIXTURE, For the speedy and effectual Cure of COUGHS, COLDS, HOARSENESS, ASTHMA, & ALL DISORDERS OF THE CHEST, THROAT, & LUNGS. -:0:- THE GREAT WELSH REMEDY. In Bottles Is. ltd., 2s. 9d., & 4s. 6d. DAVIES'S COUGH MIXTURE AT BESWCII. DAYIES'S COUGH MIXTURE AT BEONCIIITLS. DAYIES'S COUGH MIXTURE AT ASTHMA. I) A V I E S S COUGH MIXTURE AT Y PAS. .4.. jjgirCofiwch nid ydyw Da vies's Cough Mixtiire ymlilitli y darpariaetb.au liyny sydd yn cael eu liargTinell n tbob aticchyd, ond yn unig- at anliwyiderau y I'rcst, y Gwddf, a'r Y sgyfaint. :(/ Alt WEllin CAN BOB DUVnaiST _(/°_- Prr-cmiNOG:— HUGH DAYIES, MACIIYNLLET H

y * NEGESYDD. TELERAU AM HYSBYSIADAU.

0 BEN Y TWR.

ABERMA W.

PENKTAL.

MACHYNLLETH.