Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

BAE.MOUTH. THE HOJiEOMTJSie FOR MUSIC IN THE HOME IS AT Arnfield's MUSIC WAREHOUSES DOlGEllEY AnD BARMOUTH. -0:- NEW AND SECOND HAND PIANOS, HARMONIUMS AND AMERICAN ORGANS By the best LONDON & CONTINENTAL MAKERS, carefully selected and guaranteed. Before buying- elsewhere write for our prices and discount off anv Maker's List. We are bevond doubt the CHEAPEST and MOST ,Ep _Vl HOUSE IN THE TRADE o Doth Cash and System Buyers. s A GREAT BOON!! TRY IT. Mr PYEMONT will meet Purchasers at any Maker's Warehouse, and help them with his long practical experience in their selection without further cost, and at trade prices. SPECIAL TERMS FOR CHURCHES, MISSION ROOMS, and SCHOOLS. TUNING AND REPAIRING DEPARTMENT. THE JLVXAGEMEKT OF -ITr" T MR. PYEMONT, LONDON To meet the requirements in a fast increasing v connection jKtro. Jhrnffefd has the pleasure of announcing that she has made arrangements for the neighbourhood of ABERYSTWYTH MACHYNLLETH TOYv7YN DALA BARMOUTH HARLECH COAST, and Surrounding District to be visited periodically. Instruments repaired, made nearly equal to new, and kept in tune by yearly contract. Lowest estimates given for Single Tuning and Repairs. All communications to ARNFIELD'S MUSIC WAREHOUSE, DQlaGrEUCaEY, D.IVOR JONES Grocer, £a jij caltt aub flrtfbtsxfltt MERCHANT, A ddympiia ddiolch i'r cyhoedd am y gefnogaeth a gafodd yn ei fasnach yn y gorphenol, a hydera trwy werthu Y NWYDDAU GOREU —AM— BRISIAU KHESYMOIa <• "■[ y cyfryvv gefnogaeth yn y dyfodol. C ihvir amrywiaeth mawr o nwyddau c" diwallu anghenion teuluaidd. CHEAP PRINTING AT "NEGESYDD" OFFICE, CORRIS, R.B 0 GWELLHAD ODDIWRTH BESWCH MEWN DENG MUNYD. SA14 Meddyginiaeth Cfyflym at Beswch, Anwyd, a holl anhwylderau y Frest a'r Ysgyfaint. Pan ei gymerir ymadawa'r peswch, anesmwythder ddiflana, a chanlyna cwsg adfywiol. Anmhrisiadwy a Diogel i blant-Ni chynwysa ddim Opium. Atalia Anwyd. Gwellha Beswch. :o: AR WERTH YN GYFFREDINOL-ls. Ile.; 2s. 9c. TEILWNG 0 SYLW CERDDORION :0:. OS YDYCH EISIAU piANO j^A, — NEU — ^MERICAN QRGAN' JJARMONIUM, GELLWCH EU CAEL GAN E. FRANCIS, Music Seller, CARNO a Bridge Street, Corris. AM Y PRXSXAtT XgEkAF. l s. d. Pianos, Iron Frames, Cases Walnut 12 o o First Class German Make Over- strung, Check repeater. 22 o o American Organs, F Scale, gyda 7 o Stops,, Couplers, &c 7 10 0 Best American Make, 4 sets o Reeds High Mirror Top, 11 o Stops, 2 Knee Swells 11 10 o Harmoniums—addas i Gapeli-full organ, best Paris make. 5 sets o £ s. d. reeds, 20 stops. Knee pedal.. 22 10 o 4£ sets o Reeds, 16 stops. Cases derw, new walnut 18 10 o 2h sets o Reeds, I I stops. Knee Swell 14 o 0 2 sets 0 Reeds, 10 stops. 12 0 o i* „ „ » 8 » f 10 0 1 „ „ „ 7 » 6 18 ° 1 „ „ „ 3 » 6 60 Heb Stops 3 10 0—4 10 0 I „ „ „ 3 » 6 6 o Heb Stops 3 10 0-4 10 0 Violins. Violas Bass Viols. Double Basses. 5s. 6c. i £ 2 2s. 7s. 6c. i £ 5 3s. £ 1 is. i £ os. £ 3 3s. i £ 5 5s- Gellir eu cael ar delerau esmwyth-yr Hire System 02s. 6c. yr wythnos. CYMERIR HEN OFFERYNAU YN NEWID. DDANODD,. TIC, NIWRALGIA. rIP'" u HOWELL JONES'S "VtGTOUNE" Sydd erbyn hyn yn llwyddiant perftaith, ac yn enill ffafr a chymeradwyaeth ychwanegol bob dydd. Mae canoedd yn tystiolaethu nad oes dim yn debyg iddo at lwyr wella Neuralgia, Tic, y Ddanodd, Gwaew drwy ^sgyrn y Gwyneb a'r Pen, Gums dolurus a chwyddedig, &c., a'i gwella, nid am funyd and am flynyddoedd. Mae yn taro yn uniong-yrchol ar wraidd y drwg, yn cryfhau y Nerves, ac yn clirio yr achos o'r drwg o'r ystumog. Ni ellir rhoddi y feddygin- iaeth werthfawr hon mewn Pills, a gwarentir ei bod yn hollol glir oddiwrtli bob cyffyr niweidiol, ac yn llesol iawn i'r holl gyfansoddiad. Cynygir hon gyda'r hyder a'r ymddiried llwyraf 1 bob oedran-yn feibion a merched. Peidiwch tynu eich danedd cyn treiounbotelaid o rVictohne, sydd wedi hollol wella cynifer o'ch blaen. I'w gael mewn potelau Is. 1-1c., a 3s. 6c. yi, un, 2 Gan DruP"i»t8 a rhai Grocers, tieu yn rhad drwfir post oddiwrth y Gwneidhtrwr am 3c. ychvwanefjol. -:0:- DARPAREDIG YN UNIG GAN M. HOWEIALA JONES, A.P.S. CHEMIST. IIIGII STREET PHAP-LMIACY TOWYN, MERIONETH., GORE U P-RA U"F-PR,,l WF PROFIAD. Tl u TIEITERIONETH"STEAM CARRIAGE VvORKS MAN Ti FACT EVERY. DESCRIPTION OF CARRIAGES, ■, DOGCARTS i I GIGS. FLOATS, SPRING & AGRICULTURAL CARTS, LORRIES, &C. .a: RBPAXESPKOMPTLYATTSNDKBTO. ESTIMATE FREE ~ESGIDIALT! ESGIDIAC!! PRYNWCH EICH ESGIDIAU YN SIOP DA VIES. Albert House, MACHYNLLETH. -L Ceir ganddo eiddo da, rImd, a digonedd o 10 i ddowis. Gwneir a thrwsir osgidiau ar y ile. Er hwylusdod i bobl y vlad, trwsir eu hcsgidian, i fynod yn ol gyda hwynt yr un dydd. f I AGENT to LEADING MAKERS of31 CYCL ES, SEWING MACHINES GUNS & LOCKS. Sewing Machines from X- "I 2s. to £ 14.— Gurantecd for 3 years.—Is. 3d. p ir week. A llrarts of the above cleaend and repaired on the Premises, Ileys of every description kept in Stock. JOHN EVANS, Whitesmith, 25, Maeiigwyn Street, MACHYNLLETH. HYSBYSIAD PWYSIG!! SHOP IRONMONGERY NEWYDD YN TOWYN: DYMUNA MR. W. THOMAS hysbysu trigolion Towyn a'r amgylchoedd ei fod wedi agor masnachdy yn ^fanfep o u c Gwerthir pob math o Nwyddau Haiarn, &c at ddibenion Amaethyddol a Thai, Offerynau Seiri, Olewau, Paent, Lliwiau. HADAU O'R MATH GOREU A phob nwyddau cysylltiedig, a masnach, Haiarn a Phres AM BRISIAU RHESYMOL. Y Te goreu a mwyafrhinweddol ydyw ALLADIN'S MAGIC TEA. Mewn pacedi 4 lb. a 41b. ■ 'A.LAD D I N'S MAGfC" Pris 2s. a 2s. 6c pwys. Y mae y TE" ardderchog hwn yn anghydmarol am Nerth ei Ffrwythlondeb a'i Arogl Hyfryd. Gellir ei gael yn wholesale o 5, Button Street, LIVERPOOL, CAMBRIAN HOUSE, TOWYN. -:0:- TAILORING, 4 DRESSMAKING, MILLINERY. FURNISHING AND GENERAL DRAPERY ESTABLISHMENT. :o:- JOHN M. JAMES. NEWYDD GYRHAEDD I YNYSLAS Y LLOXO BLODWEN," Gyda llwytli o fyrddau lloriau coch a. gwyn rhagorol dda. Anfoner pob archob i J. HUGHES JONES, TIMBER MERCHANT, ABERDOVEY. VINCENT I) A V IES Ifonmongery, Ship Chandlery, Grocery, Flour & Corn. Grelwir sylw at gyflenwad da o'r nwyddau ucliod am brisiau rhesymol. CORNER SHOP, ABERDOVEY. -7. PHOTOGrHAPHIC VIKWS Of Corris District, Talyllyn Lake, and Cader Idris, specially taken by FRITH & 00., LONDON, and C. H. YOUNG, DOLGELLEY^ Mounted and unmounted. On sale by MORRIS THOMAS, CHEMIST, CORRTS. HYDROPATHIC BATHS BORTH. Turkish, Russian, Vapour, Electric, Hot & Cold Salt Water, Seaweed, and all known Baths are now open every Monday, Wednesday, & Saturday. Safe cure for Rheumatism in Joints and Spine; Dispepsia and Corpulency. Dr. Jones, Physician to the' Estab lishment, can be consulted at any Time. Prices for series of 12 half price. J. HOHENBERG. PROPRIETOR. TOWYN COUNTY INTERMEDIATE SCHOOL. HEADMASTER: D. H. DAVIES, B.A. ASSISTANT MASTER THOMAS JONES, A.R.C.S. THOMAS G. ROBERTS, B.A. (LONDON). ASSISTANT MISTRESS KATE DANIEL, INTER. ARTS MUSIC MISS MAY ROBERTS. TEACHER IN COOKERY: MISS MYFANWY ROBERTS. In commodious and permanent buildings. A Chemical Laboratory equiped for 30 students with the best apparatus procurable now ready. Also a School of Cookery and Laundry Work for the Girls, Classes formed to prepare for Matriculation at the Universities of London and Wales. Tuition fees, per,annum. Boarders re- ceived by Headmaster at low charges.. Next term will commence on Monday, Sept. 16th, 1895. Prospectus on application to Headmaster or E. VINCENT HUMPHREYS, Clerk to the Governors. JONES' TREMADOC PILLS Pa un yw y Feddyginiaeth ag sydd wedi cael prawf hwyaf a mwyaf effeithiol i Gleif- ion yr Oes ? ATEB PELENAU LLYSIEDOL JONES,, TREMADOC a brofwyd yn ystod y Triugain Mlynedd a basiodd, y ieddyginiaeth fwyaf effeithiol er symud pob anhwylderau, a rhagflaenu pob doluriau sydd yn dilyn diffyg treuliad bwyd. A oes perygl rhedeg ar ol pelenau newydd- ion a gynygir yn awr i'r wlad ? gir yn awr ATEB.—OES; gwell yw cadw at yr hen Feddyginiaeth Gymreig, brofedig, sef JONES' TREMADOC PILLS, a brofwyd am gynifer 0 flynyddoedd yn adferydd iechyd i filoedd o ddioddefwyr gan Ddiffyg Treuliad, Gwyntogrwydd, Rhwymedd y Coluddion, Crydcymalau, Dolur yr Afu (Liver Complaint/, Gravel, y Piles, Poen yn y Pen, &c. A oes rliyw Feddyginiaeth wedi dal ei thir am gynifer o ugeiniau o flynyddoedd, a defnyddiad mor gyffredinol o honi gan y genedl, a JONES' TREMADOC PILLS ? ATEB.—Nac oes, yr un tebyg iddi. Ymofyner a'r Goruchwylwyr am dystiol- aethau o welliadau miloedd a adfenwyd o yrnyl angeu drwy offerynoliaeth r- El LENAU JONES, TREMADOC. Ar werth gan holl gyffurwyr y byd, mewn blychau Is. lcc., 2s. 9c., a 4s. 6. 'Y rhai inwyaf yw y rhataf mewn eydwerth. jg^Gocheler Twyll—Nid oes llai 11a blwch cyfan o BILLS TREMADOC i'w cael Ar werth gan MR. MORRIS THOMAS, FFERYLLYDD, COIIRIS. DARPAR1ADAU MAWRION ar gyfer yr Haf yn PAKXS HOUSK, MACHYNLLETH. :o:——— DYMUNA.. T T RICHARD REES wneyd yn hysbys ei fod newydd ddychwelyd o'r PRIF FAROHNADOEDJ) lie y gwnaeth bryniadau eangobobnuth 0 Nwyddau Drapery, am brisiau is nag erioed. -:o: Pob peth yn NE- WYJD)D Pob pethyn DDA Pob peth yn RRADK < r U ■. :o:-—— #t Deuwch, Gwelwch, a* Bennwch, drosoch eich hunain. 1. I