Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

MACHYNLLETH.

TOWYN.

Family Notices

AR GRWYDR.

Advertising

Advertising
Cite
Share

QUININE BITTERS GWILYM EVANS QUININE BITTERS GWILYM EVANS Hwn yn ddios yw 'Darganfyddiad Ikiecldygol penaf yr oes. Nid oes un ddarpariaeth feddygol a ddeil e chymharu am foment a QUININE BITTERS GWILYM EVANS QUININE BITTERS GWILYM EVANS. Mae pawb a roddasant brawf teg arno, yn ddi- eithriad yn tystio nad oes ei gyffelyb, ac mai hwn yw MEDDYGINIAETH OREU'R OE3 CYMERADWYIR GAX 1 FEDDYGON, DADANSODDWYR, A FFEEYLLWYEJ atchanmolir gan bawb sydd wedi rhoddi prawf e g ami, TYSTIOLAETHAU. Penuwcli, Llangeitho, Hydref 23ain, 1892.11 ANWYL SYR,—Mae amryw aelodau o'm teulu yn wanaidd eu hiechyd, yn enwedig un o'm merched sydd wedi tyfu i fyny, ac wedi tyfu i fyny yn dal iawn. Mae yn dyoddef yn fawr oddiwrth ddifiyg anadl ar ol yr ymdrech leiaf wrth ddilyn ei gorch- wylion. Byddaf yn cadw QUININE BITTERS GWILYM EVANS bob amser yn y ty gan fy mod yn cael ei fod yn gwneyd mwy o les i'm plant na dim a gawsant erioed.—Yr ciddoch, (Parch) D. W. JONES. BITTERS GWIL YMEV ANS 24, Lynton-street, Salford, Mehefin 23ain, 1893. FONEDDIGION,-Blinid fi yn fawr gan Bron- chitis ddydd a nos, ac er bod dan driniaeth niedd- ygon yn yr hospitalnid oeddwn fawr gwell. Anog- wyd fi i roddi prawf ar QUININE BITTERS GWILYM EVANS; Cefais esmwythad mawr mewn byr amser, ac erbyn hyn yr wyf yn teimlo fel person arall. Ni fyddaf byth mwy heb botel- aid ohono yn y ty,—Yr eiddoch, &c., (Mrs) S. PARKINSOX. BITTERS GWILYM EVANS. RHYBUDD Gochelwch Dwyllwyr. Edrychwch fod enw Gwilym Evans ar bob label, stamp, a photel. Gwerthir mewn poteli Is. ljc/, 2s. 9c., a 4s. 6c. yr un Blychau yn cymvys tatr potel 46. 6c. am 12s. 6c. I'w cael yn mhob man, neu danfonir hwy yn rhad am y prisiau uchod yn ddyogel drwy y post oddiwi'th y perchenogion,— HEED; QUININE BITTERS MANUFACTURING COMPANY LIMITED, LLANELLY, SOUTH WALES. PRIF ORUCHWYLIWR YN AMERICA— Mr. R. D. WILLIAMS, Plymouth, Penn. DAYIES'S D ES (Registerml Trade Mark). COUGH MIXTURE, For the speedy and effectual Cure of COUGHS, COLDS, HOARSENESS, ASTHMA, & ALL DISORDERS OF THE CHEST, THROAT, & LUNGS. — :o: THE GREAT WELSH REMEDY". In Bottles Is. I-Icl., 2s. 9d., & 4s. 6d. DAVIESS COUGH MIXTURE AT BESWCH. DAYIES'S COUGH MIXTURE AT BRONCHITIS. DAYIES'S COUGH MIXTURE AT ASTHMA. DAVIESS COUGH MIXTURE AT Y PAS. JEPfi^Cofiwcli nid ydyw Davies's Cough. Mixture ymlilith y darpariaethau hyny sydd yn cael eu hargymell at bob afiechyd, ond yn unig at anhwylderau y Frest, y Gwdd-f, a'r Ysgyfaint. -:0:- AR WERTII GAN BOB DRUGGIST. -:0:- PEROIIENOG HUGH DAVIES, CHEMIST ilMACHYNiLETH b "f.

CYNGHOR PLWYFOL TALYLLYN.

MR. A. C. HUMPHREYS-OWEN .A.S.

"GOLYGFA 0 BEN Y FRON."I

CORRIS.

CYMRU A CHYMRU'R PLANT.

Y MARCHNADOEDD.