Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

BARMOUTH. THE HOMEOFMUSIC FOR MUSIC IN THY- HOME IS AT Arnfield's MUSIC WAREHOUSES DOLGELLEY AND BARMOUTH. :o:- NEW AND SECOND HAND PIANOS, HARMONIUMS AND AMERICAN ORGANS By the best LONDON & CONTINENTAL MAKERS, carefully selected and guaranteed. Before buying elsewhere write for our prices I zn and discount off any Maker's List. We are beyond doubt the CHEAPEST and MOST LIBERAL HOUSE IN THE TRADE o Doth Cash and System Buyers. s A GREAT BOON!! TRY IT. Mr PYEMONT will meet Purchasers at any Maker's Warehouse, and help them with his long practical experience in their selection without further cost, and at trade prices. SPECIAL TERMS FOR CHURCHES, MISSION ROOMS, and SCHOOLS. TUNING AND REPAIRING DEPARTMENT. TINDER THE MANAGEMENT OF MR. PYEMONT, LONDON To meet the requirements in a fast increasing connection Jlrrt field has the pleasure of announcing that she has made arrangements for the neighbourhood of ABERYSTWYTH MACHYNLLETH TOWYN BALA BARMOUTH HARLECH COAST, and Surrounding District to be visited periodically. Instruments repaired,. made nearly equal to new, and kept in tune by yearly contract. Lowest estimates given for Single Tuning and Repairs. All communications to ARNFIELD'S MUSIC WAREHOUSE, DC) L- G EL-L-EY K D. IV OR JONES Grocer, ta Satin- an Jltnhizinn MERCHANT, A cidymuna ddiolch i'r cyhoedd am y gefnogaeth a gafodd yn ei fasnach yn y gorphenol, a hydera trwy werthu Y NWYDDAU GOREU —AM— BRISIATT RHESYMQL enill y cyfryw gefnog'aeth yn y dyfodol. Cedwir amrywiaeth mawr o nwyddau er diwallu anghenion teuluaidd. -%T CHEAP PRINTING AT "NEGESYDD" OFFICE, CORRIS, R.SO GWELLHAD ODDIWRTH BESWCH MEWN DENG MUNYD. HAYMAN'S BALSAM, L Meddyginiaeth GyfLyrn at Beswch, Anwyd, a holl anhwylderau y Frest a'r Ysgyfaint. y Pan ei gymerir ymadawa'r peswch, anesmwythder ddiflana, a chanlyna cwsg adfywiol. Anmhrisiadwy a Diogel i blant-Ni chynwysa ddim Opium. Atalia Anwyd. Gwellha Beswch. :0: AR WERTH YN GYFFREDINOL-ls. He.; 2s. 9c. 2 TEILWNG 0 SYLW CERDDORION :0: OS YDYCH EISIAU pIANO jjA, — NEU ALIVIERICAN ORGAN, JJARMONIUM, GELLWCH EU CAEL GAN E. FRANCIS, Music Seller, • CARNO a Bridge Street, Corns. d. £ s. d. Pianos, Iron Frames, Cases Walnut 12 o o reeds, 20 stops. Knee pedal.. 22 10 0 First Class German Make Over- 4 sets o Reeds, 16 stops. Cases strung, Check repeater. 22 o o derw, new walnut 18 10 o American Organs, F Scale, gyda 7 2 sets o Reeds, 11 stops. Knee 9 2 o Stops, Couplers, &c. 7 10 0 Swell. 14 0 0 Best American Make, 4 sets o Reeds 2 sets o Reeds, 10 stops 12 0 0 High Mirror Top, 110 Stops, 2 I 8 8 10 o Knee Swells. I I 10 0 I 7 6 18 o Harmoniums—addas i Gapeli—full 1 3 6 6 o organ, best Paris make. 5 sets o Heb Stops 3 10 0-4 10 o Violins. Violas Bass Viols. Double Basses. 5s. 6c. i £ 2 2s. 7s. 6c. i £ 3 3s. £ 1 is. i £ 4 os. £ 3 3s. i £ 5 5s. Gellir eu cael ar delerau esmwyth-yr Hire System 02s. 6c. yr wythnos. CYMERIR HEN OFFERYNAU YN NEWID. DDANODD, TIC, NIWRALGIA. HOWELL JONES'S "VICTOLINE" Sydd erbyn hyn yn llwyddiant perftaith, ac yn enill ffafr a chymeradwyaeth ychwanegol bob dydd. Mae canoedd yn tystiolaethu nad oes dim yn debyg iddo at lwyr wella Neuralgia, Tic, y Ddanodd, Gwaew drwy esgyrn y Gwyneb a'r Pen, Gums dolurus a chwyddedig, &c., a'i gwella, nid am funyd and am flynyddoedd. Mae yn taro yn uniongyrchol ar wraidd y drwg, yn cryfhau y Nerves, ac yn clirio yr achos o'r drwg o'r ystumog. Ni ellir rhoddi y feddygin- iaeth werthfawr hon mewn Pills, a gwarentir ei bod yn hollol glir oddiwrth bob cyffyr niweidiol, ac yn llesol iawn i'r holl gyfansoddiad. Cynygir hon gyda'r hyder a'r ymddiried llwyraf i bob oedran—yn feibion a merched. Peidiwcb tynu eich danedd cyn treio unbotelaid o'r Victoline, sydd wedi hollol wella cynifer o'ch blaen. I'w gael mewn potelau Is. lie., a 3s. 6c. yr un, Gan Dru!Jf'lHs a rhai Grocers, neu yn rhad clriv/ir post oddiwrth y Gwncuthurwr am 3c. ychnivanegol. :o:- DARPAREDIG YN UNIG GAN M. HQWELJa JONES, A. P. S. CHEMIST. HIGH STREET PHARMACY TOWYN, MERIONETH. GOREU PRAWF—PRAWF PROFIAD. THE MERIONETH STEAM CARRIAGE WORKS =—— MANUFACTURE EVERY DESCRIPTION OF CARRIAGES, DOGCARTS GIGS, FLOATS, SPRING & AGRICULTURAL CARTS, LORRIES, &C. REPAIRSPROMPinkYATTENBEr) TQ, ESTIMATE FREE I "A' Al 7:- -adocAl-M !i-. immom ESGII)IAU! ESGII)L -AU!! PRYNWCII ElCH ESGIDIAU YN SIOP t w DAVIES, Albert House, MACHYNLLETH. Ceir ganddo eiddo da, rhad, a digonedd o le i ddewis. Gwneir a thrwsir esgidiau ar y lie. Er hwylusdod i bobl y wlad, trwsir eu hesgidiau, i fyned yn ol gyda hwynt yr un dydd. -i -1 AGENT to LEADING MAKERS ofBICYCL ES, SEWING MACHINES, GUNS & LOCKS. Sewing Machines from R2 2s. to £ 14.—Gurantecd for 3 years.—Is. 3d. per week. A11 parts of the above cleaend and repaired on the Premises. Keys of every description kept in Stock.: JOlIN EVANS, Whitesmith, 25, Maengwyn Street, MACHYNLLETH HYSBYSIAD PWYSIG!! SHOP IRONMONGERY NEWYDD YN TOWYN. DYMUNA MR. W. THOMAS hysbysu trigolion Towyn a'r amgylchoedd ei fod wedi agor masnachdy yn fanfe OU$e. Gwerthir pob math o Nwyddau Haiarn, &c at ddibenion Amaethyddol a Thai, Offerynau Seiri, Olewau, Paent, Lliwiau. HADAU O'R MATH GOREU A phob nwyddau cysylltiedig, a masnach, Haiarn a Phres AM BRISIAU RHESYMOL. Y Te goreu a mwyaf rhinweddol ydyw ALLADIN'S MAGIC TEA. Mewn pacedi tlb. 4 a !lb. f ■' • ■" "» »a 1 Pris 2s. a 2s. 6c pwys. i Y mae y TE ardderchog hwn yn anghydmarol am Nerth ei Ffrwythlondeb a'i Arogl Hyfryd. Gellir ei gael yn wholesale o 5, Button Street, LIVERPOOL, CAMBRIAN HOUSE, TOWYN. :o: TAILORING, DRESSMAKING, MILMNERT, FURNISHING AND GENERAL DRAPERY ESTABLISHMENT. :o: JOHN M. JAMES. NEWYDD GYRHAEDD I YNYSLAS Y LLONG BbODWE1," Gyda llwyth 0 fyrddau lloriau coch a gwyn rhagorol dda. Anfoner pob archeb i J. HUGHES JONES, TIMBER MERCHANT, ABERDOVEY. VINCENT DAVIES. Ironmongery, Ship Chandlery, Grocery, Flour & Corn. Gelwir sylw at gyflenwad da o'r nwyddau uchod am brisiau rhesymol. COHN3SH SHOP, ABERDOVEY, PHOTOGRAPHIC VIEWS Of Corris District, Talyllyn Lake, and Cader Idris, specially taken by FRITH & CO., LONDON, and C. H. YOUNG, DOLGELLEYQ Mounted and unmounted. On sale by MORRIS THOMAS, CHEMIST, l CORRTS3 HYDROPATHIC BATHS BORTH. Turkish, Russian, Vapour, Electric, Hot & Cold Salt Water, Seaweed, and all known Baths are now open every Monday, Wednesday, & Saturday. Safe cure for Rheumatism in Joints and Spine, Dispepsia and Corpulency. Dr. Jones, Physician to the Estab lishment, can be consulted at any Time. Prices for series of 12 half price. J. HOHENBERG. PROPRIETOR. TOWYN COUNTY INTERMEDIATE SCHOOL. HE, ADMASTER: D. H. DAVIES, B.A. ASSISTANT MISTRESS KATE DANIEL, INTER. ARTS ASSISTANT MASTER THOMAS G. ROBERTS, B.A. (LONDON). MUSIC MISS MAY ROBERTS. TEACHER IN COOKERY: MISS MYFANWY ROBERTS. In commodious and permanent buildings. A Chemical Laboratory equiped for 30 students with the best apparatus procurable now ready. Also a School of Cookery and Laundry Work for the Girls. Classes formed to prepare for Matriculation at the Universities of London and Wales. Tuition fees, £ 5 per annum. Boarders re- ceived by Headmaster at low charges. Next term will commence on Monday, Sept. 16th, 1895. Prospectus on application to Headmaster or E. VINCENT HUMPHREYS, Clerk to the Goveruors. JONES' TREMADOC PILLS Pa un yw y Feddyginiaeth ag sydd wedi cael prawf hwyaf a mwyaf effeithiol i Gleif- ion yr Oes ? ATEB PELENAU lL YSIEUOl JONES, TREMADOC a brofwyd yn ystod y Triugain Mlynedd a basiodd, y feddyginiaeth fwyaf 'effeithiol er symud pob anhwylderau, a rhagflaenu pob doluriau sydd yn dilyn diffyg treuliad bwyd. A oes perygl rhedeg ar ol pelenau newydd- ion a gynygir yn awr i'r wlad ? ATEB.—OES; gwell yw cadw at yr hen Feddyginiaeth Gymreig, brofedig, sef JONES' TREMADOC PILLS, a brofwyd am gynifer o flynyddoedd yn adferydd iechyd i filoedd o ddioddefwyr gan Ddiffyg Treuliad, Gwyntogrwydd, Rhwymedd y Coluddion, Crydcymalau, Dolur yr Afu (Liver Complaint), Gravel, y Piles, Poen yn y Pen, &c. A oes rhyw Peddyginiaeth wedi dal ei thir am gynifer o ugeiniau o flynyddoedd, a defnyddiad mor gyffredinol o honi gan y genedl, a JONES' TREMADOC PILLS P ATEB.—Nac oes, yr un tebyg iddi. Ymofyner a'r Goruchwylwyr am dystiol- aethau o welliadau miloedd a adferwyd o ymyl angeu drwy offerynoliaeth PELENAU JONES, TREMADOC. Ar werth gan holl gyffurwyr y byd, mewn blyehau Is. 1-le., 2s. 9c., a 4s. 6. Y rhai mwyaf yw y rhataf mewn cydwerth. Gocheler Twyll—Nid oes llai na blwch cyfan o BILLS TEEMADOC i'w cael Ar werth gan MR. MORRIS THOMAS, PEERYLLYDD, CORRIS. DARPARIADAU MAWRION ar gyfer yr Haf yn PARIS HOUSE, MACHYNLLETH. -:0:- DYMUNA RICHARD REES wneyd yn hysbys ei fod nowydd ddychwelyd o'r PRIF PARCHNADOEDD lie y gwnaeth bryniadau eang o bob math o Nwyddau Drapery, am brisiau is nag erioed. -:0:- Pob peth yn NEWYDD, Pob peth yn DDA Pob peth yn t HHADk -:0:- Deuwch, Gwelwch, a Bernwch, drosoch eich hunain.