Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

^dgoftott am gorris,

News
Cite
Share

^dgoftott am gorris, GAN Y PARCH. EVAN JONES, CAERNARFON. XV. Ni raid i neb ddyfalu llawer paham y galwyd y capel Methodistiaidd yn nhop Corns yn Bethania. Y mae ei safie ar unwaith yn dweyd ei hanes-Ile yn agos i Rehoboth, Jerusalem y Corff. Yr wyf yn cofio bod yn pregethu unwaith yn y capel bychan sydd yn awr wedi ei droi yn dai wrth dalcen y capel presenol. Ond yr oedd y capel newydd presenol ar, os nid wedi, cael ei orpben; ac yno y cefais i yr hyirydwch o gyfarfod y ddeadell feelian yn wythnosol tra lum yn Ngliorris. Ychydig oedd ei nifer-dim ond tri ar ddeg a deugain o gyflawn aelodau, ac -tiga;-n o blant. Ba rhywun—yr wyi braidd yn meddwl nipli Thomas Hughes y Rhognant hefyd ydoedd— mor garedig ag ysgrifenu eu henwau, ac enwau eu cartreii, a'u rhoddi i mi ar fy nyfodiad i'r lie, ac y mae genyf byth. Yr wyf yn cael pleser mawr i edrych arni, ac i fyned dros yr enwau bob yn un, a dilyn eu hanes hyd y gallaf o hyny hyd yn awr. Ac od oes ar rywun dinod eisiau gwneyd cym- wynas i weinidog ac i achos crefydd ar ei ddyfodiad i'r lie, gwnaed iddo lechres o'r eglwys a'r gynulleidfa fydrlo yn ffurfio maes ei wasanaeth. Yr wyf yn cofio yn dda, pan symudals i'r Dyffryn, i Mr. John Roberts, y Shop Isaf, wneyd bron yr un peth i mi. Y llwyddyn flaenorol i'm symudiad, yr oeddid wedi bod yn cymeryd census plwyf Llanen- ddwyn a plwyf Llanddwywe. Yr wyf yn tybied mai yn llaw Mr. Roberts yr oedd y gwaith. A phan ddaethum i yno, cyflwyn- odd gopi o honi i mi, ac yr oedd hono ei hunan yn fy nwyn i iwy o gydnabyddiaeth a thrigolion y Dyffryn na dim allasai unrhyw ddyn ei wneyd. Y ddau enw blaenaf ar y rhestr ydyw- "Samuel a Jane Williams, Tymawr." Dyn o Sir Gaernarfon oedd Mr. Williams, yn awr mewn graddau o oedran, yn byw mewn tyddyn o'i eiddo ei hun, wedi adeiladu ty newydd amo, yn dwyn yr enw Rugog; fel mai wrth yr enw Samuel Williams, Rugog, yr oedd yn cael ei adnabod. Yr oedd yn gymeriad bollol ar ei ben ei hun, fel W mffre Dafydd a I lowland Evans, ac mor wahanol i'r ddau hyn ag ydoedd y ddau hyn. oddiwrth en gilydd. Myn'd" oedd arwyddair Wmffre Dafydd. "Pwyll" oedd arwydd- air Rowland Evans. "TreÏn" oedd aT- wyddair Samuel Williams. Yr oodd yn naturiol drefnus a delieuig. Yr oedd yn drefnus o ran «i berson. Gwisgai yn drws- iadus, ]ieb iod yn goeg. Edrychaiyn fyfyr- gar, gyda cbyffyrddiad umlwg ar lineliaii ei wynebpryd o'r meddylgar a'r prudd. Yr oedd yn drefnus yn oi feddyliau, a dilyniad gofalus, neu consecutiveness, yn nod arbenig arnynt. Nodwedd ei feddwl ydoedd treidd- garweh a grym; a pban gai ei gynbyrfu i ymaflyd o ddifrif mewn pwnc, yr oedd yn nerthol ac anwrthwynebol. Traetbai ei feddyliai mewn geiriau detholedig, brawdd- egau wedi eu caboli yn dda, a chyda tbeimlad dwys ac angerddol. Yr oedd cael Samuel Williams, fel Rowland Evans, i ddarllen penod, a'i hesbonio, mewn cyfarfod gweddi, cystal gan y rbai a ddeuant ynghyd a phregeth. Ac at y pethau hyn oil, yr oedd yn wr o gyngor ar bob achos. Wedi darllen llawer, myfyrio llawer, a cliael 11awer matbo brofiad ar lawer math o ddyn, gyda chymer- iad gloyw a difrycheulyd, yr oedd yn frenin mewn ardal, ac yn teyrnasu gyda'r saint, a chai lywodraetbu yn Bethania faint a fynai. Edrychai pawb i fynu ato. Gwrandawent arno fel eu tad, ymddiriedent ynddo fel eu brawd, ac edmygent ef a'u holl galon. Tir 1-1 Beulah i weinidog oedd Bethania yn nyddiau y proffwyd Samuel; a bu arnaf biraetb gan wai th ar oi ol. Nid wyf yn cono i mi byth fod yn Bethania ar ol ymadael; ond y mae yr enwau ar y rhestr bon yn gysegredig iawn gan fy nghalon. Gwelais rai o honynt yn oithafion y Gforilewm pell; ac y mae rlian rawr o bonynfc erbyn byn nad oes gobaith eu cyfarfod oto ond yn nhragwyddoldeb—yr hWIl nid yw yn mheil.

TAITII I EISTEDDFOD CORRIS,…

MACHYNLLETH

DERWENLAS.

BWRDD YSGOL TALYLLYN.

CYMANF A DDIRWESTOL MEIRION.