Skip to main content
Hide Articles List

2 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

BARMOUTH. -l. THE HOME OF MUSIC FOR MUSIC IN THE HOME IS AT Arnfield's MUSIC WAREHOUSES DOLCELLEY AND BARMOUTH. -:o: NEW AND SECOND HAND PIANOS, HARMONIUMS AND AMERICAN ORGANS By the best LONDON & CONTINENTAL MAKEES, carefully selected and guaranteed. Before buying elsewhere write for our prices and discount off any Maker's List." We are Wond doubt the CHEAPEST and MOST YTBEEAL HOUSE IN THE TRADE o Doth Cash and System Buyers. s A GREAT BOON!! TRY IT. Mr PYEMONT yrill meet Purchasers at any a M; iker's Warehouse, and help them with his long practical experience in their selection without further cost, and at trade prices. SPECIAL TERMS FOR CHURCHES, MISSION- EOOMS, and SCHOOLS. TUNING AND REPAIRING DEPARTMENT. UXDER THE MAXAGEMEXT OF MR. PYEMONT, LONDON To meet the requirements in a fast increasing connection SSlrs. 19 has the pleasure of announcing that she has I made arrangements for the neighbourhood of ABEEYSTWYTH MACHYNLLETH TOW YX BALA BAEMOUTII HARLECH COAST, and Surrounding District to be visit nl periodically. Instruments repaired, made nearly equal to new, and kept in tune by yearly contract. Lowest estimates given for Single Tuning and Repairs. 0 n All communications to )IT IFT MUSIC WAREHOUSE, D C) L G E E Y. DARPARIADAU MAWRION ar gyfer yr Haf yn PARIS HOUSE, T MACHYNLLETH. :o:- DYMUNA RICHARD REES v iieyd yn hysbys ei fed nevrydd ddychwelyd PR IF EARCHNADOEDD lie y gwnaeth Vyniadau eang o bob math o Nwyddau Drapery, nui brisiau is nag eriocd. :o:- Pob petli yn NKWYDD, J. .'l .(.. oJ ruh peth yn DDA, l'ub peth yn RHljD. :o:- Deuwch, Gwelwch, a Bernwch, drosoch eich hunain. GWELLHAD ODDIWRTH BESWCH MEWN DENG MUNYD. Li 9 n H Y MAN izo BALSAM, Meddyginiaeth Gyflym at Beswcli, Anwyd, a holl anhwylderau y Ercst a'r Ysgyfaint. Pan ei gymerir ymadawa'r pesweh, anesmwythder ddiflana, a chanlyna cwsg adfywiol. Anmhrisiadwy a Diogel i blant—Ni chynwysa ddim Opium. Atalia Anwyd. Gwellha Beswch. :o: AR WERTII YN GYFFEEDINOL—1 s. lie.; 2s. 9c, E. L II0 W L AND S, (ESTABLISHED 1860). Liverpool House, Aberdovey, GENERAL GROCERY, PROVISION, AND GENERAL MERCHANT. Agent for Faulclgir's and Keller's Preserves. Peek, Freen & Co.'s Biscuits & Cakes. Crosse & Blackwell's Pickles, Sauces, &c. Patent Medicine Vendor. Home cured Hams & Bacon, Stilton & Cheshire Cheese. Fresh Bread made from Finest Flour Daily. Hand-made Sea Biscuits always in stock. Ceylon and Indian Teas at is. 8d., 2s., 2s. 4d., & 2s. 8d. per lb. Agent for Tower and DwyrycV Teas. LONDON & LIVERPOOL & GLOBE FIRE INSURANCE AGENCY. Wx M. JONES, F ACHYNLLETH V2/ JU Ju «AJis tAJA cAJJL J\j «A*tA»x SYLWER: Ceir yma y STOC.HELAETHAF a'r DDIWEDDARAF o'r DRAPERY GOREU, am BRISIAU TEG, ac felly SICRIIEIR BODDLONRWYDD I BAWB. DDANODD, TIC, NIWRALGIA, HOWELL JOINES'S "VICTOLINE Sydd erbyn hyn yn llwyddiant periiaith, ac yn enill ffafr a chymeradwyaeth ychwanegol bob dydd. Mae canoedd yn tystiolaethu nad oes dim yn debyg iddo at lwyr wella Neuralgia, Tic, y Ddanodd, Gwaew drwy esgyrn y Gwyneb a'r Pen, Gums dolurus a chwyddedig-, &c., a'i gwella, nid am funyd and am flynyddoedd. Mae yn taro yn uniongyrchol ar wraidd y drwg, yn cryfhau y Nerves, ac yn clirio yr achos o'r drwg o'r ystumog. Ni ellir rhoddi y feddygin- z, iaeth werthfawr hon mewn Pills, a gwarentir ei bod yn hollol glir oddiwrth bob cyffyr niweidiol, ac yn llesol iawn i'r holl gyfansoddiad. Cynygir hon gyda'r hycler a'r ymddiried llwyraf ibob oedran-yn fcibion a mcrched. Peidiwch tynu eich danedd cyn treio un botelaid o'r Victoline, sydd wedi hollol wella cynifer o'ch blacn. I'w gael mewn potelau Is. lie., a 3s. 6c. yr un, Gan Drtiffgists arhat Grocers, neu yn rJiacl driver post oddiwrth V Gwncutlmrwr am 3c. yclmwanegol. -:0:- DARPAREDIG YN UNIG GAN M. HOWELL JONES, A.P.S. CHEMIST. HIGH STREET PHARMACY TOWYN, MERIONETH. GOREU PR A WF—PRA WF PROFIAD. ESGIDIAU! ESGIDIAU!! PRYNWCH EICH ESGIDIAU YN SIOP T°\ A t-N DA VIES, w Albert House, MACHYNLLETH. Ceir ganddo eiddo da, rhad, a digonedd 0 10 i ddewis. Gwncir a thrwsir esgidiau ar y lie. Er hwylusdod i bobl y wlad, trwsir eu hesgidiau, i fyned yn ol gyda hwynt vr un dydd. THE ABERDOVEY TAILORING AND DRAPERY ESTABLISHMENT FOR LADIES AND GENTLEMEN'S GARMENTS, STYLE, FIT, & WORKMANSHIP GUARANTEED. Largest STOCK of WOOLLENS in the District. Patterns free Measurements taken on application. ADDRESS:— DAVID HUGHES, ROYAL HOUSE, ABERDOYEY. =- Agent tc kr.cJrg makers of Bicycles Sewing 3ffachin.es, Guns, and Locks. A11 peris of the above cleaned and repaired on the Pirvmes. IleyG cf every description kept in Stock. J01 IK EYATsS, Whitesmith, 26, Maengwyn Street, MAOILYNLLETII. HYSBYSIAD PWYSIG!! SHOP IRONMONCERY NEWYDD YN TOWYN. DYMUNA MR. W. THOMAS hysbysu trigolion Towyn a'r amgylchoedd ei "Y fod wedi agor masnachdy yn g>tan £ ey J1)Ott$C. Gwerthir pob math o Nwyddau Haiarn, &c., at ddibenion Amaethyddol a Thai, Offerynau Seiri, Olewau, Paent, Lliwiau. HADAU O'R MATH GOREU, A phob nwyddau cysylltiedig, a masnach, Haiarn a Phres AM BRISIAU RHESYMOL. Y Te goreu a mwyaf rhinweddol ydyw ALLADIN'S MAGIC TEA. Mewn pacedi Ilb, a lib. 2 ? ■ J1 LAD D I 14'S MAGJCw "4;z 'p Pris 2s. a 2s. 6c pwys. Y mae y TE ardderchog hwn yn anghydmarol am Nerth ei Ffrwythlondeb a'i Arogl Hyfryd. Gellir ei gael yn wholesale 0 5, Button Street, LIVERPOOL, 14 CAMBRIAN HOUSE, TOWYN. -:0:- T AIORING, DRESSMAKING, MimMEET, FURNISHING AND GENERAL DRAPERY ESTABLISHMENT. ":0: JOHN M. JAMES. NEWYDD GYRHAEDD I YNYSLAS Y LLONG BqDWEN," Gyda llwyth o fyrddau lloriau cocli a gwyn rbagorol dda. Anfoner pob arclieb i J. HUGHES JONES, TIMBER MERCHANT\ ABERDOVEY. VINCENT DAVIES. Ironmongery, Ship Chandlery, Grocery, Flour & Corn. Gelwir sylw at gyflenwad da o'r nwyddau ueliod am brisiau rhesvmol. CORNER SHOP, ABERDOVEY. PHOTOGRAPIC VIEWS Of Corris District, Talyllyn Lake, and Cader Idris, specially taken by FRITH & CO., LONDON, and C. fl. YOUNG-, DOLGELLEY Mounted and unmounted. On sale by MORRIS THOMAS, CHEMIST, CORRIS. I HYDROPATHIC BATHS, BORTH. Turkish, Russian, Vapour, Electric, Hot & Cold Salt Water, Seaweed, and all known Baths are now open every Monday, Wednesday, & Saturday. Safe cure for Rheumatism in Joints and Spine, Dispepsia and Corpulency. Dr. Jones, Physician to the Estab lishment, can be consulted at any Time. Prices for series of 12 half price. J. HOHENBERG. PROPRIETOR. TOWYN COUNTY INTERMEDIATE SCHOOL. HEADMASTER: D. H. DAVIES, B.A. ASSISTANT MISTRESS KATE DANIEL, INTER. ARTS. ASSISTANT MASTER THOMAS JONES, A.R.C.S. In commodious and permanent buildings. A Chemical Laboratory equiped for 30 students with the best apparatus procurable now ready. Also a School of Cookery and Laundry Work for the Girls. Classes formed to prepare for Matriculation at the Universities of London and Wales. Tuition fees, ^5 per annum. Boarders re- ceived by Headmaster at low charges. Next term will commence on Monday, Sept. 16th, 1895. Prospectus on application to Headmaster or E. VINCENT HUMPHREYS, Clerk to the Governors. JONES'TREMADOC PILLS Pa un yw y Feddyginiaeth. ag sydd wedi cael prawf hwyaf a mwyaf effeithiol i Gleif- ion yr Oes ? ATEB PELENAU LLYSIEUOL JONES, TREMADOC, a brofwyd yn ystod y Triugain Mlynedd a basiodd, y ieddyginiaeth fwyaf effeithiol er symud pob anhwylderau, a rhagflaenu pob doluriau sydd yn dilyn diffyg treuliad bwyd. A oes perygl rhedeg ar ol pelenau newydd- ion a gynygir yn awr i'r wlad ? ATEIL-OES; gwell yw cadw at yr hen Feddyginiaeth Gymreig, brofedig, sef JONES' TREMADOC PILLS, a brofwyd am gynifer o flynyddoedd yn y adferydd iechyd i filoedd o ddioddefwyr gan Ddiffyg Treuliad, Gwyntogrwydd, llhvrymedd y Cohuldion, Crydcymalau, Dolur yr Afu (Liver ComplaintJ, Gravel, y Piles, Poen yn y Pen, &c. A oes rhyw Feddyginiaeth wedi dal ei thir am gynifer 0 ugeiniau o flynyddoedd, a defnyddiad mor gyffredinol 0 honi gan y genedl, a JONES' TREMADOC PILLS P ATEB.—Nac oes, yr un tebyg iddi. Ymofyner a'r GoruchAvylwyr am dystiol- aethau o welliadau miloedd a adferwyd o yiiiyl angou drwy offerynoliaetli PELENAU JONES, TEEMADOC. Ar worth gan holl gyffurwyr y byd, mewn blychau Is. lc., 2s. 9c., a 4s. 6. Y rhai mwyaf yw y rhataf mewn cydwerth. vle-Goelieler Twyll—Nid oes llai na blweh cyfan o BILLS TEEMADOC i'w cael Ar worth gan Mn. MOEEIS THOMAS, PFEEYLLYDD, CORRIS.

LLYFRVU