Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

15 articles on this Page

Advertising

Y SENEDD NEWYDD.

.TRO I'R AIPHT.

PIGION.

ABERYSTWYTH.

DINAS MAWDDWY.

ABERANGELL.

I MACHYNLLETH.

BWRDD YSGOL TALYLLYN.

CORRIS.

ATMLNGMTI 14 Wtazg. -:0:---

News
Cite
Share

ATMLNGMTI 14 Wtazg. -:0: [Y GENINEN EISTEDDFODOL am Awst, 1895]. Daeth y Geninen Eisteddfodol allan eto eleni, a'i golwg mor siriol ag erioed, yn fardd- oniaeth i gyd. Darllenasom hi o'i chwr, o'i dechx-eu i'w diwedd, heb adael heibio ddim 0 honi, ac yr ydym yn teimlo ei bod yn dda drwyddi. Dechreua gyda phiyddest wastad- dda gan John Owen ar Cyfoded Duw.' Mae yr eiddo Mafonwy ar Grist yn eistedd ar Ffynon Jacob yn rhagorol, yn ei chynllun a newydd-deb ei barddoniaeth. Nid yw cywydd L1ew Hiraethog ar 'Fywyd,' a'i gynghanedd- ion mor gryfion a swynol a'r eiddo ef yn gyff- redin, ond y mae yn llawn o feddylian tlysion. Ceir yn mhryddesr Gwili ar Farddoniaeth' ehediadau pell-gyrhaeddol; dyddorir y dos- barth diweddaraf 0 feirdd wrth edrych ar ei wenol-awen yn ei chwyldroadau wrth chwilio am ysbrydion y testyn. Cawn yma bwt o gywydd ar Yr aelwyd,' o waith Dyfed; yn wir, mae hwn yn dda, ac yn swynol fel rhos- hvyn myrddliAV o farddoniaeth beraroglus yn cael ei ddal o'n blaen yn y plethiadau mwyaf cywrain a phrydferth. Darllenasom yr awdl ar Adda,' gan y diweddar loan Arfon lawei o flynyddau yn ol, ac y mae yn dal o hyd yn ei bias. Mae Bug'eileg gan Gwylfa yn fywiog a dyddorol. Pryddest Elfyn ar Dyn a A allan i'w waith ac i'w orchwyl hyd yr hwyr' yn deilwng o'i hawdAvr a Tuchangerdd Alafon ar Hunan yn dra miniog. Cawn dameidiau blasus yn mhryddest Penllyn, Ar Hwn yr edrychaf; ac yn aAvdl Y Gadair Ddu,' gan y diweddar Tudno. Cawsom bleser neillduol wrth ddarllen cywydd 'YGoedwig' gan ein hen gyfaill loan Anwyl, mae ei gynghanedd- ion ef, fel arfer, yn naturiol, a'i syniadau yn brydferth, Mae darllen pryddestau Daeth yr awr gan Rhydfab, a 'Crist yn cario ei groes gan Ap lonawr, yn ddyddorol i'r awen, ie, ac yn fucld i'r ysbryd. Cawsom eto gryn foddhad wrth ddarllen cywydd yr hen frawd leuan lonawr ar 'Ddinystr Sodom a Gomon'ah,' buddugol yn Nolgellau dcleng mlynedd ar hugain yn ol. Cynwysa rai llinellau cyffrous mewn cynghanedd gref. Yr oedd leuan yn dipyn o gawr ar faes yr awen cyn geni y rhan fwyaf o feirdd y Geninen hon. Fel mae y byd yn myned rhagddo Ceir yn awdl y diweddar anwyl Ellis Wyn o Wyrfai ar 'Adgymodiad Beli a Bran adroddiad eglur iawn 0 hanes y cweryl rhwng y ddau frawd, wedi ei wisgo mewn cynghanedd hynod o ddiwast a naturiol. Mae araeth Convena wrth Bran ei mhab yn effeithiol iawn, a'r cymodiad a ddilynai hyny yn ddigon i dynu dagrau. Deil pryddest 1). Ifor Jones ar Hwn fydl mawr i'w darllen lawer gwaith drosodd; y mae yn gynyrch myfyr galluog, a delw awen yn amlwg yn ei chaboliad. Ceir yn y rhifyn hwn bryddestau gwerthfawr eraill, megis Dafydd a'i l-'fondafl' gan Ap lonawr, Rhwyg-iad y lien' gan E. WTnion Evans, a 'Dag-rau'r Gwtredwr gan Tudur ap Hywel. Hefyd, cywyddau ar I Ar- ucheledd' gan Bethel, a'r Berth yn llosgi gan Barlwydon; ynghyda lliaws 0 ddarnau byrion ac englynion ar wahanol destynau. Y mae y Geninen hon yn sylltwerth dda. CYFRES YSGOLION DYDDIOL HUGHES A'I FAB. Rhif 2. Gan Einion a J. O. Reese. Y mae y cen wedi syrthio oddiar lygaid y Swyddfa Adclysg gyda dysgu'r Gymraeg yn yr ysgolion Maent yn awr yn rhoddi pob cefn- ogaeth i hyn)', ond teimlir dilTyg am lyfrau priodol i'r amcan. Y mae yr uchod yn ateb y pwrpas i'r hya ei bwriadwyd, a da y gwnai yr ysgolion ei fabwysiadu.

BWRDD YSGOL TALYLLYN.

Y DIWEDDAR H. LL. JONES, CORRIS.

YR AMAETHWYR A'R GWEITHWYR.

PRIODAS EURAIDD NHAD A MAM.