Hide Articles List

15 articles on this Page

Advertising

Y SENEDD NEWYDD.

.TRO I'R AIPHT.

PIGION.

ABERYSTWYTH.

DINAS MAWDDWY.

ABERANGELL.

I MACHYNLLETH.

BWRDD YSGOL TALYLLYN.

News
Cite
Share

BWRDD YSGOL TALYLLYN. Awst i3eg. Mr. W. R. Williams, yn y gadair. Penodwyd Miss Jannett Roberts yn athrawes gynorthwyol yn ysgol Corris dros dymor, a Mrs. Williams, YsgoJ y Bwrdd, i fod yn ei lie yn Tynyberth. Yn ol awgrym Swydd- fa Addysg, estynwyd tymor prentisiaeth Wm. Hughes hyd y Nadolig. Darllenwyd adrodd- iad ysgol ddyddiol Corris. Ymddengys fod rhyw gamgymeriad yn adroddiad yr Y sgol Nos ac y mae y Bwrdd mewn trafodaeth a'r Swyddfa Addysg yn ei gylch. Penderfynwyd gwahodd personau i'r cyfarfod nesaf sydd yn dwyn achwyniadau yn yr ardal yn erbyn y Bwrdd er mwyn rhoddi cyfie iddynt i egluro eu hachwynion, ac er rhoddi mantais i'r Bwrdd 1 amddiffyn eu hunain. Ac os ceir fod yr achwynion hyn yn cael eu gwneyd ar gam, dis- gwylir i'r cyfryw eu galw'n ol, a gwneyd ym- ddiheuriad i'r Bwrdd.

CORRIS.

ATMLNGMTI 14 Wtazg. -:0:---

BWRDD YSGOL TALYLLYN.

Y DIWEDDAR H. LL. JONES, CORRIS.

YR AMAETHWYR A'R GWEITHWYR.

PRIODAS EURAIDD NHAD A MAM.