Hide Articles List

15 articles on this Page

Advertising

Y SENEDD NEWYDD.

.TRO I'R AIPHT.

PIGION.

ABERYSTWYTH.

DINAS MAWDDWY.

ABERANGELL.

News
Cite
Share

ABERANGELL. LLWYDDIANT. — Enillwyd y Mawddwy Scholarships yn Ysgol Ganolraddol Towyn gan David Jones, Maesygamfa, ac Annie M. Davies, Brynmynach,—y ddau yn ysgolheigion yn Y sgol y Bwrdd. ADRODDIAD ARHOLWYR EI MAAVRHYDI. —Arholwyd yr ysgol eleni gan y prif arholwr sef AV. Williams, Ysw., M.A., yn cael ei gyn- orthwyo gan Mr. D. Thomas, B.A. Yn ddi- weddar derbyniwyd yr adroddiad ffafriol can- 1ynol, yr hwn sydd yn gredit i Mr. Reese a'i gynorthwyesau:—" Y mae'r ysgol hon mewn trcfn ragorol, ac yn cael ei haddysgu gyda zel, effeithiolrwydd a llwyddiant. Y mae'r ysgrifen yn parhau i deilyngu canmoliaeth arbenig. Y mae'r rhifyddiaeth yn dda iawn yn y dosbarth- iadau uchaf. Ymae'rSaesne( wedi gwella, ac y mae yn awr yn dda iawn. Y mae'r gwniad- waith, canu a'r Gymraeg, yr hwn a gymerir fel pwnc neillduol (specific subject), oil yn glod- fawr iawn. Gwnaeth y babanod yn dda iawn. Yr oeddis wedi parotoi llawer o Kindergarten exercises hynod wych. Aeth y plant drwy eu mucical drill a'u fan drill gyda chywirdeb a phleser amlwg. Bydd yr offeryn cerddorol gwerthfawr a'r llyfrgell a anrhegwyd gan fon- eddiges a boneddwr, y rhai sydd yn cymeryd llawer o ddyddordeb yn yr ysgol, o wasanaeth dirfawr i'r ysgol." BANC CYNILO.—Yn ystod y pedair blynedd diweddaf, y mae'r plant wedi rhoddi dros 25op. yn y bane cynilo, sydd mewn perthynas a'r ysgol. Y flwyddyn ddiweddaf rhoddwyd 4-ip. i mewn. Dyma gyfle heb ei ail i ddysgu cynil- deb i'r to sydd yn codi. Rieini gwnewch yn fawr o'r drafferth a gymerir gyda'ch plant. TE PARTI A GWOHRWYOX.—Y diwrnod cyn tori i fyny am wyliau yr haf, rhoddodd Mrs. Walton y wledd flynydclol i blant Y sgol y Bwrdd. Gwasanaethwyd wrth y byrddau gan Mrs. Davies, Brynmynach, Mrs. Jones, Post Office, Miss Price, Miss Vaughan, a Mrs. Breese. Fel arferol gwnaeth, y plant gyfiawn- ,,y der a'r wledd ragorol a barotowyd iddynt. Ar ddiwedd y dydd gwobrwywyd y goreuon. Enillwyd y prif wobrwyon gan James E. Pugh, Annie M. Davies, a Sarah Owen. Rhanwyd tua 45 o lyfrau. Canodd ac adroddodd y plant amryw ddarnau er boddhai mawr i'r gwran- dawyr. Ar ol talu diolchgarwch i Mr. a Mrs. Walton am eu haelioni a'u carcdigrwydd di- gymhar, hefyd i'r boneddigesau am wasan- aethu wrth y byrddau, ac i'r athrawon am eu gwaith rhagorol yn ystod y ihvyddyn, ym- wahanwyd ar ol treuli.o diwrnod hynod ddymunol. BWRDD YSGOL NEAVYDD.—Da genym weled fod y trethdalwyr wedi blino ar etholiadau, ac wedi bod mor ddoeth a dewis yr hen aelodau.

I MACHYNLLETH.

BWRDD YSGOL TALYLLYN.

CORRIS.

ATMLNGMTI 14 Wtazg. -:0:---

BWRDD YSGOL TALYLLYN.

Y DIWEDDAR H. LL. JONES, CORRIS.

YR AMAETHWYR A'R GWEITHWYR.

PRIODAS EURAIDD NHAD A MAM.