Hide Articles List

15 articles on this Page

Advertising

Y SENEDD NEWYDD.

.TRO I'R AIPHT.

PIGION.

ABERYSTWYTH.

News
Cite
Share

ABERYSTWYTH. TAI i'it GWEITIIWYR.—Yn y CyngorTrefol, ar y 6ed cyfisol, dygodd Mr. C. M. Wil- liams gerbron gynygiad fod darpariaeth i adeiladu tai i'r gweithwyr o dan Ddeddf Tai y Dosbarth Gweithiol i gael ei gyflwyno i'r Pwyllgor Arianol. Dywedodd Mr. Wil- liams ei bod yn llawn bryd cael cynllun ym- arferol i godi tai i'r gweithwyr yn y dref. Gallai y pwyllgor ystyried y moddion i ddwyn hyn oddiamgylch. Os mabwysiadai y Cyngor adran 3ydd o Pdeddf 1890, gallant ofyn i'r Bwrdd Llywodraeth Leol gadarn- hau benthyciad arian i adeiladu y tai. Nid oedd dim dadl am yr angen. Yr oedd oedd dim dadl am yr angen. Yr oedd gweithwyr yn Aberystwyth yn cael eu gorfodi i fyw mewn tai anghymwys, ac eraill yn methu cael rhai o gwbl. Gobeith- iai y cymerai y Cyngor y mater hwn dan eu h ystyriaeth ddifrifol a mwyaf ebrwydd. Siaradodd y Maer ac eraill o blaid y cynyg- iad, a phasiwyd of. Y,AIDIIOcHi.-Pa-,iw d, hefyd, fod yr arol- y I ygydd i roddi rhybuddion i fynu ar draeth y castell er diogelwch i'r ymdroclrwyr yn y lie hwnw.

DINAS MAWDDWY.

ABERANGELL.

I MACHYNLLETH.

BWRDD YSGOL TALYLLYN.

CORRIS.

ATMLNGMTI 14 Wtazg. -:0:---

BWRDD YSGOL TALYLLYN.

Y DIWEDDAR H. LL. JONES, CORRIS.

YR AMAETHWYR A'R GWEITHWYR.

PRIODAS EURAIDD NHAD A MAM.