Hide Articles List

15 articles on this Page

Advertising

Y SENEDD NEWYDD.

.TRO I'R AIPHT.

PIGION.

News
Cite
Share

PIGION. Y mae Arlywydd presenol Ffraine yn Brotestant. Syr P. 13. W. Bulkeley, tad y baryvnig presenol, oedd yr olaf o'r pendefigion a feddai wacd (H-mreig digymysg. Alao symudiad ar droed i gyflwyno tysteb i'r goruchwyliwr poblogaidd Mr. Meyrick Roberts, U.H., Bryneglvrys, Abergynolwyn. Yn nghyfarfod diweddaf Bwrdd Pysgota yr Hafren cwynid fod eanoedd o bysgod yn cael eu lladd drwy anmliurcdd yr afon. Y mae y Pab wedi apwyntio y Tad Francis Mw.styn, Birkenhead, yn Esgob yr oglwys Babaidd yn Nghymru. Cynlielir yr ymclnviliad i'r cais o sefydlu Cynglior Dosbarth Trefol i Aberdyfi le ddydd Iau, yr 22ain cylisol, yn neuadd y dref, Aberdyfi. Mae Mr. Yaughan Dayies, A.S., wedi ei gymeryd yn glaf yn Marienbad, Aw-stria, fel nas gallodd fod yn bresenol yn agoriad y Senedd, ond disgwylia cldychwelyd yn mhen pythefnos. Cymerodd eyflafaii ercliyll le nos Fercher, y 3 lain cyntisol ger Kucheng, China. Phoddwyd gorsaf genadol berthynol i Gym- deithas Genhadol Eglwys Loegr ar dan gan y CJhinoaid panboeth, a llofruddiwyd mewn dull barbaraidd y ceuhadwr, Mr. Stewart, wvih 0 ferched ac un plentyn. Mae Prydain wedi galni- ar Lywodraetli China i Ayneyd ymclnviliad i'r gyflafan, ac amddiffyniad i'r Prydeiniaid sydd yn y wlad hono. Gvyrtliododd Mr. Bryn Roberts gynorth- ""yo oi gydaelod Mr. Lloyd-George yn yr etholiad diweddaf dan yr esgus nad oedd iy)i d-) Mr George yn loyed i'r Llywodraeth Ryeld- frydol. Y mae un peth arall sydd eisiau bod yn loyal iddo, sef i egwyddorion Rhydd- frydiaetlv. Beth bynag ydyw daliadau Mr. Bryn Roberts, y mae un peth yn eglur, nid yw ei ei liuu yn Radical, fel y gwelir yn mhlith pethau eraill, yn ei waith yn pleid- loisio yn erbyn Ymreolaeth i bedair rhan y Deymas. Parodd yr anffawd i Mr. Frank Edwards golli ei sedd fwy 0 ddwysder nag unrhyw gollod arall yn yr etlioliadau yn Nghymru. Y mae Mr. Edwards yn esiampl dda 0 gym- wysderau aelod Cyinreig. Mae wedi bod yn ilaerdlaw ymhob symudiad o blaid rhyddid, cyson yn ei bresenyldeb yn y Ty, ac ynperthyn i'r blaid a ystyrir gan rai yn eithafol; eto y mae ei bwyll gymaint a'i wroldeb. Ni ry- feddwn nad gwell fuasai gan ei frawd, Ficer Corris, ei weled yn cadw y sedd, er fod y ddau frawd yn hollol wahanol eu barn ar bwnc Padgvsylltiad. Ond fe dry yr olwyn eto, a'r gwr i adenill y sedd i'r Rhyddfryd- wyr, yn ddiameu yw lir. Frank Edwards. Yn niwedd y mis diweddaf, fe gollwyd ebol blwydd i Syr Pryse Pryse, Barwnig, Gogerddan, ar y mynydd ac ar ol chwilio rhyw ychydig am dano, rhoddwyd y mater yn Haw yr heddgeidwaid, gan dybied ei fod wedi ei ladrata. Ond yn mhen ychydig ddyddiau cafwyd yr ebol wedi trigo ar dir teg mewn ychydig o latheni i'r llwybr. Beth pe buasai ein bugeiliaid a dynion ein gwlad mor ddrwgdybus a liyna, canys yr oeddynt mor ddrwgdybus a Saul am Dafydd. Ai tybed fod yn angenrlieidiol rhoddi peth fel yna yn llaw yr heddgeidwaid cyn chwilio yn famdaeh am dano ?

ABERYSTWYTH.

DINAS MAWDDWY.

ABERANGELL.

I MACHYNLLETH.

BWRDD YSGOL TALYLLYN.

CORRIS.

ATMLNGMTI 14 Wtazg. -:0:---

BWRDD YSGOL TALYLLYN.

Y DIWEDDAR H. LL. JONES, CORRIS.

YR AMAETHWYR A'R GWEITHWYR.

PRIODAS EURAIDD NHAD A MAM.