Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

-------__--_ Jldgoftcm am$orris,

O'R FFAU

News
Cite
Share

O'R FFAU GAN LLEW. Yn ol pob tebyg, fe ohirir y Senedd yn mis Medi nesaf hyd lis Chweiror nesaf. Yn ol barn Gurnos y mae y geiriau Rhyddfrydwr -Undebol a I I Nob-Lichodon- osor yn pori gwellt" yn gyfystyr. Mr. David Jenkins, Mus. Bac., Aber- ystwyth, oedd y cyntaf yn Nghymru i gaol y gradd o A.C., mewn cerddoriaeth Soiffa. Enillodd Mr. Jenkins y gradd a enwyd yn 1867, pan yn ddeunaw mlwydd oed. Deallwxx y bydd y bardd Coronog Cadfan Davies, wedi gwnryd ei breswylfod yn Beaumaris ymhen rhyw ddeufis. lydcl hyn yn gaffaoliad mawr i'r Monwysion, ac y nou gosod ar dir gobaith i gael aiiil i eisteddfod bellach yn Mon. Y mae y Parch. J. H. Jowett, M.A., gweinidog eglwys gynulleidfaol St. James's Newcastle-on-Tyne, wedi ateb yr alwad a gafodd i fed yn olynydd i'r diweddarDr. Dale, Birmingham. Dyn ieuanc ydyw Mr. Jowett, ychydig dros ei ddeg-ar-hngain, ond y mae wedi codi yn gyflyin er pan yirmeillduwyd ef i gyflawxx waith y weinidogaeth yn mis Hydref 1889. Y mae yn bregethwr godidog, ac wedi gwneyd gwaith efengylwr yn Newcastle. Y mae'r Proff. Anwyl o Aberystwyth wedi ymgymeryd ag 3rsgrifenti a'r faterion Celtaidd i gylchgrawn a gylLoeddir yn yr Almaen. Golygir y cyhooddiad gan Dr. Kuno Meyer, o Liverpool, ac eraill. Dealhvn fod Dr. Meyer yn ysgolor Celtaidd gwych. v Y mae ffynon GwenfErewi, yn Nhreffynon, yn para i dynu sylw, a lliaws mawr o borer- inion yn dyliio vno o bob ewr o'r wlad. Dydd Sabbath cyn y diweddaf, buwyd gyda rhwysg mawr yn gosod darlun o Fiir- 8aiites y Cyngor Da," mewn ysgrin yn Bglwys Gwenffrewi. Gwnaed yr achlvsur yn un rliwysgfawr, drwy orymdeithio, canu, a phethau eraill, a'r Tad Scoles o Luudain iu yn gwasanaethu am y clycld. Dwrdia y Toriaid yn Lichfield ddoisebuyn erbyn otholiad Mr. Fulford, gan haeru mai trwy freib a llygrodd y buddugoliaetlxodd efe ar ei gyd-ymgeisydd. (hid prin y credwn oto fod syhvedd yn y bygythiad hwn. Yr ydym o galon -it dymuno llorigyfarch Pedrog ar ei lwyddiant yn onill cadair eis- teddfod gadoiriol Llanelli, ac i'r un graddau y llongyfarchwn LICAV Ijhvyfo ar ei waith yntau yn enill y goron ar y testyn—" loan y Disgybl Anwyl." Y wers ellir ddysgu wrth ddarllen newydd- iadur Mr. T. M. Ilealy, pan yn traethu ei farn o berthynas i'r Etholiad Cyffredinol i'r Iwerddon yw, mai gwell fuasai iddynt ofyn, nid am ymreolaeth mwyaeh, ond yn hytrach am ymwahaniad llwvr oddiwrth Brydain. Yn unol a gorchynxyn Esgob Exeter dar- llenid gweddiau o ddiolchgarwch ymhob eglwys o fewix yr esgobacth am fod yr etlvol- iadau wedi troi o blaid y Toriaid. Yn sicr, y mae efe mown angen am ddoetliineb, gan nad beth am ras. Tebygol iawll y lru. unwaitlx y buasai Cadair lywyddol Ty v Cvffredin yn cael ei gwneyd yn destyn CAveryl, nid rhwng y Rln'ddfry'dv.'yr a'r Toriaid, ond yn hytrach ymysg y glymblaid IJndobaidd. Mynai un dosbarth o honynt droi Mr. Gully o'i swydd, am y l'heswm ei fod yn Phyddfrydwr, a gosod Tori yn ei le. Diau mai hyn fuasai Ir. Balfour yn lioffi ei weled yn cael ei Avnevd. Ond aotli y dosbarth arall yn gryfach, ac felly hAvy a orfu. Teimlent na ddylasai swydcl y Ucfarydd rliag byth cael oi darostwiig i fod yn "asgwrn y gylo- ii yn y byd gwleidydclol. Modddvnag, dewisir Mr. Gully heclclyw (dyddLlun), heb ymryson na, chynen. Eel yr oedd y llestr "Angelica" o Gaer- dydd ar ei mordaith o Bordeaux i Barry gvda Uwyth o good at Avasanaeth pvllau glo Morgan\>*g', hi a darawodd ar y v ci-eigiau gerllaAv Milfford, yn gynar foreu Gwener, a sxxddodd cyn ychydig fyuydau. Yr oedd 18 o bersonau ar ei bwrdd, yn cynwys gwraig a nai y cadben, ond llwyddasant i gyd, ac eithrio taniwr o'r enw Davey, i gyrhaedd Ynys Skokham. Yr oedd yn niwl tew ar y pryd, ac yn foreu hynod dywyll. Achub- wyd y criw oddiar yr ynys yn y prydnawn, gan yr agerlong "M. J. Hedley," yrhon a'u dygodd i Bristol. AYedi lxir guro y perthi, y mae eglwysi Annibynol Pencader yn nghyfundeb Cere- digion wedi penderfynu yn unfrydol a'r roddi galwad gynes i Mr. T. Lloyd Jones, o Goleg Newydd Llundain, i ddyfod yn weini- dog arnynt; ac mae Mr. Jones, yn ol fel y deallwn, wedi arwyddo ei barodrwydd i dderbvn y cyfryw. Graddiodd y gwr ieuanc gobeithiol hWIl yn Mhrifysgol Lli-in- dain pan yn efrydydd yn Ngholeg Preshyteraicld Caerfyrddin, ac wedi hyny o'r Coleg Newydd, gracldiocld mewn duAvinydd- iaeth yn Mhrifysgol St. Andrews yn yr Alban, nxae felly yn ysgolhaig gwych, ac yn bregethAvr cymeradwy. Boed iddo lwyddiant yn ei faes eang.

NODION 0 TOWYN.

EISTEDDFOD GADEIRIOL COUPvIS.…

ABERMAW.