Hide Articles List

15 articles on this Page

Advertising

ANWIREDDAU TORIAID.

ADDYSG GANOLRADDOL . MALDWYN.

PROFF. RHYS AR FYFYRWYR CYMREIG.

News
Cite
Share

PROFF. RHYS AR FYFYRWYR CYMREIG. Wrth ranu'r gwobrwyon i fyfyrwyr Coleg Llanymddyfri, dywedodd Proffeswr Rhys, penaeth Coleg yr Iesu, Rhydyehain, fod Coleg fyr Iesu mewn perthynas a'r hwn yr oedd y coleg hwnw, yn dal ei dir yn dda. Tuag at iddo barhau folly, a rhagori ar y gorphenol, dylai Llanymddyfri, yn gystal a sefydliadau eraill, anfon ychwaneg o ddynion galluog iddo. Nid oedd yr un coleg yn gweithio yn galetach na Choleg yr Iesu, ond yr oedd y OYlllry dan anfantais o fod llawer o amser wedi ei golli, ac o ddiffyg iiioddion at gwrs y Brif Athrofa. Yr oedd awdur- dodau Coleg yr lesu yn benderfyndl i'w gadw at wasanaeth Cymru. Ni ofynent beth oedd credo na phlaid neb, ond dis- gwyliant ganddynt wneyd eu dyledswydd trwy waith caled. Ni byddai ewrs vn y Brif Athrofa yn gymaint o atalfa ag y tybid. Aeth ef i'r Brif Athrofa gyda 200p.—enillion pum' mlynedd. Treuliodd amser da yn Pfrainc a Germany, a phan gymerodd ei radd, yr oedd ganddo 120p. yn weddill ar 01 talu ei ddyledion.

DINAS MAWDDWY.

MACHYNLLETH.

LLANBRYNMAIR.

GLASBWLL.

ABERYSTWYTH.

CORRIS.

NODION GWEITHFAOL.

Family Notices

LLYFRAU am Bris Gostyngol.…

BWRDD PYSGOTA MEIRION.

BERRIEW.