Hide Articles List

15 articles on this Page

Advertising

ANWIREDDAU TORIAID.

ADDYSG GANOLRADDOL . MALDWYN.

PROFF. RHYS AR FYFYRWYR CYMREIG.

DINAS MAWDDWY.

MACHYNLLETH.

LLANBRYNMAIR.

GLASBWLL.

ABERYSTWYTH.

News
Cite
Share

ABERYSTWYTH. Y mae yr ymwelwyr a'r dref hon yn ystod y dyddiau hyn yn anarferol o luosog, y tai yn llawnion, a llawer yn troi i ffwrdd o eisiau lletty. Gan fod y Gorphoriaeth yn gwneud cymaint i hyspysu manteision y lie, fel ag i ddenu deithriaid yma, oni ddylent hefyd wneyd rhywbeth mwy n?g y maent wedi ei wneyd mewn darparu tai ar gyfer y cyfryw ? YSGOLDAI Y B"rRDD.-Dydd lau rhanwyd gwobrwyon a thystysgrifau am bresenoldeb yn ystod y flwyddyn yn ysgoldy y dref. I'r plant a fynychodd 400 o weithiau rhoddvvyd gwob- rwyon, ac i'r rhai fynychodd 350, dystysgrifau. Yr oedd aelodau y Bwrdd yn bresennol. Cymerwyd y gadair gan Henadur Peter Jones, yr hwn a ranodd y gwobrwyon a'r tystysgrifau i'r bechgyn Prebendary Williams i'r genethod, a Mrs Griffiths i'r babanod. Yr oedd cyfanrif y gwobrwyon yn 122, a'r tystysgrifau yn 161. Yna torodd yr ysgol i fynu am y gwyliau. COLEG Y BEDYDDWYR. Cynhaliwyd gyfarfodydd blynyddol y sefydliad hwn yr zil a'r 3ydd cyfisol. Traddododd y Parch T. John, Ffynonhenry, y bregeth flynyddol i gynulleidfa luosog, yn nghapel Bethel, dydd ,,y lau, a chyfarfyddodd y pwyllgor yn yr hwyr. Boreu dydd Gwener, cynhaliwyd cyfarfod gweddi yn y capel Sacsneg, pryd y traddodwyd anerchiad gan y Parch D. B. Edwards, "Aber- honddu, yr hwn a lywyddodd. Wedy'n cyn- halwyd pwyllgor yn nghapel Bethel, i drafod achos y Coleg, ac yn ddilynol gyfarfod o'r aelodau am ddau o'r gloch. Yn yr hwyr pregethodd y Parch J. M. G. Owen, Birming- ham, yn Saesneg, yn nghapel Alfred-place. Swyddogion y Coleg ydynt:—Athrawon, Parchn. J. A. Morris a T. Williams; trysoryddion, Mri James Rowlands a John Morgan ysgrifenyddion, Mri James Jenkins, Benjamin Thomas, and D. F. Ellis.

CORRIS.

NODION GWEITHFAOL.

Family Notices

LLYFRAU am Bris Gostyngol.…

BWRDD PYSGOTA MEIRION.

BERRIEW.