Hide Articles List

15 articles on this Page

Advertising

ANWIREDDAU TORIAID.

ADDYSG GANOLRADDOL . MALDWYN.

PROFF. RHYS AR FYFYRWYR CYMREIG.

DINAS MAWDDWY.

News
Cite
Share

DINAS MAWDDWY. TRIP I ABERYSTWYTH,-Dydd Llun, y 29ain eynfisol, aeth Ysgolion Sul yr Annibynwyr y Dinas. ^Llanymawddwy, Cov/arch, a llawer eraill i'r lie uchod am drift. Yr oeddy tywydd yn ffafriol a dymunol. Mawr oedd y siarad a'r canmol ar ol dyfod adrcf. BWRDD YSGOL.—Gorphenaf 3oain. Pres- enol, Syr E. Buckley, Plas,; Parch. Thomas Thomas, Mallwyd; Mri. M. Evans, Llythyr- dy; E. H. Davies, Brynmynach Thomas Davies (Tegwyn), a'r Parch. William Wil- liams, clerc. Darllenwyd reports yr ysgolion a chafwyd fod ysgol Aberangell, fel un Min- llyn wedi pasio eleni yn y radd flaenaf ac ysgol y Dinas wedi cael y swm uwchaf oil o grant. Gosodir y ddwy ysgol yn awr ar dir na bydd eisiau cynal arholiad arnynt y flwyddyn nesaf. Ac yr ydym yn llongyfarch staff y ddwy ysgol ar eu llwyddiant. Ocdwyd codi yn nghyfiog yr ysgolfeistri hyd y cyfarfod nesaf. Oedwyd myned ymlaen gyda'r adeilad newydd hefyd hyd y cyfarfod nesaf. Da genym hysbysu fod dau o ysgol Aberangell wedi pasio yn llwydd- ianus i Y sgol Ganolraddol Towyn. Mr. D. Jones, Maesygamdda, a Miss M. A. Davies, Brynmynach. CVMANFA YSGOLION YR ANNIBYNWYR.— Gorphenaf 7fed, cynhaliodd Annibynwyr y Dinas a'r cylch eu cymanfa flynyddol. Daeth cynulliad da i'r wyl, ac yr oedd yn amIwg- fod caredigion yr Y sgol Sul yn y cylch wedi bod yn ymdrechgar a nodedig o weithgar dros ei haddysg a'i hegwyddorion, Cynhaliwyd cyn- hadledd am haner awr wedi deg 0 dan lyw- yddiaeth Mr. J. Jones, Meirionfa, er ymdrin a gwaith yr ysgolion; ac am ddau holwyd y plant yn hanes lesu Grist gan y Mri. E. Evan*, Post Office, a H. H. Jones, Ivy Cottage. Am chwech, holwyd yr holl ysgolion oddiar yr ail benod o'r Actau gan y Mri. L. Jones, Bwlch, a M. Evans, Post Office. Da genym weled golwg mor lewyrchus ar undeb yr ysgolion. Eled rhagddo.

MACHYNLLETH.

LLANBRYNMAIR.

GLASBWLL.

ABERYSTWYTH.

CORRIS.

NODION GWEITHFAOL.

Family Notices

LLYFRAU am Bris Gostyngol.…

BWRDD PYSGOTA MEIRION.

BERRIEW.