Hide Articles List

18 articles on this Page

Y GYNHADLEDD WESLEYAIDD.

TRO I'R AIPHT.

News
Cite
Share

TRO I'R AIPHT. GAN GOROXWY JONES. YIII. Mynych y sonir yn y Beibl am y praidd, "gwylio y praidd," porthi y praidd," dyfrhau y praidd," "arwllin y praidd," &c. Hawdd iawn deall ystyr ymaclroddion fel hyn yn yr Aifft, He nad oes na chlawdd na gwyrch o ben-bwy-gilydd i'r wlad. Y mae yn rhaid wrth rywun o hyd i wylio y praidd. Fe welir y bugeiliaid yma a. thraw yn eistedd yn ,hamddenol ar y llawr, yr allifeiliaicl-yn gamelod, ychain, defaid, a geifr, yn pori yn heddychol gyda'u gilydd, a hyny 0 fewn cylch penodedig. Os digwydd i un o honynt grwydro ambell dro dros y terfyn, buan y daw yn ol i'w le ei hun ar alwad y hugail-" y maent yn adnabod oi lais." Ar fachlud haul, gwelir ef "a'i wialen a'i flon" yn ei law, yn cyfeirio ei gamrau tuag adref, a'r praidd yn nfudd ddilyn ar ei ol. Nid oes angen arno ef am y ci fel yn ein gwlad ni i gyfathru, i ruthro, a gwylltio yr anifeiliaid. Nid yw y cwn mewn bri yno, crwydro y ddi-gartref y maent yn heolydd y ddinas, yn eiddo pawb ac yn eiddo neb. Y own i fesur mawr ydyw scavengers y plwyfi. a'r dinasoedd. "Oddiallan y mae y cwn yn wancus am unrhyw ysglyfaeth deflir iddynt. Nid oes dynged rnor ofnadwy, i'r syniad dwyrciniol, iia'r farii oddiweddodd, J&sebel ac er<Jil, spf fod y cwn yn bwyta eu cnawd ac yn llyfu eu gwaotl wrth fur y ddinas." Nid oes dim a ddigia AifftiN)-r yn fwy na dweyd wrtho inai. ei ydyw. Hawdd deall gwawd iaith dirmygus Goliath wrth y llanc Dafydd a'i ci ycl wyf li? Cawsorn ein siomi yn fa,wr yno yn y rneirch. Nid ydynt i'w canfod o gwblyn gweithio ar y tir, ond defnyddir hwy yn y trefydd mewn cerbydau gan mwyaf, anifeiliaid bychain gwn-dn lied wahanol i'r syniad oedd genym ni aiii yr horses." Fe ddygwyd yno geffyl yn ddiweddar o'r wlad hon- ceffyl gwedd eyffredill-y mae i'w weled bob dydd yn cario nwyddau 0 ddinas Cairo i'r gwesty sydd gerllaw y Pyramid mawr. Bob tro y digwyddodd imi ei weled—byddai y cabman, neu y donkey boy. ddigwyddai fod gyda mi yn sicr o alw. fy sylw ato gan ddweyd, dacw y ceffyl mwyaf yn yr Aifft, ac anhawdd iawn oedd cael ganddynt gredu fod digonedd o rai mwy a cliryfach yn y wlad hon. Ond fe geir yma asynod ardderchog, yn esmwyth fel y cryd i'w march- ogaeth ac yn gyflym fel yr aw el. Yr oeddwn yn metliu peidio gofyn i mi fy hun yn ami paham y mac y creadur yma gymaint rha- gorach yn yr Aifft nag yn y wlad hon, a'r unig esboniad welaf ydyw, fod y perchenog yn llawer mwy trugarog wrth ei anifail yno nag yma. Ni chlywais fod yno unrhyw R. S. P. C. A., ac hyd y gwelais i, nid oes angen am yr un, fel rheol y maent yn ofalus iawn am, ac yn dyner tuag at anifeiliaid direswm, a'r anifail yntau yn liawdd ei drin, ac yn ufudd i'r neb sy'n gofalu am dano. Diau mae un o'r creaduriaid mwyaf gwasanaeth- gar yno ydyw y fiiwch. Y mae yno ddau fath—y "fuwch fawr" a'r "fnwch fach" gelwir y naill "y blfffrtlo" a'r llall "y fmyeh" (cow). Creadur mawr afrosgo yw y buffalo. >Y sgwydd uehe], eyrn hirion, yn troi i lawr. Y mae y fuwch fach yn debyg i'r Jerseys" welir yn ein gwlad ni. Creadur llunaidd prydferth iawn. Oherwydd hacrwch y naill, a phrydforthweh y llall, y mae hen ddiareb ymysg y bobl- "Duw a wnaeth y fmveh, ond y diafol wnaeth y buffalo. Pe welir y ddau fath 0 dan yr iau, yn y wlad ac yn y ddinas. Y mac y water-carts yn ninas Cairo yn cael eu llusgo gan deirw ardderchog, yn cyflawni eu gorchwyl yn ufudd ac amyneddgar drwy ganol tvrfaoed(I diri 0 bobl a cherbvdau. Y mae v v llaetli y buffalo yn gryfach 0 lawer na llaoth y I fuwch, y mae y brodorion yn hoff iawn o hono. Nid felly yr Ewropeaid, gwell ganddynt laetli y fmveh, ac er bod yn sicr eu bod yn ei gael, rhaid i'r llaethwr arsvain y fuwch o ddrws i dilrw?, foreu a naíDl, a godro yr hyn fydd ci gwsmer angen am dano o llaon ci lygaid. Y faw h ei huti yw y milk-cart yn ninasoedd Aifft.

ABERYSTWYTH.

MACHYNLLETH.

ABERMAW.

PENNAL.

DOLGELLAU.

CARNO.

J\bnl1Jgiab !l Wtazg.

GWYL YN GLANSEVERN.

-:0:-

Family Notices

LLYFRAU am Bris Gostyngol.…

Advertising

AROLYFRWYDR.

YR EISTEDDFOD GEiiEDLAETHOL.

DYDD MEROHER.

BWRDD YSGOL TALYLLYN.