Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

BARMOUTH. THE HOME OF music FOR MUSIC IN THE HOME IS AT Arnfield's MUSIC WAREHOUSES DOLCELLEY AND BARMOUTH. -:0:- NEW AND SECOND HAND PIANOS, HARMONIUMS AND AMERICAN ORGANS By the best LONDON & CONTINENTAL MAKERS, carefully selected and guaranteed. Before buying elsewhere write for our prices and discount off any Maker's List. We are beyond doubt the CHEAPEST and MOST LIBERAL HOUSE IN THE TRADE to both Cash and System Buyers. 8 A GREAT BOON!! TRY IT. Mr PYEMONT will meet Purchasers at any Maker's Warehouse, and help them with his long practical experience in their selection without further cost, and at trade prices. SPECIAL TERMS FOR CHURCHES, MISSION ROOMS, and SCHOOLS. TUNING AND REPAIRING DEPARTMENT. UNDER THE MANAGEMENT OF MR. PYEMONT, LONDON To meet the requirements in a fast increasing connection Jlvnficfd has the pleasure of announcing that she has made arrangements for the neighbourhood of ABERYSTWYTH MACHYNLLETH TOWYN BALA BARMOUTH HARLECH COAST, and Surrounding District to be visited periodically. Instruments repaired, made nearly equal to new, and kept in tune by yearly contract. Lowest estimates given for Single Tuning and Repairs. All communications to ARNFIELD'S MUSIC WAREHOUSE, BGIaGEMiEY. DARPARIADAU MAWRION ar gyfer yr Haf yn "P A rDTQ: TTHiTTQriC7 JTil>X\»Xjo JUL w U xD Jjiij MACHYNLLETH. :o: DYMUNA RICHARD REES wneyd yn hysbys ei fod newydd ddychwelyd o'r PRIF FARCHNADOEDD lie y gwnaeth bryniadau eang o bob math o Nwyddau Drapery, am brisiau is nag erioed. :o: Pob peth yn NEWYDD, Pob peth yn DDA, Pob peth yn HEAD, :o: Deuwch, Gwelwch, a Bernwch drosoai cxcit iuuiuiu. GWELLHAD ODDIWRTH BESWCH MEWN DENG MUNYD. HAYMAN'S BALSAM, Meddyginiaeth Gyflym at Beswch, Anwyd, a holl anhwylderau y Frest a'r Ysgyfaint. Pan ei gymerir ymadawa'r peswch, anesniwythdor ddiflana, a chanlyna ewsg adfywiol. Anmhrisiadwy a Diogel i blant-Ni chynwysa ddim Opium. Alalia Anwyd. Gwellha Beswch. :0: AR WERTH YN GYFFREDINOL-ls, 18.; 2s. 9c. K L, ROWLANDS, (ESTABLISHED 1860). Liverpool House, Aberdovey, GENERAL GROCERY, PROVISION, AND GENERAL MERCHANT. Agent for Fauldeir's and Keller's Preserves. Peek, Freen & Co.'s Biscuits & Cakes. Crosse & Blackwell's Pickles, Sauces, &c. Patent Medicine Vendor. Home cured Hams & Bacon, Stilton & Cheshire Cheese. Fresh Bread made from Finest Flour Daily. Hand-made Sea Biscuits always in stock. Ceylon and Indian Teas at is. 8d., 2s., 2s. 4d., & 2s. 8d. per lb. Agent for "Tower" and" IJ/cyryd" Teas. LONDON & LIVERPOOL & GLOBE FIRE INSURANCE AGENCY. W. M. JONES, i- i/r A r^TTVISTT T SYLWER: Ceir yma y STOC HELAETHAF a'r DDIWEDDARAF o'r DRAPERY GOREU, am BRISIAU TEG, ac felly SIORHEIR BODDLONRWYDI) I BAWB. DDANODD, TIC, NIWRALGIA. T JON HOWELL "VICTOLINE" Sydcl erbyn hyn yn llwyddiant perffaith, ac yn enill ffafr a chymeradwyaeth ychwanegol bob dydcl. Mae canoedd yn tystiolaethu nad oes dim yn debyg iddo at hvy-r wella Neuralgia, Tic, y Ddanodd, Gwaew drwy esgyrn y Gwyneb a'r Pen, Gums dolurus a chwyddedig, tlx., a'i gwella, nid am funyd and am flynyddoedd. Mae yn taro yn uniongyrchol ar wraidd y drwg, yn cryfhau y Nerves, ac yn clirio yr achos o'r drwg o'r ystumog. Ni ellir rhoddi y feddygin- iaetl-i ia-erthfaivr hon mewn Pills, a gwarentir ei bod yn hollol giir oddiwrth bob cyffyr niweidiol, ac yn llesol iawn i'r holl gyfansoddiad. Cynygir hon gycla'r hyder a'r ymddiried llwyraf i bob oedran-yn feibion a merched. Peidiwch tynu cich danedd cyn trcio un botelaid o'r Victoline, sydd wedi hollol wella cynifer o'ch blaen. I'w gael mewn potelau Is. lie., a 3s. 6c. yr un, Gan Druggists 'a rhai Grocers, neu yn rhacl driver post oddiwrth y Gicnmthurwr am 3c. ychnwanegol. o: DARPAREDIG YN UNIG GAN M. HOWELL JONES, A. P. S, CHEMIST. HIGH STREET PHARMACY TOWYN, MERIONETH. GOREU PR A WF—PRA WF PROFIAD. =- ESGIDIAU! ESG1DIAU!! PRYNWCII EICH ESGIDIAU YN SIOI) DA VIES. \i -.&i Albert House, MACHYNLLETH. Ceil' ganddo ciddo da, rliad, a DIGONEDD 0 LE I DDEVvTS. Gwneir a thrwsir esgtd- Ùw ar y Er hwylusdod i bobl y wlad. tneeir eu hetgidiau, tfyned yn ol gyda hwynt yr WI dydrl THE ABERDOVEY TAILORING AND DRAPERY ESTABLISHMENT FOR LADIES AND GENTLEMEN'S GARMENTS, STYLE, FIT, c:.1 WORKMANSHIP GUARANTEED. Largest STOCK of WOOLLENS in the District. Patterns free Measurements taken on application. ADDRESS:— DAVID HUGHES, ROYAL I-IOUSE, ABERDOVEY. Agent to leading makers of Bicycles Sewing Machines, Ours, and Lccks. All parts of the above cleaned and repaired on the Tranises. Keys of every description kept in Stock. JOHN EVANS, Whitesmith, 25, Maengwyn Street) MACHYNLLETH. HYSBYSIAD PWYSIG!! SHOP IRONMONGERY NEWYOO YN WWYN. DYMUNA MR. W. THOMAS hysbysu trigolion Towyn a'r amgylchoedd ei fod 'wedi agor masnachdy yn •Mcml'cp Aoitoc. Gwerthir pob math o Nwyddau Haiarn, &c., at ddibenion Amaethyddol a Thai, Offerynau Seiri, Olewau, Paent, Lliwiau. HADAU O'R MATH GOREU, A phob nwyddau cysylltiedig, a masnach, Haiarn a Phres AM BRISIAU RHESYMOL. Y Te goreu a mwyaf rhinweddol ydyw ALL AD IN'S MAGIO TEA. I Mewn pacecli I IT), a ilb. f ■ >1 .'ALADDIN*S, tfr J Pris 2s. a 2s. 6c pwys. a Y mae y TE ardderchog hwn yn anghydmarol am Nerth ei Ffrwythlondeb a'i Arogi Hyfryd. Gellir ei gael yn wholesale o 5, Button Street, LIVERPOOL, CAMBRIAN HOUSE, TOWYN. -:0:- TAILORING, DRESSMAKING, MIXxMNERY, FURNISHING AND GENERAL DRAPERY ESTABLISHMENT. ———————:O:——————— JOHN M. JAMES. NEWYDD GYRHAEDD I YNYSLAS Y LLONG BlaODWEH," Gyda llwyth o fyrddau lloriau cocli a gvyn rhagorol dda. Anfoner pob archeb i J. HUGHES JONES, TIMBER MERCHANT\ ABERDOVEY. VINCENT DAVIES. Ironmongery, Ship Chandlery, Grocery, Flour & Corn. Golwir sylw at gyflenwad da o'r nwyddau uchod am brisiau rhesymol. CORNER SHOP, ABERDOVEY. PHOTOGRAPie VIEWS Of Corris District, Talyllyn La\e, and Cader Idr's, specially taken by FRITH & CO., LONDON, and C. H. YOUNG, DOLGELLEY Mounted and unmounted. On sale by I MORRIS THOM S, CHEMIST, C ) RRIS. HYDROPATHIC BATHS BORTH. Turkish, Russian, Vapour, Electric, Hot & Cold Salt Water, Seaweed, and all known Baths are now open every Monday, Wednesday, & Saturday. Safe cure for Rheumatism in-Joints and Spine, Dispepsia and Corpulency.. Dr. Jones, Physician to the Estab lishment, can be consulted at any Time. Prices for series of 12 half price. J. HOHENBERG. PROPRIETOR. TOWYN COUNTY INTERMEDIATE SCHOOL. HEADMASTER: D. H. DAVIES, B.A. ASSISTANT MISTRESS KATE DANIEL, INTER. ARTS. ASSISTANT MASTER THOMAS JONES, A.R.C.S. In comix odious and permanent buildings. A Chemical Laboratory equiped for 30 students with the best apparatus procurable now ready. Also a School of Cookery and Laundry Work for the Girls. Classes formed to prepare for Matriculation at the Universities of London and Wales. Tuition fees, ^5 per annum. Boarders re- ceived by Headmaster at low charges. Next term will commence on Monday, Sept. 16th, 1895. Prospectus on application to Headmaster or E. VINCENT HUMPHREYS, Clerk to the Governors. JONES'TREMADOC PILLS Pa un yw y Pecldyginiaeth ag sydd wedi cael prawf hwyaf a mwyaf cffeithiol i Gleif- ion yr Oes'? ATEB PELENAU LLYSIEUOL JONES, TREMADOC, a brofwyd yn ystod y Triugain Mlynedd a basiodd, y feddyginiaeth fwyaf effeithiol er symud pob anhwylderau, a rliagflaenu pob doluriau sydd yn dilyn diffyg treuliad bwyd. A oes perygl rhedeg ar ol pelenau newydd- ion a gynygir yn awTr i'r wlad ? ATEB.—OES gwell yw cadw at yr hen Feddyginiaeth Gymreig, brofedig, sef JONES' TREMADOC PILLS, a brofwyd am gynifer o flynyddoedd yn adferydd iechyd i filoedd o ddioddefwyr gan Ddiffyg Treuliad, Gwyntogrwydd, Ehwvmedd y Coluddion, Crydcymalau, Dolur yr Afu (-Lit-er Complaint), Gravel, y Piles, Poen yn y Pen, &c. A oes rhyw Peddyginiaeth wedi dal ei thir am gynifer o ugeiniau o flynyddoedd, a defnyddiad mor gyffredinol o honi gan y genedl, a JONES' TREMADOC PILLS ? ATEB.-Nac oes, yr un tebyg iddi. Ymofyner a'r Goruchwylwyr am dystiol- aetliau o welliaclau miloedd a adferwyd o ymvl angeu drwy offeiynoliaeth PELENAU JONES, TREMADOC. Ar worth gan holl gyffurwyr y byd, mewn ny blychau Is. He., 2s.9c., a 4s. 6. Y rhai mwyaf yw y rhataf mewn cydwerth. Gochü18r Twvll-Nid oes llai na blwch cyfan o BILLS TEEMADOC i'w cael Ar werth gan lVIIt. MOEBIS THOMAS, FFERYLLYDD, CORRIS. CORRIS. Fifth Annual Garden, Poultry, & Industrial SHOW, to be held on SATURDAY, AUGUST 10, 1895, in a FIELD NEAR THE RAILWAY STATION, Under the Patronage of the Marchioness (D ) of Londonderry, Captain A. R. Pryce, I.P., & F. H. Birley, Esq., J.P. In addition to a fine display of Fruit, Flowers, Ferns, Vegetables, Poultry, Butter, Dogr, Cats, CARVING ON WOOD AND STONE, &c. the following interesting competitions will take place SLATE SPLITTING at 2-30 p.m. LAMB SHEARING at s-15 p.m. SHEEP DOC TRIALS at 4 p.m. DISTRIBUTION OF PRinS at 5-30 p.m. All Entries close Monday, Aug"ltst 5th, 1895. The Cambrian Railways Company will issue Cheap Return1 Tickets from Aberystwyth, Borth, Towyn, berdovey, Barmouth, Dol- gelley, &c. Admission at 2 o'clock, is. Children 6d. After 4 o'clock, 6d.; Children, id.