Skip to main content
Hide Articles List

12 articles on this Page

Advertising

JV6gofiott am ot't'i$,

SYR ROGER MOSTYN.

BWRDD PYSGOTA MEIRION.

GARTHBEIBIO.

YSGOL SIROL GANOLRADDOL TOWYN.

EISTEDDFOD GADEIRIOLj CORRIS.

NODION 0 TOWYN.

CEMMES. j

CORRIS.

News
Cite
Share

CORRIS. TRIP.—Aeth Ysgol Sul a ch6r Eglwys y Drindod, yn rhifo tua thriugain ar ymweliad ag Aberystwyth, dydd Gwener. Cawsant hin ddymunol, a threuliwyd y diwrnod yn hapus. Gwnaed pob darpariaethau mewn bwydydd yn nhy Mr. Powell, Great Darkgate Street. Yr oedd y trefniadau am y dydd o dan ofal Mri. J. R. Dix a Henry Pritchard, ac yn flacnorol gan Mrs. Dix a Miss Griffiths. Nid wyf wedi clywed am ddim ymweliadau o'r fath yn. cael son am danynt ymhlith yr enwadau crefyddol eraill yn y lie hwn. Feallai nad oes eisiau ond i rywun symud yn y mater na cheid trip cyff- redinol. Nid oes fawr o les mewn rhoi te a bara brith a rhyw focthau cyffelyb i blant mewn cynulliadau cartrefol, ond wrth eu symud o'r cymoedd i weled tipyn o'r byd, bydd yn foddion o addysg ac yn helaethiad ar eu gwybodaeth. Ond nid gwiw gwneyd y symudiad hwn oni wel cwmni y rheilffyrdd eu mantais eu hunain mewn dyfod i delerau rhesymol am y cludiad.

ABERGYNOLWYN.

ABERDYFI.