Hide Articles List

10 articles on this Page

CYWYDD YR ADFAIL.

CYNGHOR PLWYF TALYLLYN.

O'R FFAU,

TRO I'R AIPHT.

NODION 0 TO WYN.

News
Cite
Share

NODION 0 TO WYN. Y BWRDD CLADDU.—Cynhaliwyd cyfarfod y Bwrdd uchod, nos Sadwrn, yr 22ain o'r mis diweddaf, pan yr oedd yr aelodau canlynol yn bresenol, Mri. Adam Hunt (yn y g-adair), John Morgan, Richard Morgan, Williair Rowlands, Meyrick Roberts, IJ.II Wili'iam Richards, a Morris James. Deallwyf fod y Bwrdd Claddu yn gwneyd ei wairh i foddlon- rwydd cyifredinol y trethdahvyr. Yn y cyfarfod nos Sadwrn, cafwyd trafodaeth faith ar ym- ddvgiad gwarcheidwaid Machynlleth yr, gwrthod talu am gladdu un o dlodion Towyn anhawdd gwybod eu rheswm am hyny, ac YL neillduol pan ystyrir fod dros, 200p. o clreth blwyf 1 owyn yn cael eu g'wario ar dlodion rhar; Machynlleth. Fcl ag yr liysbyswyd rnewn festri a gynhaliwyd yn ddiweddar, llawer gwell i dlodion Towyn, a rhatach i'r treth- dalvvyr fyddai tori y cysylltiad a Machynlleth, a gofalu am eu rhan eu hun. YR ETHOLIAD.—Wei, dyna'r etholiad drosodd, ar Toriaid wedi gv/eled lie y safant unwaith eto. Yr oeddynt yn dirgel gredu buasent wedi codi llavrer, iawn yn yr etholiad hwn, ond dim ond dwy bleidlais yn 'llai gafodd liaelod. Wei done, Meirion —" ti a ragor- aist arnynt oll." Bu pobpcth yn liynod dawel yma, fel ag y gallesid disgwyl ymhlith pobl gall. Ni chlywais am neb wedi cwympo allan a'u gdydd, na neb wedi digio, ac eithrio un brawd wedi cynhyrfu wrth gadeirydd y cyfarfod cyhoeddus a gynhaliwyd yma nos Fereher am re, na fuasai wedi ei gyhoeddi ef i areithio yn y cyfarfod a all yn Abcrgynolwyn" nos 10 Lun. Dylai y brawd hwnw ymdrechu areithio pan y caiff gyile, fel na fydd dim perygl ei anghofio yn rhagor, ac y bydd YI1 rIiyw fantais i boblogrwydd cyfarfod i ei enw yn hysbys. Byddai hyny yn llawer mwy bonedd- igaidd na gwneyd rhuthr ar y cadcirydd parchus. Rhytedd fel mae rhai pobl eisiau eu gweled, ond y dnvg ydyw nad oes ynddynt ddim i'w wel'd, er craffu yn fanwl. MaRWOLAETH.—Bu yr hen chwacr Beti Rowlands, Maengwyn St., farw yr wythnos ddiweddaf, mewn oedran teg". Yr oedd hi yn un 0 hen deulu Towyn. Yr oedd yn wastad mewn iechyd da, hyd yn ddiweddar, pan y tarawyd hi gan ergyd o'r parlys. Chwith ydyw g-an drig-olion Towyn, fel rnanau craill, golli eu lien ddeiliaid. YilWELWYR.—Er em llawenydd, mae'r vm- wclwyr yn cynydduyn gyllym y dyddiau hyn. Bydd y dret yn !led lawn yn fuan iawn bellach. Croesaw iddynt medd— GWYLTEDYDD.

ABEBBYF1.

[No title]

Dy fir y 11.

LLAKTBHYKMAIR.

---------___-___--------------_---Mr…