Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

CYWYDD YR ADFAIL.

CYNGHOR PLWYF TALYLLYN.

O'R FFAU,

TRO I'R AIPHT.

News
Cite
Share

TRO I'R AIPHT. ——— GAX GOEOXWY JOSES, ———— Tir. Gan aad oes ond ychyd g o wlaw vnyr Aifft, y mae amaothyddiaeth yn dibenu llsiwer ar orlifiad yr afon Nilus, bydd y wLid fel mor mawr ilydan o ddechreu Gorplienaf hyd ddiwedd Ilydref. Y mae caralesoodd ? eu cloddio ymaa thraw ymhob cyfeir- iad i dderbyn y dwfr yn ystod y goriiiiad, ae i fod yn ystor y gweddill o'r flwyddyn. Ehan hwysig o orchwyl yr amaethwr ydyw gwneyd y trefniadan gofjrnol or dyfrliau y tir o'r caralesoedd a'r pydowau, fe welir dvfr- ffosydd culion. ar hyd ac ar.drav.-s y meusydd \rn y fath f'odd ag i sicrhau fod yr oil o'r maes yn cael ei ddyfrhau 0 leiaf dd\vy waith yn y fe wneir ffosydd yn ein gdad ni i sychu y tir, ond yn yr Aifft i'w dyfriiau. D\rddorol ydyw sylwi ar y gwahanol ddulliaa sydd ganddynt i godi dwfr o'r canals a'r pydeavaii er dyfriiau y gwinllanoedd a'r meusydd. Mynych y gweiir dau ddyn ar lan camlas gyda'r l-ativeh, math o gawell a dwy raff o bobtu iddo, y maent yn ei weithio yn debyg iawn i ddau bleinyn yn ciiAvareu sJcippmff-i-ope, gan godi dwfr yn gyflym a 9 deheuig o'r ilr ffos fydd yn arwain i'r maes. Defnyddir hefyd. y shadoof, offeryn tebyg i glorian pwyso moeh, ryw ehwo' troedfedd o uehder. Yn un pen iddo y mae maea o'r pwysan gofynol, ac yn y pen arall lest r. Un dyn sydd yn gweitiiio hwn, a ehyfycl yn g}-flym a rhwydd y llestr yn yn llawn 0 ddwfr i uchdor 0 saith neu wyth troedfedd. Dull arall ydyw gyda'l' Sakeeyeli, peiriant henafol iavrn, tebyg 0 ran yraddang- osiad i ol'.ryn ddwfr ac engine gonlcli" yngiiyd, ac yn cael ei woithio yn gyifredin gan ych neu asyn, ac i godi dwfr o bydewau dyfnion, dodir riiaii—endless-rope am yr olwyn ddwfr uwchben y pydew, riiwymir wthi nifer o lestri pridd tobyg i rhy w droedfedd neu ddwy rhwng pob un, ac fel y try yr olwyn, disgynant ac esgynant yn rheolaicld gan g)rnyrchu ffrwd gref 0 ddwfr. Pe welir oddiwrth lien gerfiadau fod yr offeryn hwn mewn bri yn yr Aitlt filoedd o flynyddau yn ol, a diau mai dynwarediad o hono N-d yw y dredging machines y gwneir (ymaint defnydd o honynt y ddyddiau hyn i ddyfrhau a glanhau ein hafonydd" ni. lVIyuych y gweiir y llafurwr yn troi y dwfr i'r crocs-ffosydd a'r hyd wyneb y maes, drwy agor agen fechan yma ag acw, a hyny gyda'i droed-icl, felly y mae hyd lieddyw. Blin a llafurus iawn yw gorchwyl yr amaethwr yn yr Aiffr, a diau mai melus i Israel gynt ydoedd y inoddwl am feddianu gwlad, "sef tir yn llifeirio o laeth a rael," "nid fel tir yr Aifft yr hwn y daethoch allan o hono, lie yr heuaist dy had ac y dyfrheaist a'th drood fel gardd lysiau. Y mae yn wir fod yr Aifft yn wlad ffrwyth- lawn, ond i-liaid Avrlli laf ti-i, caled a pharhaus, 'does dim yn tyfu yno ond a licuir non a blenir, tir tywodlyd bran, dim croen nnw, ac ac yn gofyn ei ddyfrhau yn gyson oherwydd nid yw 113,11 yfcd dwfr o wlaw y nefoedd." Fe dyiir yno wenith, haidd, rice, indian corn, a ehotwni, a cheir tri neu bcdwar o walianol gnydau oddiar yr un darn o dir yn ystod blwyddyn. Mynych y defnyddir yr aradr nid i barotoi y tir i dderbyn yr had, eithr yn hytrach i droi wyneb y tir yn ysgafn arno. Offeryn syral iawn yw yr aradr, tri darn o broIl ar ffurf y llythyren A wedi ei gosod aT' ei hochor >. Y mae yr aradi-wr yn gafael ynddi a'i law eliwith yn unig, ac yn arwain y wedd ar llaw ddohau, dau ycli yn gyffredin ond y mae yn amlwg na fedd yr Aifftiaid lawer o bareh i orchyinyn Moses: "Nue ardd a'r ych a'r asyn ynghyd nac i gyngor Paul "Na ieuer yn anghydmarus," oherwydd gwelsom ami waith gamül acasyn, a gwelodd I cyfaill imi unwaith veh a geneth ieuanc wedi eu ieuo ynghyd i aredig. Un 0 hen bechodau yr Aifft yn ddiau ydoedd ieuo yn anghydmarus; ac y mae Moses yn ei waliardd yn bendant i'r Israeliaid pan ar eu ffordd i Ganaan. Trawst hir trwm yw yr iau, un pen yn gorphwys ar war un anifail, a'r pen arall ar war y Hall. Ni raid ond ei weled or sylweddoli ar unwaith mai cieulon- deb o'r mwyaf yw ieuo yn anghydmarus, yn enwedig i'r lleiaf a'r gwanaf o'r ddau greadur, ac fod clndo'r iau yn galotach gwaith nag hyd yn nod llusgo'r aradr. Ac mor gyfaddas i'r meddwl dwyreiniol ydoedd gwahoddiod tyner y Gwaredwr mawr— "Deuwch ataf fi bawb sydd ilinderog ac yn s iau sydd esnnvyth am baich sydd ysgafn." v

NODION 0 TO WYN.

ABEBBYF1.

[No title]

Dy fir y 11.

LLAKTBHYKMAIR.

---------___-___--------------_---Mr…