Hide Articles List

10 articles on this Page

CYWYDD YR ADFAIL.

CYNGHOR PLWYF TALYLLYN.

O'R FFAU,

News
Cite
Share

O'R FFAU, GAN LLEW. Y mae llyfr o "Benillion Telyn," gan Watcyn Wyn, newydd ei gyhoeddi. I zny Ffrwydrwyd dwy belen yn Monopole, gerllaw Iluesty'r heddgeidwaid yn nhufain, ond ni laddwyd neb. Deallwn fod cronfa amddiffyn y Parch. W. I. Morris, Pontypridd, wedi cyraedd y swm anrhydeddus o 680p. Y mae y Genrnen ara Orphenaf, y Gymru, a'r TJysgedydd, yn rhifvnau rhagorol, ac yn cynwys ysgrifau gwerth eu darllen a' u cadw. Yn yr afon Ddyfl, yr wythnos o'r blaen, daliwyd lliaws mawr o eogiaid braf. Yr oedd rhai o honynt yn pwyso o ddeuddeg- i bymtheg pwys. nhywun o'r Deheudir a ddywed mai v Parch. Gurnos Jones yw Irving y pulpud Cyrareig, ond dywed y Faner o'r Gogledd fod y Parch. James Donne yn llawer tebycacli. Sibrydir fod trysorydd Coleg Dmvinyddol y Bala wedi derbyn dros un iil ar bymtheg o bunoedd (16,000), tuag at gronfeydd y Coleg, drwy off erynoli aeth y Parch. It H. Morgan, M.A., Porthaethwy. Go dda, onide ? Maentumir raai amcan y Toriaid yn Meir- ionydd yn gwrthwyixebu Mr. Tora Ellis yn yr etholiad presenol vdoedd ei gadvr y a ei etholaeth ei hun, rhag iddo fyned i gj-nortli- wyo neb arall. Druaiii o honynt, prawf arall o wendid. Ghvrthod yr alwad a dderbyniodd o Pen- cader, yn Nghyfundeb Ceredigion, a wnaeth y Parch. W. Pai-ri Huws, B.D., Ffestiniog, gan gwbl gredu alw o'r Arglwydd ef i Ddolgellau, lie y bwriada ymsefydlu yn fuan. Y Parch. G. Griffiths, Llanrhaiadr, sydd wedi vl gan eglwys Annibynol Gymreig y "Drefnewydd i'w bugeilio Ylllllhothau cys- egredig. Deallwn ei fod wedi ateb yn gadarnhaol, a'i fod yn bwriadu declireu ar ei ddyledswvddau yno yn fnan, Mr. Tora Richards, Pontyeymer, sydd wedi ei ddewis yn arweinydd Clndeb Cerdd- orol Annibynwyr Gogledd Ceredigion am y flwyddyn nesaf. Dyina imdeb sydd yn rayned rhagddo yn gyflym, ac yn enill neith y naill fhvyddyn ar ol y Hall, nid mewn cerddoriaeth yn a nig', ond hefyd gwybodaeth ysgrythyrol.. Gwneir ymgais ftyrnig i gadw Mr. Lloyd George allan o Fwrdeisdrefi Arfon, Mr. Nanney yw ei wrthwynebydd. Nid oes llysieuyn chwerwaeh i'r blaid Doriaidd ac Eglw ysig yn ein gwlad na Mr. Lloyd George. Y mae anwyldeb ei blaid tuag ato yn ol yr un graddau. Yr ydys wedi ymgymeryd a thalu treuliau ei etholiad. Bydd llygad y deyrnas yn gwylio y frwydr yn y fwrdeisdref hon. Y mae Bwrdd Ysgol Rhydypenau mewn helynt flin o achos diswyddo ysgolfeistr y Borth, ac mae Undeb Cenodläetho1 yr Ath- rawon wedi eymoryd ymater mewn flaw, a'r tebygolrwydd ydyw yr aiff yn gyfraith y ziY 1 rhyngddynt, oblegid y mae y Bwrdd eisoes wedi derbyn rhybudd fod yr achos yn cael ei osod yn y llys uwchaf yn Llundain, os na ddeuir i delerau teg a Mr. Prosser, yr ysgol- feistr. Y mao yn bryd i'r trethdahvyr fod a'u llygaid yn agored pa fodd y gwerir eai harian. Wedi yehydig fisoedd o gystudd trwm, hunodd y brawd ieuanc ac anwyl, y Parch. T. Evans, Glantwrch, yn yr lesn. Brodor o Dreforris oedd efe, ac yno y declireuodd bregethu, ac yr oedd iddo bareh mawr yn ardal ei enedigaeth. Addj-sgwyd ef yn Am- manford, Llansawel, a'r Bala. Fel myfyr- iwr gweithiodd yn ddiwyd ac yradrechgar. Yr oedd cymeriad uchel iawn iddo yn y coleg gan ei gydfyfyrwyr a'i atlirawon, a chwith ganddynt yw meddwl fod ei le yn wag. Urddwy ef yn Bethel, Glantwrch, yn y flwyddyn 1888. Pel gweinidog, yr oedd yn ofalus am y praidd yn llawn sel ac ym- drech dros ei Arglwydd. Pregethai woith- iau yn afaelgar dros ben, ac yn hynod o dlws. Ond ei ddiwedd yntau a ddaeth boreu Iau, Meliefin 2Bain. Caiodd gladd- edigaeth barchus.

TRO I'R AIPHT.

NODION 0 TO WYN.

ABEBBYF1.

[No title]

Dy fir y 11.

LLAKTBHYKMAIR.

---------___-___--------------_---Mr…