Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

CYWYDD YR ADFAIL.

CYNGHOR PLWYF TALYLLYN.

News
Cite
Share

CYNGHOR PLWYF TALY- LLYN. Cynhaliwyd y Cynghor hwn yn Ysgoldy y Bwrdd, Corris, ar yr 22ain cyfisol. Presenol: Mr. Humphrey Davies, cadeirydd, Parch. R.. J. Edwards, is-gadeirydd, Mri. Rhys Owen, Richard Owen, David Jones, William Edwards, Edward Jones, Tolin Hughes, Henry Jones, Hugh Evans, John Lewis, D. Ifor Jones, J Pugh Jones, a David Owen, clerc. Ar ol darllen a chadarnhau y cofnodion, ystyriwyd y ddeiseb o Talyllyn o blaid gwneud y plwyf yn ddwy ward; a darllenwyd llythyr oddivvrth Glerc y Cynghor Sirol yn hysbysu fod pwyllgor yn ystyried ceisiadau o'r fath yn oyfarfod yn Abermaw ar y 25ain cyfisol, a phasiwyd fod y mater i gael ei adael ar hyn o bryd.Rhodd- wyd adroddiad gan Mri. J. Pugh Jones a- David Jones mewn perthynas i gwter Dolybont, y rhai a anogasant i estyn y gwter ar hyd ymyl y ffordd at gwter arall islaw. Penderfynwyd anton yr awgrymiad hwn i'r Arolygydd fech- y ydol.-Derbyniwyd adroddiadau am dai afiach yn y plwyf. Cwynid yn fawr am ddiffyg tai bach yn ngwaelod pentref Corris a'r rhai y sydd ddim yn cael eu cadw mewn trefn. Gwneid defnydd gan luaws hefyd mewn manau neillduol o'r afon i daflu ysgarthion a budrejdi yn barhaus, nes y mae hwnw, wrth sefyll, yn cynyrchu arogl anymunol a heintus. Pender- fynwyd i'r adroddiad-gael ei anfon i'r Cynghor Dosbarth.—Daeth cwestiwn y goleuo dan sylw yn ei dro; ond, fel arfer, hysbyswyd nad oedd y pwyllgor wedi gwneyd ei waith, ac felly gadawyd y mater hyd nes y del.—Nid oedd pwyllgor y dwfr wedi cael amcangyfrif o'r y gost o ddwyn y dwfr yn Aberllefenni at y tai. Pasiwyd pan ddel yr adroddiad fod cyfarfod arbenig o'r Cynghor i gael ei alw i'w ystyried. Cafwyd adroddiad o ddadansoddiad dwfr Tyn- ycei gan Mr. J. Alan Murray, B.Sc., Coleg y Brif-ysgol, Aberystwyth, yr hwn sydd fel y canlyn :— parts per 100,000. Solids 5 -60 Chlorine 1-85 tree Ammonia 0^003 Albuminoid Ammonia 0-008 Hardness removable on boiling. 0-28 Hardness not so removable i-io Nitrates trace 1\Æ_- bin <5 siamP* yn glir a gloyw, heb arogl na fod 'ac,j I?ae y dadansoddiad yn dangos ei farn pi ff" h>'nod bur a meddab Yr wyf o'r hollol avm yn berifaith iachus i'w yfed, ac yn wys at bob aracan teuluaidd. J. ALAN MURRAY. v 0s°d y gwaith o adgyweirio ffynon William w^>er»yno^vyn) dan arolygiaeth Mr. buvll dwards. Rhodd wy d adroddiad gan llwvhrf1 y ^wybrau yn nghylch adgyweiriad a Dha f Tf yr -afon £ er Gaewern Cottage, evrrhnl f°d hyn 1 gael ei gwblhau vn union- Mr D Tf°S -I30"4 y rheilffordd.—Rhoddodd Cyngbor nesaf fod sylw y Bwrdd Masnach 1 ngorsaf r<"»"

O'R FFAU,

TRO I'R AIPHT.

NODION 0 TO WYN.

ABEBBYF1.

[No title]

Dy fir y 11.

LLAKTBHYKMAIR.

---------___-___--------------_---Mr…