Hide Articles List

16 articles on this Page

CORRIS.

ABERDYFI.

DOLGELLAU.

EISTEDDFOD GADEIRIOL CORRIS.

Y DIWEDDAR AEDRONICUS. |

News
Cite
Share

Y DIWEDDAR AEDRONICUS. 0 ddiffyg gofod, gorfodwyd ni i adael allan yr hyn a ganlyn a dderbyniasom oddiwrth 1\1r. Goronwy Jones, brawd y diweddar Mr. J. W. Jones (Andronicus), yr hyn sydd yn cyffwrdd ag amgylchiadau ei farwolaeth Anwyl Gyfaill,—Chwi wyddoch ein trailed fel teulu y dyddiau hyn," er y credwyf ar un olwg mai dweyd a cldvlem—" Bendigedig fyddo enw yr Arglwydd." Y mac "Andro- nicus" o'i loll rhydd. Yr oedd yn llawen yma mewn cvstudd". yr ocdd gor- foleddu mcwn gorthrymder rywfodd yn naturio! iddo, rhaid fod ei lawenydd yn fawr heddvw, ei ysbryd mawr yn hedfan uwch noh gofid a'gwae Yr oeddwn gyciag ef nos Wener," yr oedd yn siriol, ac yn brysur iawn wrthi fel. arfer yn ysgrifenu. Ysgrifenodd gryn lawer ar hyd y dydd Sadwrn. Tua deg o'r gloch nos Sadwrn, cwynai nad oedd Yltcimloyn dda iawn, dywedai wrth ei briod—" pc cawn i gysgu tipvn, byddwn yn well gafaelwch yn fy Haw." Eistcddodd hithau ar ochr y gwelv, gafaelodd yn ei law, syrthiodd i gwsg esmwyth, debygai hi; ond ehedodd ei ysbryd at yr Hwn a'i rhoes vn dawel a digyffro. Iiunodd Andronicus fel y bu fyw 411 wenu. Y pcth claf y bu ef a V minau yn ymddiddan am dano ydoedd y Negesydd. Rhoddai ganmoliaeth i style y papyr; a dywedai "Y mae cyhoeddwyr y papyr bach yna yn teilyngu cefnogaeth; y mae genyf finau dipyn i'w ddweyd am ardal Mach- ynlleth a Corris, a pheidiwch a synu gweled pwt oddiwrthyf yn y Negesydd cyn bo hir. Brysiwch yma eto Goronwy, so loizg; dyna ei eiriau olaf wrthyf pan ar frys yn ei adael i ddal y tren.—Yr eiddoch yn hiraethlawn GORONWY JONES.

PIGION.

Y GAKDDWIl.

ENGLYNION ANERCHIADOL

ETHOLIAD ME IRION.

Advertising

y j > ETHOLIAD CYFFKEDINOL.

GWAITH Y RHYDDFRYDWYR.

ETHOLIAD MEIRION

ETHOLIAD MALDWYN.

GAIR AT FY CHWIORYDD. ,

LLANBRYNMAIR.