Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

16 articles on this Page

CORRIS.

ABERDYFI.

DOLGELLAU.

EISTEDDFOD GADEIRIOL CORRIS.

Y DIWEDDAR AEDRONICUS. |

PIGION.

Y GAKDDWIl.

ENGLYNION ANERCHIADOL

ETHOLIAD ME IRION.

Advertising

y j > ETHOLIAD CYFFKEDINOL.

GWAITH Y RHYDDFRYDWYR.

ETHOLIAD MEIRION

ETHOLIAD MALDWYN.

GAIR AT FY CHWIORYDD. ,

News
Cite
Share

GAIR AT FY CHWIORYDD. Yr wyf yn deall fod y Negesydd yn cael der- byniad lied groesawgar genych, ac hyd yn hyn nid wyf wedi canfod ynddo argoel o'r awel I afiach sydd yn chwythu dros bapyrau ein gwlad. Bendith arno os pery felly tra bydd neges gandclo. Awydd gormodol sydd ynom am rywbeth i'w ddarllen a rhyw newydd-deb ynddo, rhywbeth all adfywio tipyn, fel y dywedir. Dywedai un wrthyf y dydd o'r blaen nad oes rheswm mewn darllen llyfran dyfnion, celyd, a'u nod at ddifrifoli yn barhaus, ac yr wyf yn credu felly; ond ein perygl ni ydyw peidio dewis y rhai-k dda." Hawdd ydyw cysylltu y gair da ag unrhyw lyfr, ond a ydyw felly mewn gwirionedd ? Yr wyf yn credu ein bod yn rhy barod i wneyd camddefnydd o'r gair yn enwedig trwy 'ei gysylltu a'r novels a geir yn britho ein gwlad. Cysgodir llawer o honynt rhag derbvn y wi den a'r gair da. Carwn ofyn pa dd.doni sydd ynddynt ? Y rhai goreu o honynt, os oes goreu, yr wyf yn credu nad yw y rhai a gyfrifir felly ond tebyg i'r hyn a roddir gan y fam er denu y plentyn i roddi y cam cyntaf. Carwn i'r cwestiwn gael tipyn o le yn ein meddyliau, a rhodder lIe i'r gydwybod ddweyd ei barn, a pheidier a thaflu gorchudd dros Air Duw. Onid ydynt yn parlysu pob gallu ac yni tuag at ddaioni wrth eu darllen, ac a ydynt yn gwneyd rhywbeth gwell a'u deiliaid na chaeth- weision ? Yr wyf yn credu mai y diafol yw y cyntaf o bawb i ddweyd mai da ydynt." Am hyny, gochelwn y "llwynogod bychain sydd yn difa meusydd gwybodaeth ac adeiladaeth. CLAUDIA.

LLANBRYNMAIR.