Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

■—<«r tfnwinntwtuaijin.1, L1Ài))&.1!Il «■ nWBuwuawcf—wBaaaao BARMOUTH. THE HOME OF music FOR MUgI. IN THE HOME IS AT Arnfield's MUSIC WAREHOUSES DOLCELLEY AND BARMOUTH. :o: NEW AND SECOND HAND PIANOS, HARMONIUMS AND AMERICAN ORGANS By the best LONDON & CONTINENTAL MAKERS, carefully selected and guaranteed. Before buying elsewhere write for our prices and discount off any Maker's List. We are beyond doubt the CHEAPEST and MOST LIBERAL HOUSE IN THE TRADE to both Cash and System Buyers. s ■v A GREAT BOON!! TRY IT. Mr PYEMONT will meet Purchasers at any Maker's Warehouse, and help them with his long practical experience in their selection without further cost, and at trade prices. SPECIAL TERMS FOR CHURCHES, MISSION ROOMS, and SCHOOLS. TUNING AND REPAIRING DEPARTMENT. UNDER THE MANAGEMENT OF -T MR. PYEMONT, LONDON To meet the requirements in a fast increasing connection n1:$. JFlrtfierõ has the pleasure of announcing that she has made arrangements for the neighbourhood of O ABERYSTWYTH MACHYNLLETH TOWYN BALA BARMOUTH HARLECH COAST, and Surrounding District to be visited periodically. Instruments repaired, made nearly equal to new, and kept in tune by yearly contract. Lowest estimates given for Single Tuning and Repairs. All communications to ARNFIELD'S MUSIC WAREHOUSE, DOJkGrEJkXJKY. DARPARIADAU MAWRION ar gyfer yr Haf yn t) AIQTG ,TT *A» .X\) X «a»IL Vi/ i_J «A_2. •I" MACHYNLLETH. -I -:0:- DYMUNA RICHARD REES wneyd yn hysbys ei fod newvdd ddychwelyd o'r PEIF FARCIINADOEDDlley gwnaeth bryniadau eang o bob math o ZD Nwyddau Drapery, am brisiau is nag erioed. -:0:- Pob peth yn NEWYDD. Pob peth yn DDAJ Pob peth yn RHAD. -:0:- Deuwch, Gwelwch, a Bernwch drosoch eich himairu GWELLHAD ODDIWRTH BESWCH MEWN DENG MUNYD. "W-Ir -w -m,-v-g HAYMAN'S BALSAM, Meddyginiaeth Gyflym at Beswch, Anwyd, a holl anhwylderau y Frest a'r Ysgyfaint. Pan ei gymerir ymadawa'r poswch, anesmwythder ddiflana, a chanlyna cwsg adfywiol. Anmhrisiadwy a Diogel i blant-Ni chynwysa ddim Opium. Atalia Anwyd. Gwellha Beswch. :0: AR WERTH YN GYFFREDINOL-ls. lie.; 2s. 9c. I" E. L. ROWLANDS, (ESTABLISHED 1860). Liverpool House, Aberdovey, GENERAL GROCERY, PROVISION, AND GENERAL MERCHANT. Agent for Fauldeir's and Keller's Preserves. Peek, Freen & Co.'s Biscuits & Cakes. Crosse & Blackwell's Pickles, Sauces, &c. Patent Medicine Vendor. Home cured Hams & Bacon, Stilton & Cheshire Cheese.' Fresh Bread made from Finest Flour Daily. Hand-made Sea Biscuits always in stock. Ceylon and Indian Teas at is. 8d., 2s., 2s. 4d., & 2s. 8d. per lb. Agent for Tower" and" Ihcyryd" Teas. LONDON & LIVERPOOL & GLOBE FIRE INSURANCE AGENCY. W. lVI. JONES, §<- MACHYNLLETH, SYLWER: Ceir yma y STOC HELAETIIAF a'r DDIWEDDARAF o'r DRAPERY GOREU, am BRISIAU TEG, ac felly SICRHEIR BODDLONRWYDD I BAWB. DDANODD, TIC, NIWRALGIA. HOWELL JOix)TESIS "VICTOLINE Sydd erbyn hyn yn llwyddiant perftaith, ac yn enill ffafr a chymeradwyaeth ychwanegol bob dydd. Mae canoedd yn tystiolaethu nad oes dim yn deb_yg iddo at lwyr wella Neuralgia, Tic, y Ddanodd, Gwaew drwy esgyrn y Gwyneb a'r Pen, Gums dolurus a chwyddedio-, &c., a'i gwella, nid am funyd and am flynyddoedd. Mae yn taro yn uniongyrchol ar wraidd y drwg, yn cryfhau y Nerves, ac 5m clirio yr achos o'r drwg o'r ystumog. Ni ellir rhoddi y feddygin- iaeth werthfawr hon mevvn Pills, a gwarentir ei bod yn hollol glir oddiwrth bob cyffyr niweidiol, ac yn llesol iawn i'r holl gyfansoddiad. Cynygir hon gyda'r hyder a'r ymddiried llwyraf ibob oedran—yn feibion a merched. Peidiwch tynu eich danedd cyn treio un botelaid o'r Victoline, sydd wedi hollol wella cynifer o'ch blaen. I'w gael mewn potelau Is. lie., a 3s. 6c. yr un, Gan Druggists a rhai Grocers, ncn yn rhad dricfir post oddiwrth y Givneuthuricr am 3c. ycknwanegol. -:0:- DARPAREDIG YN UNIG GAN M. HOWELL JONEg, A. P. g. CHEMIST. HIGH STREET PHARMACY TOWYN, MERIONETH. GOREU PItA WF—PR A WF PROFIA.D. ESGIDIAU! ESGID IA U PRYNAV, Cl-I EICH ESGIDIAU YN SIOP W DAVIES, Albert House, MACHYNLLETH. Ceir ganddo eiddo da, rhad, a DIGONEDD 0 LE I DDEAVIS. Gwne-ir a thrwsir esgid- n iau ar y lie. Er hwylusdod i bobl y wlad, trwsir eu hesgidiau, t fyneil yn ol gyda hwynt yr un dydd THE ABERDOVEY TAILORING AND DRAPERY ESTABLISHMENT FOR LADIES AND GENTLEMEN'S GARMENTS, STYLE, FIT; <5 WORKMANSHIP GUARANTEED. Largest STOCK of WOOLLENS in the District. Patterns free Measurements taken on application. ADDRESS:— DAVID HUGHES, ROYAL HOUSE, ABERDOYEY. '# \1 "t 1\ Agent to leading makers of Bicycles Sewing Machines, Guns, and Locks. All parts of the above cleaned and repaired on the Premises. Keys of every description kept in Stock. JOHN EYANS, t Whitesmith, 25, Maengwyn Street, | MACHYNLLETH. TOWYN. JOHN HUMPHREYS, DEALER IN Coal, Lime, Agricultural Drain Pipes, Artificial Manures, all kinds of Building Materials. Special quotations for truck loads of Coal given on application. ggg" Note the address: CAMBRIAN WHARF, TOWYN. HYSBYSIAD PWYSIG!! SHOP IRONMONGERY NEWYDD YN TOWYN. DYMUNA MR. W. THOMAS hysbysu trigolion Towyn a'r amgylchoedd ei fod wedi agor masnachdy yn gjfanfei? <^>ouse. Gwerthir pob math o Nwyddau Haiarn, &c., at ddibenion Amaethyddol a Thai, Offerynau Seiri, Olewau, Paent, Lliwiau. IIADAU O'R MATH GOREU, A. phob nwyddau cysylltiedig, a masnach, Haiarn a Phrcs AM BRISIAU RHESYMOL. Y Te goreu a mwyaf rhinweddol ydyw ALLADIFS MAGIC TEA. Mewn pacedi ilb, a ilb. f ■■ —— 'A LAD D t N'S MAG fC" S-f. v J Pris 2s. a 2s. 6c pwys. i Y mae y TE ardderchog hwn yn anghydmarol am Nerth ei Ffrwythlondeb a'i Arogi Hyfryd. Gellir ei gael yn wholesale o 5, Button Street, LIVERPOOL, n CAMBRIAN HOUSE, TOWYN. -:0:- TAILORING-, DRESSMAKING, MILLINERY, FURNISHING AND GENERAL DRAPERY ESTABLISHMENT. :o: — JOHN M. JAMES. NEWYDD GYRHAEDD I YNYSLAS Y LLOXG BkODWEN," Gyda llwyth o fyrddau lloriau coch a gwyn rhagorol dda. 0 Anfoner pob archeb i J. HUGHES JONES, TIMBER MERCHANT, ABERDOYEY. VINCENT DAVIES. Ironmongery, Ship Chandlery, Grocery, Flour & Corn. Gelwir sylw at gyflenwad da o'r nwyddau uchod am brisiau rhesymol. CORNER SHOP, ABERDOVEY. JONES' TREMADOC PILLS Pa un yw y Feddyginiaeth ag sydd wedi cael prawf hwyaf a mwyaf effeithiol i Gleif- ion yr Oes ? Ateb PELENAU LLYSIEUOL JONES, TREMADOC, a brofwyd yn ystod y Triugain Mlynedd a basiodd, y feddyginiaeth fwyaf effeithiol er symud pob anhwylderau, a rhagflaenu pob doluriau sydd yn dilyn diifyg treuliad bwyd. A oes perygl rhedeg ar ol pelenau newydd- ion a gynygir yn awr i'r wlad ? Ateb.—OES gwell yw cadw at yr hen Feddyginiaeth Gymreig, brofedig, sef JONES' TREMADOC PILLS, a brofwyd am gynifer o flynyddoedd yn adferydd iechyd i filoedd o ddioddefwyr gan Ddiffyg Treuliad, Gwyntogrwydd, Hhwymedd y Coluddion, Crydcymalau, Dolur yr Afu (Liver Complaint), Gravel, y Piles, Poen yn y Pen, &c. A oes rhyw Peddyginiaeth wedi dal ei thir am gynifer o ugeiniau o flynyddoedd, a defnyddiad mor gyffredinol o honi gan y genedl, a JONES' TREMADOC PILLS ? ATEB.-Nae oes, yr un tebyg iddi. Ymofyner a'r Goruclrwylwyr, am dystiol- aethau o welliadau miloedd a adferwyd o ymyl angeu drwv offerynoliaeth PELENAU JONES, TEEMADOC. Ar werth gan holl gyffurwyr y byd, mewn blychau Is. lie., 2s. 9c., a 4s. 6. Y rhai mwyaf yw y rhataf mown cydwerth. Gocheler Twyll-Nid oes llai na blwch cyfan o BILLS TEEMADOC i'w cael Ar worth gan MR. MORRIS THOMAS, Fferyllydd, Cobris.

AT ETHOLWYR MEIRION.

Advertising